Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.11.2019 09:01 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Lubin
20.11.2019 14:51 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin
20.11.2019 12:50 Informacja Nadleśnictwa Legnica o polowaniach zbiorowych w terminach 29.11.2019 r. i 05.12.2019 r.
19.11.2019 13:37 Ogłoszenie o zwołaniu XIII sesji Rady Gminy Lubin
18.11.2019 12:59 Informacja Koła Łowickiego DZIK w Lubinie o polowaniach zbiorowych w terminach 30.11.2019 r. i 28.12.2019 r.
14.11.2019 12:53 Informacja Nadleśnictwa Legnica o polowaniach zbiorowych w dniach 21, 22 listopada 2019 r.
12.11.2019 10:31 Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego o przyjęciu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych oraz części dróg wojewódzkich i gminnych województwa dolnośląskiego.
07.11.2019 12:05 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY na zadanie dotyczące „Remont przyłącza wod kan. do lokalu mieszkalnego Szklary Górne 45, dz nr 153/4 obręb Szklary Górne".
07.11.2019 12:03 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY na zadanie dotyczące wykonania i montażu gablot informacyjno-ogłoszeniowych w miejscowościach Chrostnik, Górzyca, Pieszkow, Raszowa Mała, Miłosna, Krzeczyn Wielki, Zimna Woda
06.11.2019 14:48 WÓJT GMINY LUBIN zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, działających na rzecz mieszkańców GMINY LUBIN do przedkładania uwag do projektu Programu współpracy na rok 2020.
04.11.2019 11:12 Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego o sporządzeniu projektu uchwały sejmiku województwa dolnośląskiego w sprawie podziału województwa dolnośląskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodu łowieckiego do kategorii.
30.10.2019 15:09 Informacja dla rolników o możliwości składania wniosków o udzielenie pomocy mieszkańcom Gminy Lubin na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.
28.10.2019 13:45 Informacja Koła Łowickiego BORSUK w Lubinie o terminach polowań zbiorowych w sezonie 2019-2020.
25.10.2019 15:06 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Statutowej Rady Gminy Lubin.
25.10.2019 12:58 Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie tablicy informacyjnej w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich PROW na lata 2014 - 2020.
25.10.2019 12:30 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin
25.10.2019 12:28 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin
22.10.2019 15:23 Ogłoszenie o zwołaniu XII sesji Rady Gminy Lubin
22.10.2019 15:21 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Statutowej Rady Gminy Lubin
18.10.2019 14:46 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Statutowej Rady Gminy Lubin
18.10.2019 14:43 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin
17.10.2019 14:36 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony o zakończeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek: nr 44/6, nr 44/7 i nr 44/8 obręb Szklary Górne, gmina Lubin w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Przebudowa drogi wewnętrznej w Szklarach Górnych
16.10.2019 07:59 OBWIESZCZENIE STAROSTY LUBIŃSKIEGO O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ
15.10.2019 15:40 Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy z dnia 09.10.2019 r., nr SKO/OS-414/59/2019 informujące o wydaniu przez Kolegium decyzji nr SKO/OS-414/59/2019 z dnia 02.10.2019 r.
15.10.2019 14:22 Informacja o udzieleniu zamówienia na prace geodezyjne pn.: "Podział nieruchomości nr 34/45, położonej w Raszowej Małej"
15.10.2019 10:55 Informacja Koła Łowickiego ROLNIK Wrocław o terminach polowań zbiorowych w sezonie 2019-2020.
15.10.2019 10:51 Informacja dla mieszkańców Gminy Lubin, dotyczącą obowiązków, jakie ciążą na właścicielach i użytkownikach posesji graniczących z drogami publicznymi.
11.10.2019 09:23 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w przedmiocie: Remontu lokalu Składowice 6, w zakresie wymiany instalacji elektrycznej w dwóch mieszkaniach Składowice 6/1 i 6/2 oraz pomieszczeniach Placówki Opiekuńczo-wychowawczej „Przystań" w Składowicach 6
10.10.2019 11:15 "Informacja o udzieleniu zamówienia na podział nieruchomości nr 307/242 w Szklarach Górnych"
08.10.2019 11:17 Informacja Nadleśnictwa Legnica o terminach polowań zbiorowych na terenie obwodów 123, 124.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna