Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.05.2017 08:23 Ogloszenie o posiedzeniu Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Lubin
17.05.2017 13:40 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin
17.05.2017 13:39 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin.
17.05.2017 11:43 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin
17.05.2017 11:36 Komunikat Nadleśnictwa Legnica dotyczący zmiany terminu planowanych zabiegów ratowniczych drzewostanów wysokich z wykorzystaniem sprzętu agrolotniczego w 2017 roku.
16.05.2017 14:00 Ogłoszenie o XLIX sesji Rady Gminy Lubin.
16.05.2017 09:59 Komunikat o zagrożeniu upraw roślin Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział Lubin
15.05.2017 09:01 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Chróstnik, Krzeczyn Mały i Obora.
05.05.2017 11:06 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające społeczeństwo o wydaniu decyzji o zmianie decyzji ostatecznej Wójta Gminy Lubin z dnia 22.12.2015 r., znak KM.6220.9.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Wytwórnia mas bitumicznych”, planowanego do realizacji na działkach nr: 497/28 i 497/33 obręb Szklary Górne, gmina Lubin.
26.04.2017 09:53 Informacja w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
20.04.2017 13:29 Obwieszczenie Ministra Środowiska zawiadamiające o wydaniu decyzji zmieniającej koncesję Nr 7/2013/p na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż rud miedzi w obszarze ,,Retków - Ścinawa"
12.04.2017 12:25 Informacja w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
12.04.2017 12:23 Informacja o przełożeniu terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.
11.04.2017 11:32 Komunikat o zagrożeniu upraw roślin - Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, łamliwość źdźbła zbóż i traw, septorioza paskowana liści, słodyszek rzepakowy
07.04.2017 11:38 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego ,,Obora II" na działkach nr: 435/1 i 436/1 obręb Obora, gmina Lubin
06.04.2017 13:15 Lista osób uprawnionych do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych z gminnego zasobu mieszkaniowego oraz lista osób skreślonych z listy oczekujących na najem lokali mieszkalnych.
06.04.2017 09:25 Wójt Gminy Lubin ogłasza II przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Siedlce.
03.04.2017 08:16 Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Siedlce
31.03.2017 15:11 Komunikat o zagrożeniu upraw roślin Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział Lubin
31.03.2017 08:03 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa warsztatu samochodowego w Chróstniku na działkach nr 250/3 i 250/4".
30.03.2017 11:30 Wójt Gminy Lubin ogłasza I przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Księginice
28.03.2017 12:45 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin.
28.03.2017 12:44 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin.
24.03.2017 14:46 Komunikaty o zagrożeniu upraw roślin Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział Lubin
24.03.2017 07:52 Ogłoszenie o XLVIII sesji Rady Gminy Lubin.
20.03.2017 14:24 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin
17.03.2017 13:28 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Lubin.
17.03.2017 13:26 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska.
17.03.2017 12:34 Ogłoszenie o XLVII sesji Rady Gminy Lubin
16.03.2017 13:11 Zarządzenie nr 1038/2017 Wójta Gminy Lubin z dnia 15.03.2017 r. w sprawie przeznaczenia do najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna