Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.11.2017 14:45 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin
27.11.2017 14:43 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów z udziałem Przewodniczących pozostałych komisji Rady Gminy Lubin
27.11.2017 14:42 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin
24.11.2017 14:04 Ogłoszenie o posiedzeniu komisji Zdrowia i Sportu Rady Gminy Lubin
24.11.2017 13:43 Ogłoszenie o LV sesji Rady Gminy Lubin
21.11.2017 13:10 Unieważnieniu zapytania ofertowego z dnia 31.10.2017 na zarządzanie projektem pn. "Rozwój umiejętności matematyczno-przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin"
20.11.2017 10:42 Obwieszczenia Burmistrza Polkowic z dnia 13.11.2017 r. dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Rozbudowa docelowej infrastruktury socjalnej i przemysłowej O/Zakład Hydrotechniczny, Etap II Budowa pompowni Damówka wraz z magistralnym rurociągiem wody zwrotnej i przebudową (modernizacją) zrzutu grawitacyjnego w zakresie: Zadania nr III Magistralny rurociąg tłoczny wody zwrotnej DN 1000 Damówka - ZWR Lubin". wydane w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa pompowni Damówka wraz z magistralnym rurociągiem wody zwrotnej i przebudową (modernizacją) zrzutu grawitacyjnego w zakresie: Zadania nr III Magistralny rurociąg tłoczny wody zwrotnej DN 1000 Damówka - ZWR Lubin".
17.11.2017 11:00 Ogłoszenie o posiedzeniu komisji Zdrowia i Sportu Rady Gminy Lubin
17.11.2017 10:56 Ogłoszenie o posiedzeniu komisji Statutowej Rady Gminy Lubin
17.11.2017 10:51 Ogłoszenie o posiedzeniu komisji Rolnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Lubin
17.11.2017 10:48 Ogłoszenie o posiedzeniu komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubin
17.11.2017 10:45 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin
17.11.2017 10:43 Ogłoszenie o posiedzeniu komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin
17.11.2017 10:41 Ogłoszenie o posiedzeniu komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin
16.11.2017 15:08 Ogłoszenie o LIV sesji Rady Gminy Lubin
15.11.2017 11:59 Zarządzenie nr 1327/2017 Wójta Gminy Lubin z dnia 13.11.2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubin
08.11.2017 12:40 Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie: Prowadzenie warsztatów z robotyki dla uczniów szkół podstawowych z Gminy Lubin, realizowanych w ramach projektu „Mały inżynier"
07.11.2017 12:43 Informacja Wójta Gminy Lubin o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania realizacji zadania własnego gminy określonego w art. 27 ust. 1 ustawy o sporcie w postaci tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Lubin
07.11.2017 12:40 Informacja z przebiegu konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
02.11.2017 15:19 Zapytanie ofertowe dotyczące Zarządzania projektem "Rozwój umiejętności matematyczno-przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin"
02.11.2017 15:18 Unieważnienie postępowania na Zarządzanie projektem "Rozwój umiejętności matematyczno-przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin"
02.11.2017 10:11 Informacja - obowiązki jakie ciążą na właścicielach i użytkownikach posesji graniczących z drogami publicznymi
02.11.2017 09:29 Obwieszczenie Burmistrza Polkowic znak SW.6220.6.2017 z dnia 25.10.2017 r. wydane w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa pompowni Damówka wraz z magistralnym rurociągiem wody zwrotnej i przebudową (modernizacją) zrzutu grawitacyjnego w zakresie: Zadania nr III Magistralny rurociąg tłoczny wody zwrotnej DN 1000 Damówka - ZWR Lubin".
02.11.2017 09:22 Zarządzenie nr 1313/2017 Wójta Gminy Lubin z dnia 31.10.2017 r. w sprawie przeznaczenia do najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin
30.10.2017 09:59 Zarządzenie nr 1303/2017 Wójta Gminy Lubin z dnia 26.10.2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubin
25.10.2017 14:49 Ogłoszenie o posiedzeniu komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin
25.10.2017 11:02 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 23.10.2017 r., znak WOOŚ.4207.17.2017.ŁCK.21 wydane w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Przebudowa części mechaniczno – biologicznej i rozbudowa części osadowo – biogazowej istniejącej oczyszczalni ścieków w Lubinie”
23.10.2017 14:09 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
23.10.2017 14:06 Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
20.10.2017 14:15 Informacji o udzieleniu zamówienia na zadanie pn.: "Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Krzeczyn Mały".

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna