Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.01.2020 13:00 Informacja Koła Łowieckiego ROLNIK we Wrocławiu o dodatkowym polowaniu zbiorowym w dniu 08.01.2020 r.
02.01.2020 09:22 Informacja Koła Łowickiego BORSUK w Lubinie o dodatkowych polowaniach zbiorowych w dniach 10 -11 stycznia 2020 r.
27.12.2019 14:59 Otwarty Konkurs Ofert na 2020 rok na realizację zadania własnego Gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Lubin.
23.12.2019 14:36 Informacja Nadleśnictwa Legnica o polowaniach zbiorowych w dniach 3, 4, 6, 14, 15 stycznia 2020 roku.
20.12.2019 14:05 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania o braku możliwości załatwienia w ustawowym terminie sprawy dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin-Ścinawa”.
20.12.2019 10:41 Przestrzeganie zasad bioasekuracji zawartych w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie, położonych na terytorium Polski poza obszarami objętymi restrykcjami w związku z występowaniem ASF (poza obszarem zagrożenia, objętym ograniczeniami i ochronnym)
19.12.2019 10:18 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania o zakończeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin-Ścinawa”.
19.12.2019 08:22 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin
19.12.2019 08:17 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin.
19.12.2019 08:13 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Lubin
17.12.2019 10:11 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Statutowej Rady Gminy Lubin.
17.12.2019 10:06 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin
16.12.2019 10:32 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 11 grudnia 2019, znak WOOŚ.420.62.2019.SD.12, w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łazku przysiółku wsi Niemstów, gm. Lubin”.
12.12.2019 07:54 OBWIESZCZENIE STAROSTY LUBIŃSKIEGO Z DNIA 9 GRUDNIA 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: „Budowa układu komunikacyjnego osiedla Polesie w Lubinie wraz z towarzyszącą infrastrukturą
11.12.2019 13:21 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa obwodnicy Krzeczyna Wielkiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 335”
11.12.2019 11:36 INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PRAC ZWIĄZANYCH Z USUWANIEM AZBESTU Z MIEJSCOWOŚCI NA TERENIE GMINY LUBIN W 2019 R.
09.12.2019 11:59 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania o zakończeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa obwodnicy Krzeczyna Wielkiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 335”.
09.12.2019 11:55 INFORMACJA o przystąpieniu do opracowania projektu Programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu
06.12.2019 09:52 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin podające do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu ,,Programu ochrony środowiska dla Gminy Lubin na lata 2019 - 2022 z perspektywą do 2026 r.”
05.12.2019 14:52 Ogłoszenie o zwołaniu XV sesji Rady Gminy Lubin
05.12.2019 12:59 Ogłoszenie o wyborze oferty na ,,Zakup systemu do pomiaru powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Lubin"
05.12.2019 07:45 Informacja Koła Łowieckiego ROLNIK we Wrocławiu o dodatkowym polowaniu zbiorowym w dniu 15.12.2019 r.
03.12.2019 16:42 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY na zadanie dotycząc wykonania i montażu tabliczek kierunkowych z numeracją porządkową oraz tablic informacyjnych w Chrostniku, Górzycy, Oborze, Krzeczynie Małym, Księginicach, Karczowiskach, Liścu, Krzeczynie Wielkim.
03.12.2019 16:40 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY na zadanie dotyczące „wykonania remontu przyłącza wodociągowego do budynku Szklary Górne 50
02.12.2019 15:04 Ogłoszenie Wójta o wyborach do Młodzieżowej Rady Gminy Lubin na I kadencję w latach 2020-2021
29.11.2019 14:58 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin z udziałem Przewodniczących pozostałych komisji Rady Gminy Lubin
29.11.2019 14:55 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin
29.11.2019 11:42 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Statutowej Rady Gminy Lubin
29.11.2019 11:40 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin
29.11.2019 11:38 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Zdrowia i Sportu Rady Gminy Lubin

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna