Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.05.2018 14:18 Komunikat o zagrożeniu upraw roślin-Stonka ziemniaczana
30.05.2018 09:53 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Lubin
28.05.2018 13:24 Komunikat o zagrożeniu upraw roślin(R)-Fuzarioza kłosów pszenicy
28.05.2018 13:20 Ogłoszenie o zakończeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Pieszków, uchwalonego uchwałą Nr LX/426/2018 Rady Gminy Lubin z dnia 8 maja 2018 r.
28.05.2018 09:02 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubin
24.05.2018 12:09 Komunikat o zagrożeniu upraw roślin(R)-Septorioza plew pszenicy
23.05.2018 13:39 Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie dotyczące transportu uczniów na warsztaty edukacyjne w ramach projektu pn. "Rozwój umiejętności matematyczno - przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin"
23.05.2018 13:38 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15.05.2018 r. wydane w toku postępowania w sprawie zmiany koncesji nr 7/2013/p z dnia 19 czerwca 2013 r. na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż rud miedzi w obszarze ,,Retków - Ścinawa".
18.05.2018 14:21 Zawiadomienie o wyborze oferty.
17.05.2018 13:45 Otwarty Konkurs Ofert na 2018 rok Informacja o przełożeniu terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert
17.05.2018 13:16 Komunikat o zagrożeniu upraw roślin(R)-Zgnilizna twardzikowa, Skrzypionki, Mszyce, Mszyca burakowa
16.05.2018 11:31 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin-Ścinawa”.
16.05.2018 10:13 Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie stosowania środka ochrony roślin Dimilin 480 SC w drzewostanach zagrożonych przez fitofagi sosny na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu.
16.05.2018 10:11 Komunikat o zagrożeniu upraw roślin(R)-Chowacz podobnik, Pryszczarek kapustnik, śmietka ćwiklanka
15.05.2018 15:20 Zapytanie ofertowe na usługę transportu dzieci na warsztaty edukacyjne w ramach projektu pn. „Rozwój umiejętności matematyczno – przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin"
15.05.2018 13:58 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin-Ścinawa”
14.05.2018 12:20 Wybory uzupełniające ławników
11.05.2018 13:22 Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Lubin na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji w zakresie melioracji na terenie gminy Lubin
09.05.2018 13:55 Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Lubin na dofinansowanie budowy przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubin
07.05.2018 12:41 OBWIESZCZENIE STAROSTY LUBIŃSKIEGO Z DNIA 27.04.2018 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej relacji Lubin - Krzeczyn Wielki."
07.05.2018 08:42 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin
04.05.2018 15:09 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin.
04.05.2018 09:51 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin
04.05.2018 09:43 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Statutowej Rady Gminy Lubin
02.05.2018 12:35 Ogłoszenie o zwołaniu LX sesji Rady Gminy Lubin.
30.04.2018 14:52 Informacja o planowanym przeprowadzeniu zabiegów ratowniczych drzewostanów wysokich z wykorzystaniem sprzętu agrolotniczego wraz z mapą sytuacyjną.
26.04.2018 12:25 Komunikat o zagrożeniu upraw roślin Rdza brunatna pszenicy , Septorioza paskowana liści
23.04.2018 12:37 Ogłoszenie o naborze wniosków od osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Lubin na likwidację wysokoemisyjnych pieców węglowych na terenie gminy Lubin
17.04.2018 15:26 Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 21.03.2018 r. znak KM.7021.3.4 .2018 dot. wykonania wymiany piasku w piaskownicach zlokalizowanych na placach zabaw, na terenie Gminy Lubin .
17.04.2018 15:21 Komunikaty o zagrożeniu upraw roślin - Słodyszek rzepakowy

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna