Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.12.2018 13:45 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Zdrowia i Sportu Rady Gminy Lubin.
17.12.2018 12:48 Informacja o awaryjnym zamknięciu w godzinach nocnych przejazdu w miejscowości Raszówka
13.12.2018 12:26 Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie tablicy inf. "Ławka niepodległości dla samorządów"
13.12.2018 12:24 Zapytanie ofertowe - Prowadzenie zajęć grupowych z języka angielskiego dla dzieci w wieku 1-3 w Klubie Dziecięcym w Krzeczynie Wielkim w ramach projektu „Klub Dziecięcy w Krzeczynie Wielkim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego prywatnego
13.12.2018 12:21 Zapytanie ofertowe - Prowadzenie zajęć grupowych i konsultacji z zakresu fizjoterapii dla dzieci w wieku 1-3 w Klubie Dziecięcym w Krzeczynie Wielkim w ramach projektu „Klub Dziecięcy w Krzeczynie Wielkim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego prywatnego
13.12.2018 12:16 Zapytanie ofertowe - Prowadzenie zajęć grupowych i konsultacji z rytmiki dla dzieci w wieku 1-3 w Klubie Dziecięcym w Krzeczynie Wielkim w ramach projektu „Klub Dziecięcy w Krzeczynie Wielkim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego prywatnego
11.12.2018 14:06 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w przedmiocie: Remont budynku Miłoradzice 74c (dz. nr 164 obręb Miłoradzice) w ramach utrzymania projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lubin"
09.12.2018 20:00 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin z udziałem Przewodniczących pozostałych komisji Rady Gminy Lubin
07.12.2018 12:52 Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę sprzętu do budynku technologiczno-socjalnego zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków w Szklarach Górnych w ramach projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Szklarach Górnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
06.12.2018 14:02 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w przedmiocie: l. Wymiana pieca co, instalacji i grzejników w mieszkaniu Szklary Górne 27/2". 2. „Wymiana wewnętrznej instalacji zimnej wody w budynku Zimna Woda 27
06.12.2018 10:20 Informacja o udzieleniu zamówienia z art. 4 pkt. 8 ustawy o z.p. Zadanie pn. Ocieplenie ścian zewnętrznych oraz dobudowy schodów budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Czerniec na terenie działki nr 101/1
05.12.2018 13:21 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Statutowej Rady Gminy Lubin
05.12.2018 13:19 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin
05.12.2018 12:03 Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie dot. dostawy sprzętu technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) i urządzeń sieciowych w ramach projektu pn. "Rozwój umiejętności matematyczno - przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin"
05.12.2018 12:01 ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w przedmiocie dostawy pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn."Rozwój umiejętności matematyczno - przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin".
05.12.2018 11:59 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY na zadanie obejmujące „Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego Uporządkowania Gospodarki Ściekowej Aglomeracji Lubin w miejscowości Chróstnik"
05.12.2018 11:44 Zapytanie ofertowe - Prowadzenie zajęć grupowych i konsultacji z zakresu fizjoterapii dla dzieci w wieku 1-3 w Klubie Dziecięcym w Krzeczynie Wielkim w ramach projektu „Klub Dziecięcy w Krzeczynie Wielkim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego prywatnego
05.12.2018 11:42 Zapytanie ofertowe - Prowadzenie zajęć grupowych z języka angielskiego dla dzieci w wieku 1-3 w Klubie Dziecięcym w Krzeczynie Wielkim w ramach projektu „Klub Dziecięcy w Krzeczynie Wielkim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego prywatnego
05.12.2018 11:40 Zapytanie ofertowe - Prowadzenie zajęć grupowych, indywidualnych oraz konsultacji z logopedą dla dzieci w wieku 1-3 w Klubie Dziecięcym w Krzeczynie Wielkim w ramach projektu „Klub Dziecięcy w Krzeczynie Wielkim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego prywatnego
05.12.2018 11:37 Ogłoszenie o wyborze oferty zakup i dostawa wózków spacerowych 6 osobowych do Klubu Dziecięcego w Krzeczynie Wielkim w ramach projektów: 1) „Klub Dziecięcy w Krzeczynie Wielkim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego prywatnego, 2) „Utworzenie Klubu Dziecięcego w Krzeczynie Wielkim” współfinansowanego ze środków Resortowego Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2018
05.12.2018 11:35 Ogłoszenie o wyborze oferty zakup i dostawa wyposażenia sali zabaw (zabawki do ćwiczeń motoryki, zestawy pomocy dydaktycznych do ćwiczeń motoryki, zestawy do zabawy przestrzennej) do Klubu Dziecięcego w Krzeczynie Wielkim w ramach projektów: 1) „Klub Dziecięcy w Krzeczynie Wielkim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego prywatnego, 2) „Utworzenie Klubu Dziecięcego w Krzeczynie Wielkim” współfinansowanego ze środków Resortowego Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2018
05.12.2018 11:33 Ogłoszenie o wyborze oferty zakup i dostawa wyposażenia sali zabaw Klubu Dziecięcego w Krzeczynie Wielkim w ramach projektów: 1) „Klub Dziecięcy w Krzeczynie Wielkim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego prywatnego, 2) „Utworzenie Klubu Dziecięcego w Krzeczynie Wielkim” współfinansowanego ze środków Resortowego Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2018
05.12.2018 11:30 Zapytanie ofertowe - Prowadzenie zajęć grupowych i konsultacji z rytmiki dla dzieci w wieku 1-3 w Klubie Dziecięcym w Krzeczynie Wielkim w ramach projektu „Klub Dziecięcy w Krzeczynie Wielkim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego prywatnego
05.12.2018 09:27 Informacja z przebiegu konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
04.12.2018 14:45 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubin.
03.12.2018 14:06 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin
03.12.2018 14:05 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Lubin
03.12.2018 14:02 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin
03.12.2018 13:59 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Lubin
03.12.2018 13:52 Informacja o udzieleniu zamówienia na zadania pn.: 1. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Miroszowice, 2. Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Pieszków, 3.Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Raszówka.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna