Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.01.2019 15:24 ZARZĄDZENIE NR 67/2019 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów organów sołectw w Gminie Lubin
17.01.2019 14:45 Zapytanie ofertowe catering Klub Dziecięcy
17.01.2019 14:20 INFORMACJA DOTYCZĄCA OBOWIĄZKU WNOSZENIA OPŁATY ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ
16.01.2019 12:56 Zapytanie ofertowe - wykonanie i montaż gablot ogłoszeniowych na terenie Gminy Lubin
15.01.2019 13:47 Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie dotyczące zarządzania projektem "Klub Dziecięcy w Krzeczynie Wielkim"
14.01.2019 15:11 Zapytanie ofertowe na usługę transportową na rzecz Gminy Lubin na potrzeby realizacji imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalno-oświatowych w 2019 roku.
14.01.2019 14:03 PRACA DLA DORADCY W REGIONALNYM PUNKCIE DORADCZYM DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH (WROCŁAW) – WYDŁUŻENIE OKRESU SKŁADANIA OFERT
14.01.2019 11:48 Informacja Koła Łowieckiego ROLNIK we Wrocławiu o organizacji na terenie obwodu łowieckiego 126 dodatkowych polowań zbiorowych w dniach 20.01, 26.01 i 27.01.2019 r.
11.01.2019 13:32 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania o braku możliwości załatwienia w ustawowym terminie sprawy dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin-Ścinawa”.
11.01.2019 08:20 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 9 stycznia 2019 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Lubin w sprawie zmiany granic Gminy Lubin
11.01.2019 08:18 ZARZĄDZENIE NR 68/2019 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 9 stycznia 2019 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Lubin w sprawie zmiany granic Gminy Lubin
10.01.2019 14:04 Ogłoszenie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarządu Rejonowego w Lubinie dotyczące udzielenia pomocy żywnościowej.
10.01.2019 14:01 Przypomnienie dla Mieszkańców Gminy Lubin o zakazie wypuszczania psów poza tereny posesji bez nadzoru.
10.01.2019 11:25 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin-Ścinawa”
09.01.2019 14:47 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO na realizację zajęć z rytmiki
09.01.2019 14:45 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO na realizację zajęć z języka angielskiego
09.01.2019 14:44 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO na realizację zajęć z logopedą
08.01.2019 14:57 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Modernizacja zbiornika małej retencji Kłopotów”, planowanego do realizacji na działkach nr: 258/3, 290/7, 428, 448 obręb Czerniec, gmina Lubin.
08.01.2019 09:03 Informacja Koła Łowieckiego DZIK o organizacji dodatkowego polowania zbiorowego na terenie położonego w gminie Lubin obwodu nr 88 w dniu 26 stycznia 2019 r.
08.01.2019 08:54 Zawiadomienie o zamknięciu od dnia 15 stycznia przejazdu kolejowego w ciągu drogi gminnej 103047D w Chróstniku.
04.01.2019 11:34 Ogłoszenie o wyborze ofert na realizację zadania: "Zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Lubin miejsca w schronisku dla zwierząt zgodnie z wymogami ustawy o ochronie zwierząt w 2019 roku."
04.01.2019 11:33 Ogłoszenie o wyborze ofert na realizację zadania: "Świadczenie usług weterynaryjnych oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie gminy Lubin w 2019 roku."
04.01.2019 09:27 Informacja Koła Łowieckiego ROLNIK we Wrocławiu o organizacji w dniu 08.01.2019 r. dodatkowego polowania zbiorowego na terenie obwodu łowieckiego nr 126.
03.01.2019 08:24 Informacja Koła Łowieckiego BORSUK o terminach dodatkowych polowań zbiorowych.
02.01.2019 08:01 Informacja Nadleśnictwa Legnica o polowaniu zbiorowym w dniu 15.01.2019 r.
27.12.2018 09:41 Posiedzenie Komisji Statutowej Rady Gminy Lubin.
27.12.2018 09:37 Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin.
27.12.2018 09:35 Posiedzenie Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin.
21.12.2018 14:58 Ogłoszenie o zwołaniu III sesji Rady Gminy Lubin
19.12.2018 13:48 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna