Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.09.2018 13:46 Ogłoszenie o zwołaniu LXIII sesji Rady Gminy Lubin
06.09.2018 11:18 Informacja Koła Łowieckiego "BAŻANT" w Lubinie o terminach polowań zbiorowych w sezonie 2018/2019
06.09.2018 11:16 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY dotyczący wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na realizację zamówienia pn.: „Roboty utrzymania poboczy dróg powiatowych w miejscowościach Raszówka, Ustronie, Lisiec i Wiercien"
04.09.2018 15:41 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na zadanie dotyczące przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. "Rozwój umiejętności matematyczno - przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych gminy Lubin"
30.08.2018 14:32 Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę mebli szkolnych w ramach projektu "Rozwój umiejętności matematyczno - przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin"
30.08.2018 08:58 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego - Zawiadomienie o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz spadkobierców po zmarłym Alojzym Herbie z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości nr 176, położonej w Składowicach gminy Lubin.
22.08.2018 14:48 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń nauczycieli w ramach projektu pn. "Rozwój umiejętności matematyczno-przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin"
22.08.2018 13:33 Informacja dot szacowania szkód łowieckich od 23.08.2018
14.08.2018 15:29 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu zawiadamiające społeczeństwo o wydaniu w dniu 10.08.2018 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa drogi gminnej wzdłuż drogi krajowej nr 36 na odcinku od granicy M. Lubina do miejscowości Siedlce"
14.08.2018 15:25 Zapytanie ofertowe na dostawę mebli szkolnych w ramach projektu "Rozwój umiejętności matematyczno- przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin"
14.08.2018 12:42 Obwieszczenie Starosty Lubińskiego z dnia 10.08.2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: "Rozbudowa drogi gminnej nr 103051D Miroszowice - Kłopotów - etap III".
13.08.2018 09:26 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanego przez Panią Lidię Markowską Dyrektora Oddziału GDDKIA we Wrocławiu, działającego przez pełnomocnika Pana Jarosława Wawrzaszeka, złożonego w dniu 3 lipca 2018 r. w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 5/18 z dnia 21 lutego 2018 r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.:"Budowa Obwodu Utrzymania Drogi Lubin - Zachód w km 54+-35 drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4) odcinek 3: od km 33+300 do km 58+974"
08.08.2018 13:13 Informacja Koła Łowieckiego "GÓRNIK" w Lubinie o terminach polowań zbiorowych w sezonie 2018/2019
30.07.2018 15:20 KOMUNIKAT WÓJTA GMINY LUBIN o treningu systemu wczesnego ostrzegania
25.07.2018 14:00 Obwieszczenie Starosty Lubińskiego z dnia 23.07.2018 r. o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję Starosty Lubińskiego z dnia 27 kwietnia 2018 r. DAR.673.12.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą "Przebudowa odcinka drogi powiatowej relacji Lubin - Krzeczyn Wielki".
24.07.2018 14:15 Obwieszczenie Ministra Środowiska dotyczące zakończenia postępowania w sprawie zmiany koncesji Nr 7/2013/p na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż miedzi w obszarze "Retków-Ścinawa" udzielonej na rzecz KGHM Polska Miedź S.A.
23.07.2018 10:36 Komunikat o zagrożeniu upraw roślin.
17.07.2018 11:41 Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego dla dróg wojewódzkich i dróg głównych na terenie miasta Jelenia Góra, po których przejeżdża ponad 3 mln pojazdów rocznie oraz linii kolejowych, po których przejeżdża ponad 30 tys. pociągów rocznie.
17.07.2018 11:37 ZARZĄDZENIE NR 1667/2018 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin
11.07.2018 16:06 KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN
09.07.2018 14:56 Wsparcie rodzin - złóż wniosek przez Internet.
09.07.2018 11:33 Posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury rady Gminy Lubin.
09.07.2018 11:31 Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin
06.07.2018 13:04 Ogłoszenie o zwołaniu LXII sesji Rady Gminy Lubin
05.07.2018 14:10 Posumowanie i Ogłoszenie o uchwaleniu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obszaru położonego w obrębach Obora, Krzeczyn Mały i Krzeczyn Wielki, uchwalonej uchwałą Nr LXI/439/2018 Rady Gminy Lubin z dnia 27 czerwca 2018 r.
02.07.2018 09:02 Ogłoszenie Wójta Gminy Lubin w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na obszarach objętych suszą
28.06.2018 08:38 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania pn. "konserwacja gminnych rowów melioracyjnych" w 2018 roku na terenie gminy Lubin.
25.06.2018 11:29 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin
25.06.2018 11:26 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin
22.06.2018 12:27 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna