Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.02.2020 15:11 Zawiadomienie Wójta Gminy Lubin z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w Miłosnej
20.02.2020 13:46 ZARZĄDZENIE NR 593/2020 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubin
20.02.2020 08:50 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin
20.02.2020 08:46 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin
18.02.2020 14:34 Ogłoszenie o zwołaniu XVII sesji Rady Gminy Lubin
18.02.2020 11:10 informacja Starosty Lubińskiego o wydaniu decyzji nr 99 (znak sprawy DAR.6740.1071.2019) z dnia 6.02.2020 r. dla EWG 1 Sp. z o.o. o pozwoleniu na budowę inwestycji obejmującej: Budowę elektrowni fotowoltaicznej "PV Pieszków 2" o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym budową kontenerowej stacji transformatorowej SN/n, monitoringiem i oświetleniem, adres inwestycji : dz. ew. nr 282/1 obręb Pieszków, gmina Lubin.
17.02.2020 13:43 Obwieszenie Starosty Lubińskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą „ Budowa układu komunikacyjnego Osiedla Polesie w Lubinie wraz z towarzyszącą infrastrukturą”
17.02.2020 09:09 Zarządzenie nr 592/2020 Wójta Gminy Lubin z dnia 17.02.2020 r. w sprawie przeznaczenia do najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin
13.02.2020 12:18 Obwieszczenie ws. udzielenia gminie Lubin pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych
11.02.2020 13:09 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu zawiadamiające wszystkich zainteresowanych o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa miejsc obsługi podróżnych MOP kat. III Lubin Północ w związku z budową drogi ekspresowej S3 Nowa Sól - Legnica (A4) na odcinku od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ
06.02.2020 14:45 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin-Ścinawa”.
04.02.2020 15:26 Obwieszczenie o upublicznieniu i konsultacjach ws. Programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych.
03.02.2020 12:48 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające społeczeństwo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa obwodnicy Krzeczyna Wielkiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 335”.
31.01.2020 16:15 Informacja w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na 2020 rok na realizację zadania własnego Gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Lubin.
29.01.2020 09:36 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Zdrowia i Sportu Rady Gminy Lubin
22.01.2020 12:41 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin
22.01.2020 12:37 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin
21.01.2020 11:11 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Lubin.
20.01.2020 14:41 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LUBIN O WYDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ DO MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY LUBIN NA I KADENCJĘ W LATACH 2020-2021
17.01.2020 15:13 Ogłoszenie o zwołaniu XVI sesji Rady Gminy Lubin
17.01.2020 12:43 Zalecenia dla przemysłowych producentów drobiu w związku z występowaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.
16.01.2020 14:39 Informacja Wójta Gminy Lubin z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie Gminy Lubin w 2020 roku
15.01.2020 13:44 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa obwodnicy Krzeczyna Wielkiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 335”.
08.01.2020 13:00 Informacja Koła Łowieckiego ROLNIK we Wrocławiu o dodatkowym polowaniu zbiorowym w dniu 08.01.2020 r.
02.01.2020 09:22 Informacja Koła Łowickiego BORSUK w Lubinie o dodatkowych polowaniach zbiorowych w dniach 10 -11 stycznia 2020 r.
27.12.2019 14:59 Otwarty Konkurs Ofert na 2020 rok na realizację zadania własnego Gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Lubin.
23.12.2019 14:36 Informacja Nadleśnictwa Legnica o polowaniach zbiorowych w dniach 3, 4, 6, 14, 15 stycznia 2020 roku.
20.12.2019 14:05 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania o braku możliwości załatwienia w ustawowym terminie sprawy dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin-Ścinawa”.
20.12.2019 10:41 Przestrzeganie zasad bioasekuracji zawartych w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie, położonych na terytorium Polski poza obszarami objętymi restrykcjami w związku z występowaniem ASF (poza obszarem zagrożenia, objętym ograniczeniami i ochronnym)
19.12.2019 10:18 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania o zakończeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin-Ścinawa”.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna