Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.02.2019 13:05 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin-Ścinawa”.
20.02.2019 13:02 Informacja w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na 2019 rok na realizację zadania własnego Gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Lubin.
13.02.2019 14:59 Zapytanie ofertowe na realizację zajęć z fizjoterapeutą rehabilitantem do Klubu Dziecięcego w Krzeczynie Wielkim
13.02.2019 14:57 Zapytanie ofertowe na realizację zajęć z rytmiki w Klubie Dziecięcym w Krzeczynie Wielkim
13.02.2019 14:57 Zapytanie ofertowe na realizację zajęć z języka angielskiego w Klubie Dziecięcym w Krzeczynie Wielkim
13.02.2019 14:55 Zapytanie ofertowe na realizację zajęć z logopedą w Klubie Dziecięcym w Krzeczynie Wielkim
13.02.2019 14:51 Ogłoszenia o wyborze oferty na usługę transportową na rzecz Gminy Lubin na potrzeby realizacji imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalno-oświatowych w 2019 roku.
13.02.2019 14:49 Ogłoszenie Wójta Gminy Lubin z dnia 13.02.2019r. o losowaniu publicznym kandydatów zgłoszonych przez podmioty działające na rzecz osób starszych oraz kandydatów zgłoszonych przez mieszkańców Gminy Lubin do Rady Seniorów Gminy Lubin II kadencji
12.02.2019 11:05 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin-Ścinawa”.
11.02.2019 15:03 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
11.02.2019 15:01 Informacja o naborze na członków Komisji Konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w 2019 roku na terenie Gminy Lubin
08.02.2019 10:28 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY na zadanie dotycząc wykonania i montażu gablot informacyjno-ogłoszeniowych w miejscowościach Chróstnik, Górzyca, Pieszków, Raszowa Mała, Miłosna, Krzeczyn Wielki, Zimna Woda .
05.02.2019 13:53 Posiedzenie Komisji Statutowej Rady Gminy Lubin w dniu 06.02.2019
05.02.2019 11:31 Wnioski - dotacje zabytki
05.02.2019 11:27 Zarządzenie nr 99/2019 Wójta Gminy Lubin z dnia 04.02.2019 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubin
05.02.2019 11:24 Zarządzenie nr 100/2019 Wójta Gminy Lubin z dnia 04.02.2019 r. w sprawie przeznaczenia do najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin
05.02.2019 11:16 Zarządzenie nr 101/2019 Wójta Gminy Lubin z dnia 04.02.2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubin
31.01.2019 14:49 Posiedzenie Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Lubin
31.01.2019 14:28 Posiedzenie Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin
31.01.2019 14:25 Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin.
31.01.2019 14:21 Otwarty Konkurs Ofert na 2019 rok na realizację zadania własnego Gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Lubin.
31.01.2019 07:34 Ogłoszenie o zwołaniu IV sesji Rady Gminy Lubin
30.01.2019 13:32 Protokół z wyboru ofert w ramach zapytania ofertowego na usługę cateringową - wyżywienie dzieci
30.01.2019 13:28 Informacja o udzieleniu zamówienia na zadania : 1) Opracowanie opinii urbanistycznej w zakresie spełnienia przesłanek wynikających z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994 ze zm.) w związku z podjętą Uchwałą Nr III/27/2018 Rady Gminy Lubin z dnia 28 grudnia 2018 r. w spawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych Gminy Lubin i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami; 2) Opracowanie opinii urbanistycznej w zakresie spełnienia przesłanek wynikających z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994 ze zm.) w związku z podjętą Uchwałą Nr II/17/2018 Rady Miejskiej Lubinie z dnia 19 grudnia 2018 r. w spawie zmiany granic Gminy Miejskiej Lubin oraz przeprowadzenia konsultacji;
29.01.2019 11:23 Informacja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. UWAGA - zmiana ustawy i NOWY WZÓR WNIOSKU
22.01.2019 10:08 Informacja Koła Łowieckiego GÓRNIK w Lubinie o organizacji polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego nr 125.
18.01.2019 15:30 Zapytanie ofertowe na realizację zajęć z logopedą w Klubie Dziecięcym w Krzeczynie Wielkim
18.01.2019 15:29 Zapytanie ofertowe na realizację zajęć z rytmiki w Klubie Dziecięcym w Krzeczynie Wielkim
18.01.2019 15:28 Zapytanie ofertowe na realizację zajęć z języka angielskiego w Klubie Dziecięcym w Krzeczynie Wielkim
18.01.2019 15:27 Zapytanie ofertowe na realizację zajęć z fizjoterapeutą rehabilitantem do Klubu Dziecięcego w Krzeczynie Wielkim

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna