Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.05.2020 13:45 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Statutowej Rady Gminy Lubin
07.05.2020 11:33 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin
05.05.2020 16:00 Ogłoszenie o zwołaniu XIX sesji Rady Gminy Lubin
30.04.2020 14:19 Obwieszczenie o opracowaniu oraz możliwości zapoznania się z treścią oraz możliwości składania uwag i wniosków do projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie uchwalenia Programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych.
28.04.2020 14:47 Ogłoszenie o wyborze oferty "Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynków mieszkalnych i użytkowych będących własnością Gminy Lubin
22.04.2020 15:35 Informacja Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu o planowanym przeprowadzeniu zabiegów ratowniczych drzewostanów wysokich z wykorzystaniem sprzętu agrolotniczego.
22.04.2020 14:37 Zarządzenie Kierownika Urzędu Gminy w Lubinie w sprawie funkcjonowania Urzędu Gminy w Lubinie w okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem SARSS-CoV-2
15.04.2020 13:48 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające o wydaniu postanowienia dotyczące wyjaśnienia wątpliwości do treści decyzji Nr 15/2020 Wójta Gminy Lubin z dnia 06.02.2020 r., znak KM.6220.12.2017 , o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin-Ścinawa" (sprostowanej i uzupełnionej postanowieniami z dnia 02.03.2020 r., znak KM.6220.12.2017)
03.04.2020 11:10 Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie odstąpienia od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Powietrza
01.04.2020 14:45 O ZUS Legnica: jak starać się o pomoc w ramach tzw. tarczy antykryzysowe
01.04.2020 08:53 Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę materiałów promocyjnych
31.03.2020 15:07 Informacja o włączeniu gminy Lubin do obszaru ochronnego ASF wraz z materiałami informacyjnymi dla rolników.
30.03.2020 15:23 Informacja Starosty Lubińskiego o wydaniu decyzji nr 222 (znak sprawy DAR.6740.77.2020) z dnia 18.03.2020 r. dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin Sp. z o.o. o pozwoleniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Łazku, przysiółku miejscowości Niemstów.
27.03.2020 12:59 Informacja dotycząca nieodpłatnej pomocy prawnej. Aktualizacja
25.03.2020 15:45 Informacja Starosty Lubińskiego o wydaniu decyzji nr 218 (znak sprawy DAR.6740.26.2020) z dnia 17.03.2020 r. dla EWG 1 Sp. z o.o. o pozwoleniu na budowę inwestycji obejmującej: Budowę elektrowni fotowoltaicznej "PV Pieszków 3" o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym budową kontenerowej stacji transformatorowej SN/n, monitoringiem i oświetleniem, adres inwestycji : dz. ew. nr 282/1 obręb Pieszków, gmina Lubin.
20.03.2020 15:28 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Lubin
20.03.2020 15:22 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin
20.03.2020 15:20 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin
20.03.2020 15:15 Ogłoszenie o zwołaniu XVIII sesji Rady Gminy Lubin
16.03.2020 15:23 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów: Księginice, Siedlce, Kłopotów i Czerniec w gminie Lubin
16.03.2020 08:19 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych.
16.03.2020 08:14 Ulotka informacyjna dla wjeżdżających do Polski
16.03.2020 08:12 Kwalifikacja wojskowa odwołana! Wszystkie wezwania wydane przez wójta do stawienia sie do kwalifikacji wojskowej w okresie od 19-26 marca br. tracą ważność.
10.03.2020 10:07 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na dostawę materiałów promocyjnych" dot. opracowania i wykonania materiałów promocyjnych w ramach Projektu pn. "Rozwój e-administracji w Gminie Lubin
02.03.2020 19:41 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Nr 15/2020 Wójta Gminy Lubin z dnia 06.02.2020 r., znak KM.6220.12.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin-Ścinawa”
02.03.2020 15:05 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania o wydaniu postanowienia o uzupełnieniu decyzji Nr 15/2020 Wójta Gminy Lubin z dnia 06.02.2020 r., znak KM.6220.12.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin-Ścinawa”.
28.02.2020 14:33 INFORMACJA O WYNIKACH WYBORÓW NA I KADENCJĘ DO MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY LUBIN
24.02.2020 12:11 PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PRZEZ WÓJTA GMINY LUBIN INFORMACJI O KANDYDATACH ZGŁOSZONYCH DO MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY LUBIN Z PODZIAŁEM NA OKRĘGI WYBORCZE
21.02.2020 11:13 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Zdrowia i Sportu Rady Gminy Lubin
20.02.2020 15:16 Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie: wymiana pieca centralnego ogrzewania w mieszkaniu będącym własnością Gminy Lubin

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna