Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.04.2019 15:17 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Statutowej Rady Gminy Lubin
24.04.2019 15:15 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin
23.04.2019 15:10 ZAWIADOMIENIE - Wójt Gminy Lubin zwołuję Zebranie Wiejskie w miejscowości Miłosna w sprawie wyboru członka Rady Sołeckiej w Miłosnej.
23.04.2019 15:07 ZAWIADOMIENIE - Wójt Gminy Lubin zwołuję Zebranie Wiejskie w miejscowości Osiek w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Osiek.
23.04.2019 15:04 Obwieszczenie Marszałka zawiadamiające o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia ,,Projektu robót geologicznych dla projektowanej rozbudowy odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin-Ścinawa (od km 16+794 do km 27+972 i od km 28+900 do km 30+894)".
23.04.2019 11:44 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu zawiadamiające o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zalesiu przysiółku miejscowości Składowice dz. nr 20, 14/1, 11/3, 11/2 Gmina Lubin".
19.04.2019 14:08 Ogłoszenie o zwołaniu VII sesji Rady Gminy Lubin
19.04.2019 13:37 Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie dotyczące usługi transportu na warsztaty edukacyjne w ramach projektu "Rozwój umiejętności matematyczno- przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin"
12.04.2019 10:36 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. potwierdzenia w drodze decyzji przejęcia przez PGKGL Sp. z o.o. praw i obowiązków wynikających z decyzji Starosty Lubińskiego z dn. 11.12.2012 r. znak RO.6341.51.2012 oraz decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy PGW Wody Polskie nr 4/2019 z dnia 2.01.2019 r. znak: WR.ZUZ.421.218.2.2018.AK dot. pozwolenia wodnoprawnego.
12.04.2019 10:33 informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. potwierdzenia w drodze decyzji przejęcia przez PGKGL Sp. z o.o. praw i obowiązków wynikających z decyzji Starosty Lubińskiego z dn. 31.12.2010 r. znak DAR.6223/47-2/10 oraz decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy PGW Wody Polskie nr 3/2019 z dnia 2.01.2019 r. znak: WR.ZUZ.1.421.218.1.2018.AK dot. pozwolenia wodnoprawnego.
12.04.2019 10:23 INFORMACJE - WSZYSCY TWORZYMY STATYSTYKI, BIERZEMY UDZIAŁ W BADANIACH !
09.04.2019 11:25 Lista osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Lubin oraz lista osób skreślonych z listy oczekujących na najem lokali mieszkalnych.
09.04.2019 10:01 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. studni do poboru wód podziemnych oraz na szczególne korzystanie z wód, tj. pobór wód podziemnych na dz. nr 47/1 w Kłopotowie.
09.04.2019 09:55 OGŁOSZENIA O WYBORZE OFERTY - WYMIANA PIASKU W PIASKOWNICACH, REMONT DACHU - ŚWIETLICA W CHRÓSTNIKU
08.04.2019 14:18 Zapytanie ofertowe dot zabezpieczenia budynku socjalnego Miłoradzice74 c oraz robót modernizacyjnych pomieszczeń budynku.
02.04.2019 12:41 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające społeczeństwo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Pieszków 6 o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części dz. nr 282/1 obręb Pieszków, gmina Lubin”.
02.04.2019 12:40 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające społeczeństwo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Pieszków 5 o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części dz. nr 282/1 obręb Pieszków, gmina Lubin”.
02.04.2019 12:37 Informacja o wszczęciu postępowania administrcyjnego ws. wydania dla DINO POLSKA S.A. pozwolenia wodnoprawnego
02.04.2019 12:10 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające społeczeństwo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Pieszków 3 o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części dz. nr 282/1 obręb Pieszków, gmina Lubin”
02.04.2019 12:08 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające społeczeństwo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Pieszków 1 o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części dz. nr 282/1 obręb Pieszków, gmina Lubin”.
02.04.2019 12:06 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające społeczeństwo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Pieszków 4 o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części dz. nr 282/1 obręb Pieszków, gmina Lubin”.
02.04.2019 12:04 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające społeczeństwo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Pieszków 2 o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części dz. nr 282/1 obręb Pieszków, gmina Lubin”.
02.04.2019 08:25 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Raszówka.
02.04.2019 08:22 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Miroszowice.
02.04.2019 08:20 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Pieszków.
29.03.2019 14:18 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania o wydaniu postanowienia opiniującego pozytywnie ,,Projekt robót geologicznych dla projektowanej rozbudowy odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin – Ścinawa (od km 16+794 do km 29+972 i od km 28+900 do km 30+894)” wraz z projektem decyzji o jego zatwierdzeniu - w zakresie dotyczącym Gminy Lubin.
29.03.2019 08:25 Zapytanie ofertowe - okresowa kontrola techniczna budynków
28.03.2019 15:02 Ogłoszenie o wyborze ofert na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. "Rozwój umiejętności matematyczno- przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych gminy Lubin"
28.03.2019 14:51 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Lubin
28.03.2019 14:49 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin

poprzednia 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 następna