Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.07.2018 11:41 Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego dla dróg wojewódzkich i dróg głównych na terenie miasta Jelenia Góra, po których przejeżdża ponad 3 mln pojazdów rocznie oraz linii kolejowych, po których przejeżdża ponad 30 tys. pociągów rocznie.
17.07.2018 11:37 ZARZĄDZENIE NR 1667/2018 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin
11.07.2018 16:06 KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN
09.07.2018 14:56 Wsparcie rodzin - złóż wniosek przez Internet.
09.07.2018 11:33 Posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury rady Gminy Lubin.
09.07.2018 11:31 Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin
06.07.2018 13:04 LXII SESJA Rady Gminy Lubin
05.07.2018 14:10 Posumowanie i Ogłoszenie o uchwaleniu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obszaru położonego w obrębach Obora, Krzeczyn Mały i Krzeczyn Wielki, uchwalonej uchwałą Nr LXI/439/2018 Rady Gminy Lubin z dnia 27 czerwca 2018 r.
02.07.2018 09:02 Ogłoszenie Wójta Gminy Lubin w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na obszarach objętych suszą
28.06.2018 08:38 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania pn. "konserwacja gminnych rowów melioracyjnych" w 2018 roku na terenie gminy Lubin.
25.06.2018 11:29 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin
25.06.2018 11:26 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin
22.06.2018 12:27 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin
15.06.2018 12:20 OGŁOSZENIE o naborze wniosków w sprawie powołania na rzeczoznawców do szacowania
15.06.2018 11:00 Komunikat o zagrożeniu upraw roślin(R)-Zaraza ziemniaka
12.06.2018 12:03 Ogłoszenie o zwołaniu LXI sesji Rady Gminy Lubin
11.06.2018 15:21 zawiadomienie w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w Księginicach
11.06.2018 10:12 Obwieszczenie Starosty Lubińskiego z dnia 05.06.2018 r. o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Starosty Lubińskiego z dnia 27 kwietnia 2018 r. znak. DAR.673.12.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: "Przebudowa odcinka drogi powiatowej relacji Lubin - Krzeczyn Wielki"
06.06.2018 11:28 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin
04.06.2018 14:19 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Zdrowia i Sportu Rady Gminy Lubin
30.05.2018 14:18 Komunikat o zagrożeniu upraw roślin-Stonka ziemniaczana
30.05.2018 09:53 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Lubin
28.05.2018 13:24 Komunikat o zagrożeniu upraw roślin(R)-Fuzarioza kłosów pszenicy
28.05.2018 13:20 Ogłoszenie o zakończeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Pieszków, uchwalonego uchwałą Nr LX/426/2018 Rady Gminy Lubin z dnia 8 maja 2018 r.
28.05.2018 09:02 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubin
24.05.2018 12:09 Komunikat o zagrożeniu upraw roślin(R)-Septorioza plew pszenicy
23.05.2018 13:39 Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie dotyczące transportu uczniów na warsztaty edukacyjne w ramach projektu pn. "Rozwój umiejętności matematyczno - przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin"
23.05.2018 13:38 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15.05.2018 r. wydane w toku postępowania w sprawie zmiany koncesji nr 7/2013/p z dnia 19 czerwca 2013 r. na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż rud miedzi w obszarze ,,Retków - Ścinawa".
18.05.2018 14:21 Zawiadomienie o wyborze oferty.
17.05.2018 13:45 Otwarty Konkurs Ofert na 2018 rok Informacja o przełożeniu terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert

1 2 3 4 5 6 następna