Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.06.2020 15:21 Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lubin, na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza realizowanych w granicach administracyjnych gminy Lubin, obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym
05.06.2020 13:29 Zarządzenie nr 714/2020 Wójta Gminy Lubin z dnia 05.06.2020 r. w sprawie przeznaczenia do najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin
01.06.2020 14:50 Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr 7/20 zmieniająca własną decyzję nr 5.3/14 z dnia 25 lutego 2014 r. zezwalającą na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa drogi S-3 Nowa Sól-Legnica (A4) odcinek 3: od km 33+300 do km 58+974" (zmienionej decyzją tego organu nr 4/16 z dnia 26 lutego 2016 r.)
08.05.2020 13:34 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin
08.05.2020 13:28 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin
08.05.2020 09:09 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku
07.05.2020 15:19 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Zdrowia i Sportu Rady Gminy Lubin
07.05.2020 13:45 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Statutowej Rady Gminy Lubin
07.05.2020 11:33 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin
05.05.2020 16:00 Ogłoszenie o zwołaniu XIX sesji Rady Gminy Lubin
30.04.2020 14:19 Obwieszczenie o opracowaniu oraz możliwości zapoznania się z treścią oraz możliwości składania uwag i wniosków do projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie uchwalenia Programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych.
28.04.2020 14:47 Ogłoszenie o wyborze oferty "Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynków mieszkalnych i użytkowych będących własnością Gminy Lubin
22.04.2020 15:35 Informacja Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu o planowanym przeprowadzeniu zabiegów ratowniczych drzewostanów wysokich z wykorzystaniem sprzętu agrolotniczego.
22.04.2020 14:37 Zarządzenie Kierownika Urzędu Gminy w Lubinie w sprawie funkcjonowania Urzędu Gminy w Lubinie w okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem SARSS-CoV-2
15.04.2020 13:48 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające o wydaniu postanowienia dotyczące wyjaśnienia wątpliwości do treści decyzji Nr 15/2020 Wójta Gminy Lubin z dnia 06.02.2020 r., znak KM.6220.12.2017 , o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin-Ścinawa" (sprostowanej i uzupełnionej postanowieniami z dnia 02.03.2020 r., znak KM.6220.12.2017)
03.04.2020 11:10 Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie odstąpienia od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Powietrza
01.04.2020 14:45 O ZUS Legnica: jak starać się o pomoc w ramach tzw. tarczy antykryzysowe
01.04.2020 08:53 Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę materiałów promocyjnych
31.03.2020 15:07 Informacja o włączeniu gminy Lubin do obszaru ochronnego ASF wraz z materiałami informacyjnymi dla rolników.
30.03.2020 15:23 Informacja Starosty Lubińskiego o wydaniu decyzji nr 222 (znak sprawy DAR.6740.77.2020) z dnia 18.03.2020 r. dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin Sp. z o.o. o pozwoleniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Łazku, przysiółku miejscowości Niemstów.
27.03.2020 12:59 Informacja dotycząca nieodpłatnej pomocy prawnej. Aktualizacja
25.03.2020 15:45 Informacja Starosty Lubińskiego o wydaniu decyzji nr 218 (znak sprawy DAR.6740.26.2020) z dnia 17.03.2020 r. dla EWG 1 Sp. z o.o. o pozwoleniu na budowę inwestycji obejmującej: Budowę elektrowni fotowoltaicznej "PV Pieszków 3" o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym budową kontenerowej stacji transformatorowej SN/n, monitoringiem i oświetleniem, adres inwestycji : dz. ew. nr 282/1 obręb Pieszków, gmina Lubin.
20.03.2020 15:28 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Lubin
20.03.2020 15:22 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin
20.03.2020 15:20 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin
20.03.2020 15:15 Ogłoszenie o zwołaniu XVIII sesji Rady Gminy Lubin
16.03.2020 15:23 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów: Księginice, Siedlce, Kłopotów i Czerniec w gminie Lubin
16.03.2020 08:19 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych.
16.03.2020 08:14 Ulotka informacyjna dla wjeżdżających do Polski
16.03.2020 08:12 Kwalifikacja wojskowa odwołana! Wszystkie wezwania wydane przez wójta do stawienia sie do kwalifikacji wojskowej w okresie od 19-26 marca br. tracą ważność.

1 2 3 4 5 6 następna