Artur Jędrak 20.03.2020 15:20

Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin

­

OGŁOSZENIE

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 23 marca 2020 r. na godz. 15:00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Księcia Ludwika I nr 3 w Lubinie. (pok. nr 127).

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/169/2020 Rady Gminy Lubin z dnia 24 lutego 2020 r. zmieniającej uchwałę nr IX/42/2015 Rady Gminy Lubin z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubin /proj. nr 183/.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVII/170/2020 Rady Gminy Lubin z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/43/2015 Rady Gminy Lubin z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi /proj. nr 184/.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVII/172/2020 Rady Gminy Lubin z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych /proj. nr 186/.

4. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju

Inwestycji i Działalności Komunalnej

/-/ Patryk Jarkowiec

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Lubinie
Informację opublikował:Artur Jędrak
Informację wytworzył:Rada Gminy
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.03.2020 15:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
20.03.2020 16:45 Edycja dokumentu (Artur Jędrak)
20.03.2020 15:20 Utworzenie dokumentu. (Artur Jędrak)