Artur Jędrak 07.01.2020 11:31

Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Styczeń 2020

­

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Styczeń 2020
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Lubinie
Informację opublikował:Artur Jędrak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.01.2020 11:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
19.02.2020 14:25 Edycja dokumentu (Artur Jędrak)
19.02.2020 14:24 Dodano załącznik "Z556 - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Sporządzanie operatów szacunkowych dla Gminy Lubin." (Artur Jędrak)
19.02.2020 14:24 Dodano załącznik "Z570 - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI OBORA, GOLA I MIROSZOWICE." (Artur Jędrak)
17.02.2020 13:53 Dodano załącznik "Z571 - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 335 W KRZECZYNIE WIELKIM W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA - ETAP II." (Artur Jędrak)
17.02.2020 13:53 Edycja dokumentu (Artur Jędrak)
12.02.2020 11:24 Dodano załącznik "Z569 - w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień do 30000 euro w ramach RPOWD 2014-2020" (Artur Jędrak)
12.02.2020 11:24 Edycja dokumentu (Artur Jędrak)
12.02.2020 11:21 Dodano załącznik "Z568 - w sprawie organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru Wójta Gminy Lubin" (Artur Jędrak)
12.02.2020 11:21 Edycja dokumentu (Artur Jędrak)
06.02.2020 14:39 Edycja dokumentu (Artur Jędrak)
06.02.2020 14:37 Dodano załącznik "Z567 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z placu stanowiącego działkę oznaczoną nr ew.424 obręb 4 Lubin przy Urzędzie Gminy w Lubinie" (Artur Jędrak)
30.01.2020 12:17 Edycja dokumentu (Artur Jędrak)
30.01.2020 12:16 Zmieniono tytuł załącznika z "Z543 - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „EKSPLOATACJA SIECI OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY LUBIN\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"." na "Z543 - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „EKSPLOATACJA SIECI OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY LUBIN"." (Artur Jędrak)
30.01.2020 12:16 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "Z543 - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „EKSPLOATACJA SIECI OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY LUBIN\"." na "Z543 - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „EKSPLOATACJA SIECI OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY LUBIN"." (Artur Jędrak)
30.01.2020 12:14 Dodano załącznik "Z565 - w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Lubin" (Artur Jędrak)
30.01.2020 12:14 Dodano załącznik "Z566 - w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Lubin przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Powiatu Lubińskiego" (Artur Jędrak)
30.01.2020 12:14 Edycja dokumentu (Artur Jędrak)
29.01.2020 11:02 Edycja dokumentu (Artur Jędrak)
29.01.2020 11:01 Dodano załącznik "Z552 - w sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubin na rok 2020" (Artur Jędrak)
29.01.2020 11:01 Dodano załącznik "Z553 - zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2020" (Artur Jędrak)
28.01.2020 10:49 Dodano załącznik "Z560 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert na 2020 rok na realizację zadania własnego Gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Lubin" (Artur Jędrak)
28.01.2020 10:49 Edycja dokumentu (Artur Jędrak)
28.01.2020 08:56 Dodano załącznik "Z564 - zmieniające zarządzenie w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubin na rok 2020, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe, placówki doskonalenia nauczycieli i inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane" (Artur Jędrak)
28.01.2020 08:56 Edycja dokumentu (Artur Jędrak)
27.01.2020 12:40 Dodano załącznik "Z561 - w sprawie pierwokupu nieruchomości" (Artur Jędrak)
27.01.2020 12:40 Dodano załącznik "Z562 - w sprawie pierwokupu nieruchomości" (Artur Jędrak)
27.01.2020 12:40 Dodano załącznik "Z563 - w sprawie pierwokupu nieruchomości" (Artur Jędrak)
27.01.2020 12:40 Edycja dokumentu (Artur Jędrak)
27.01.2020 12:33 Dodano załącznik "Z559 - w sprawie upoważnienia dla Zastępcy Wójta Gminy Lubin" (Artur Jędrak)
27.01.2020 12:33 Edycja dokumentu (Artur Jędrak)
24.01.2020 08:41 Dodano załącznik "Z558 - w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego" (Artur Jędrak)
24.01.2020 08:41 Edycja dokumentu (Artur Jędrak)
22.01.2020 14:15 Edycja dokumentu (Artur Jędrak)
22.01.2020 14:14 Dodano załącznik "Z557 - w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin" (Artur Jędrak)
22.01.2020 11:28 Dodano załącznik "Z555 - w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości" (Artur Jędrak)
22.01.2020 11:28 Edycja dokumentu (Artur Jędrak)
22.01.2020 09:21 Dodano załącznik "Z554 - w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubin" (Artur Jędrak)
22.01.2020 09:21 Edycja dokumentu (Artur Jędrak)
20.01.2020 13:04 Dodano załącznik "Z551 - zmieniające zarządzenie nr 493/2019 Wójta Gminy Lubin z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Lubin na I kadencję w latach 2020-2021" (Artur Jędrak)
20.01.2020 13:04 Edycja dokumentu (Artur Jędrak)
16.01.2020 11:13 Edycja dokumentu (Artur Jędrak)
16.01.2020 11:12 Dodano załącznik "Z550 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia eliminacji gminnych konkursów recytatorskich" (Artur Jędrak)
15.01.2020 13:08 Dodano załącznik "Z549 - w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego i do klas I publicznych ośmioletnich szkół podstawowych Gminy Lubin na rok szkolny 2020/2021" (Artur Jędrak)
15.01.2020 13:08 Edycja dokumentu (Artur Jędrak)
15.01.2020 13:07 Edycja dokumentu (Artur Jędrak)
15.01.2020 13:06 Dodano załącznik "Z548 - w sprawie ogłoszenia na 2020 rok podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz wskaźnika zwiększającego" (Artur Jędrak)
15.01.2020 13:05 Dodano załącznik "Z545 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa" (Artur Jędrak)
14.01.2020 15:42 Dodano załącznik "Z547 - w sprawie procedury przeprowadzenia kontroli przestrzegania przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami przepisów o ochronie środowiska w zakresie przeciwdziałania nielegalnemu spalaniu odpadów oraz w zakresie przestrzegania ograniczeń, nakazów lub zakazów określonych w Uchwale Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XLI/1407/17 z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Lubin" (Artur Jędrak)
14.01.2020 15:42 Edycja dokumentu (Artur Jędrak)
14.01.2020 12:45 Dodano załącznik "Z544 - w sprawie najmu lokalu mieszkalnego z gminnego zasobu mieszkaniowego nie może zostać opublikowane z uwagi na ochronę danych osobowych." (Artur Jędrak)
14.01.2020 12:45 Edycja dokumentu (Artur Jędrak)
14.01.2020 12:37 Dodano załącznik "Z546 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa" (Artur Jędrak)
14.01.2020 12:37 Edycja dokumentu (Artur Jędrak)
14.01.2020 09:46 Edycja dokumentu (Artur Jędrak)
14.01.2020 09:45 Dodano załącznik "Z543 - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „EKSPLOATACJA SIECI OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY LUBIN"." (Artur Jędrak)
07.01.2020 13:17 Edycja dokumentu (Artur Jędrak)
07.01.2020 13:16 Dodano załącznik "Z541 - w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin" (Artur Jędrak)
07.01.2020 13:16 Dodano załącznik "Z542 - w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin" (Artur Jędrak)
07.01.2020 11:31 Utworzenie dokumentu. (Artur Jędrak)