Michał Kajda 01.04.2019 11:34

Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Kwiecień 2019

­

 

Zarządzenia Wójta Gminy Lubin

Kwiecień 2019

 

 


 

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Kwiecień 2019
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Michał Kajda
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.04.2019 11:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
28.05.2019 14:27 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
28.05.2019 14:26 Dodano załącznik "Z181 - w sprawie zmiany Zarządzenia nr 160/2019 z dn. 19.03.2019 r. dotyczącego powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenów sportowo- rekreacyjnych na terenie gminy Lubin w miejscowościach Dąbrowa Górna, Krzeczyn Mały, Miłoradzice, Siedlce, Raszówka." (Michał Kajda)
28.05.2019 14:26 Dodano załącznik "Z191 - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa kontenerowych świetlic wiejskich na terenie gminy Lubin w miejscowościach Dąbrowa Górna, Ustronie, Buczynka" (Michał Kajda)
22.05.2019 10:31 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
22.05.2019 10:29 Dodano załącznik "Z184 - w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu nr 808/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie uaktualnienia ewidencji zabytków Gminy Lubin" (Michał Kajda)
22.05.2019 10:29 Dodano załącznik "Z185 - w sprawie przekazania wyposażenia Klubowi dziecięcemu w Krzeczynie Wielkim" (Michał Kajda)
22.05.2019 10:29 Dodano załącznik "Z186 - w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie nowo utworzonych udziałów w spółce pod nazwą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin Spółka z o.o." (Michał Kajda)
22.05.2019 10:29 Dodano załącznik "Z189 - w sprawie powołania Zespołu Projektowego zarządzającego projektem pn. Rozwój e-administracji w Gminie Lubin" (Michał Kajda)
22.05.2019 10:29 Dodano załącznik "Z192 - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: PRZEBUDOWA OBIEKTÓW SPORTOWO-REKREACYJNYCH NA TERENIE GMINY LUBIN" (Michał Kajda)
17.05.2019 09:50 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
17.05.2019 09:47 Dodano załącznik "Z176 - w sprawie zmiany Zarządzenia nr 134/2019 z dn. 19.02.2019 r. dotyczącego powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ NA DZIAŁKACH NR 573/1 I 573/2 OBRĘB NIEMSTÓW - NIEMSTÓW DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH." (Michał Kajda)
17.05.2019 09:47 Dodano załącznik "Z182 - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Siedlcach" (Michał Kajda)
17.05.2019 09:47 Dodano załącznik "Z183 - w sprawie zmiany Zarządzenia nr 125/2019 z dn. 15.02.2019 r. dotyczącego powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103045D NA DZ. 207 I 698/3 OBRĘB NIEMSTÓW ORAZ DZ. NR 234 OBRĘB PIESZKÓW - NIEMSTÓW-PIESZKÓW DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH." (Michał Kajda)
17.05.2019 09:47 Dodano załącznik "Z187 - w sprawie zmiany Zarządzenia nr 159/2019 z dn. 19.03.2019 r. dotyczącego powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Niemstów, Miłosna, Gorzyca i Obora." (Michał Kajda)
17.05.2019 09:47 Dodano załącznik "Z188 - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SZKLARY GÓRNE." (Michał Kajda)
17.05.2019 09:47 Dodano załącznik "Z194 - w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków Gminy Lubin na rok 2019" (Michał Kajda)
17.05.2019 09:47 Dodano załącznik "Z196 - w sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubin na rok 2019" (Michał Kajda)
17.05.2019 09:47 Dodano załącznik "Z197 - zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2019" (Michał Kajda)
30.04.2019 10:40 Dodano załącznik "Z199 - w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Lubin" (Robert Zujewicz)
30.04.2019 10:40 Edycja dokumentu (Robert Zujewicz)
30.04.2019 10:39 Dodano załącznik "Z198 - w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin " (Robert Zujewicz)
26.04.2019 15:16 Dodano załącznik "Z195 - w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych" (Michał Kajda)
26.04.2019 15:16 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
26.04.2019 11:34 Dodano załącznik "Z193 - w sprawie ogłoszenia na 2019 rok zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz wskaźnika zwiększającego" (Michał Kajda)
26.04.2019 11:34 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
23.04.2019 11:47 Dodano załącznik "Z190 - w sprawie nieodpłatnego przekazania składników rzeczowych majątku ruchomego" (Michał Kajda)
23.04.2019 11:47 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
10.04.2019 13:15 Dodano załącznik "Z178 - w sprawie nabycia przez Gminę Lubin w drodze umowy nieodpłatnego przekazania prawa własności części nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Miroszowice gm. Lubin." (Michał Kajda)
10.04.2019 13:15 Dodano załącznik "Z179 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin" (Michał Kajda)
10.04.2019 13:15 Dodano załącznik "Z180 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin" (Michał Kajda)
10.04.2019 13:15 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
10.04.2019 12:28 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
09.04.2019 09:53 Dodano załącznik "Z177 - w sprawie pierwokupu nieruchomości" (Michał Kajda)
09.04.2019 09:53 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
03.04.2019 08:18 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
03.04.2019 08:17 Dodano załącznik "Z175 - zmieniające zarządzenie nr 97/2019 Wójta Gminy Lubin z dnia 01 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości" (Michał Kajda)
01.04.2019 11:34 Utworzenie dokumentu. (Michał Kajda)