wersja do wydruku Artur Jędrak 07.01.2020 11:31

Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Styczeń 2020

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Styczeń 2020
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Lubinie
Informację opublikował:Artur Jędrak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.01.2020 11:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
19.02.2020 14:25 Edycja dokumentu (Artur Jędrak)
19.02.2020 14:24 Dodano załącznik "Z570 - w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W
MIEJSCOWOŚCI OBORA, GOLA I MIROSZOWICE."

(Artur Jędrak)
19.02.2020 14:24 Dodano załącznik "Z556 - w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: Sporządzanie operatów
szacunkowych dla Gminy Lubin."

(Artur Jędrak)
17.02.2020 13:53 Edycja dokumentu (Artur Jędrak)
17.02.2020 13:53 Dodano załącznik "Z571 - w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ
NR 335 W KRZECZYNIE WIELKIM W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA -
ETAP II."

(Artur Jędrak)
12.02.2020 11:24 Edycja dokumentu (Artur Jędrak)
12.02.2020 11:24 Dodano załącznik "Z569 - w sprawie wprowadzenia regulaminu
udzielania zamówień do 30000 euro w ramach RPOWD
2014-2020"

(Artur Jędrak)
12.02.2020 11:21 Edycja dokumentu (Artur Jędrak)
12.02.2020 11:21 Dodano załącznik "Z568 - w sprawie organizacji i
funkcjonowania stałego dyżuru Wójta Gminy Lubin"

(Artur Jędrak)
06.02.2020 14:39 Edycja dokumentu (Artur Jędrak)
06.02.2020 14:37 Dodano załącznik "Z567 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu
korzystania z placu stanowiącego działkę oznaczoną nr
ew.424 obręb 4 Lubin przy Urzędzie Gminy w Lubinie"

(Artur Jędrak)
30.01.2020 12:17 Edycja dokumentu (Artur Jędrak)
30.01.2020 12:16 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Z543 - w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: „EKSPLOATACJA SIECI
OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY LUBIN\"." na "Z543 -
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„EKSPLOATACJA SIECI OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE
GMINY LUBIN"."

(Artur Jędrak)
30.01.2020 12:16 Zmieniono tytuł załącznika z "Z543 - w sprawie powołania
komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego pn.: „EKSPLOATACJA
SIECI OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY
LUBIN\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\"." na "Z543 - w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: „EKSPLOATACJA SIECI
OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY LUBIN"."

(Artur Jędrak)
30.01.2020 12:14 Edycja dokumentu (Artur Jędrak)
30.01.2020 12:14 Dodano załącznik "Z566 - w sprawie podania do publicznej
wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność
Gminy Lubin przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na
rzecz Powiatu Lubińskiego"

(Artur Jędrak)
30.01.2020 12:14 Dodano załącznik "Z565 - w sprawie ogłoszenia I przetargu
ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
zabudowanych stanowiących własność Gminy Lubin"

(Artur Jędrak)
29.01.2020 11:02 Edycja dokumentu (Artur Jędrak)
29.01.2020 11:01 Dodano załącznik "Z553 - zmieniające plan wykonawczy
budżetu Gminy Lubin na rok 2020"

(Artur Jędrak)
29.01.2020 11:01 Dodano załącznik "Z552 - w sprawie zmiany w planie
wydatków Gminy Lubin na rok 2020"

(Artur Jędrak)
28.01.2020 10:49 Edycja dokumentu (Artur Jędrak)
28.01.2020 10:49 Dodano załącznik "Z560 - w sprawie powołania Komisji
Konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert na 2020 rok na
realizację zadania własnego Gminy w zakresie tworzenia
warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Lubin"

(Artur Jędrak)
28.01.2020 08:56 Edycja dokumentu (Artur Jędrak)
28.01.2020 08:56 Dodano załącznik "Z564 - zmieniające zarządzenie w
sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Lubin na rok 2020,
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez
szkoły wyższe, placówki doskonalenia nauczycieli i inne
podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie
zawodowe nauczycieli oraz formy i specjalności
kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane"

(Artur Jędrak)
27.01.2020 12:40 Edycja dokumentu (Artur Jędrak)
27.01.2020 12:40 Dodano załącznik "Z563 - w sprawie pierwokupu
nieruchomości"

(Artur Jędrak)
27.01.2020 12:40 Dodano załącznik "Z562 - w sprawie pierwokupu
nieruchomości"

(Artur Jędrak)
27.01.2020 12:40 Dodano załącznik "Z561 - w sprawie pierwokupu
nieruchomości"

(Artur Jędrak)
27.01.2020 12:33 Edycja dokumentu (Artur Jędrak)
27.01.2020 12:33 Dodano załącznik "Z559 - w sprawie upoważnienia dla
Zastępcy Wójta Gminy Lubin"

(Artur Jędrak)
24.01.2020 08:41 Edycja dokumentu (Artur Jędrak)
24.01.2020 08:41 Dodano załącznik "Z558 - w sprawie powołania Zespołu
Interdyscyplinarnego"

(Artur Jędrak)
22.01.2020 14:15 Edycja dokumentu (Artur Jędrak)
22.01.2020 14:14 Dodano załącznik "Z557 - w sprawie ogłoszenia I przetargu
ustnego nieograniczonego na sprzedaż części
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin"

(Artur Jędrak)
22.01.2020 11:28 Edycja dokumentu (Artur Jędrak)
22.01.2020 11:28 Dodano załącznik "Z555 - w sprawie ogłoszenia II
przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości"

(Artur Jędrak)
22.01.2020 09:21 Edycja dokumentu (Artur Jędrak)
22.01.2020 09:21 Dodano załącznik "Z554 - w sprawie przeznaczenia do
oddania w użyczenie nieruchomości stanowiących
własność Gminy Lubin"

(Artur Jędrak)
20.01.2020 13:04 Edycja dokumentu (Artur Jędrak)
20.01.2020 13:04 Dodano załącznik "Z551 - zmieniające zarządzenie nr
493/2019 Wójta Gminy Lubin z dnia 28 listopada 2019 r. w
sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy
Lubin na I kadencję w latach 2020-2021"

(Artur Jędrak)
16.01.2020 11:13 Edycja dokumentu (Artur Jędrak)
16.01.2020 11:12 Dodano załącznik "Z550 - w sprawie powołania Komisji
Konkursowej do przeprowadzenia eliminacji gminnych
konkursów recytatorskich"

(Artur Jędrak)
15.01.2020 13:08 Edycja dokumentu (Artur Jędrak)
15.01.2020 13:08 Dodano załącznik "Z549 - w sprawie terminów
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz
postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form
wychowania przedszkolnego i do klas I publicznych
ośmioletnich szkół podstawowych Gminy Lubin na rok
szkolny 2020/2021"

(Artur Jędrak)
15.01.2020 13:07 Edycja dokumentu (Artur Jędrak)
15.01.2020 13:06 Dodano załącznik "Z548 - w sprawie ogłoszenia na 2020 rok
podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych oraz wskaźnika zwiększającego"

(Artur Jędrak)
15.01.2020 13:05 Dodano załącznik "Z545 - w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa"

(Artur Jędrak)
14.01.2020 15:42 Edycja dokumentu (Artur Jędrak)
14.01.2020 15:42 Dodano załącznik "Z547 - w sprawie procedury
przeprowadzenia kontroli przestrzegania przez osoby fizyczne
niebędące przedsiębiorcami przepisów o ochronie
środowiska w zakresie przeciwdziałania nielegalnemu
spalaniu odpadów oraz w zakresie przestrzegania
ograniczeń, nakazów lub zakazów określonych w Uchwale
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XLI/1407/17 z dnia
8 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze
województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy
Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie
paliw na nieruchomościach położonych na terenie Gminy
Lubin"

(Artur Jędrak)
14.01.2020 12:45 Edycja dokumentu (Artur Jędrak)
14.01.2020 12:45 Dodano załącznik "Z544 - w sprawie najmu lokalu
mieszkalnego z gminnego zasobu mieszkaniowego nie może
zostać opublikowane z uwagi na ochronę danych osobowych."

(Artur Jędrak)
14.01.2020 12:37 Edycja dokumentu (Artur Jędrak)
14.01.2020 12:37 Dodano załącznik "Z546 - w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa"

(Artur Jędrak)
14.01.2020 09:46 Edycja dokumentu (Artur Jędrak)
14.01.2020 09:45 Dodano załącznik "Z543 - w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: „EKSPLOATACJA SIECI
OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY LUBIN"."

(Artur Jędrak)
07.01.2020 13:17 Edycja dokumentu (Artur Jędrak)
07.01.2020 13:16 Dodano załącznik "Z542 - w sprawie ogłoszenia I przetargu
ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Lubin"

(Artur Jędrak)
07.01.2020 13:16 Dodano załącznik "Z541 - w sprawie ogłoszenia II
przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin"

(Artur Jędrak)
07.01.2020 11:31 Utworzenie dokumentu. (Artur Jędrak)