Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2019

 

Zarządzenia Wójta Gminy Lubin 

Luty 2019 

 


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Lubinie
Informację opublikował:Robert Zujewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.02.2019 11:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
25.03.2019 13:51 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
25.03.2019 13:49 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
25.03.2019 13:40 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
25.03.2019 13:40 Dodano załącznik "Z144 - zmieniające plan wykonawczy
budżetu Gminy Lubin na rok 2019"

(Michał Kajda)
25.03.2019 13:40 Dodano załącznik "Z143 - w sprawie zmiany w planie
wydatków Gminy Lubin na rok 2019"

(Michał Kajda)
25.03.2019 13:40 Dodano załącznik "Z140 - w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa"

(Michał Kajda)
25.03.2019 13:40 Dodano załącznik "Z139 - w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa"

(Michał Kajda)
25.03.2019 13:30 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
25.03.2019 13:29 Dodano załącznik "Z138 - zmieniające Zarządzenie w
sprawie organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru Wójta
Gminy Lubin"

(Michał Kajda)
25.03.2019 13:29 Dodano załącznik "Z133 - w sprawie wniesienia wkładu
pieniężnego na pokrycie nowo utworzonych udziałów w
spółce pod nazwą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Gminy Lubin Spółka z o.o."

(Michał Kajda)
25.03.2019 13:29 Dodano załącznik "Z132 - w sprawie upoważnienia Zastępcy
Wójta Gminy Lubin"

(Michał Kajda)
25.03.2019 13:29 Dodano załącznik "Z131 - w sprawie przekazania sprzętu
komputerowego dla Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej
w Krzeczynie Wielkim."

(Michał Kajda)
25.03.2019 13:29 Dodano załącznik "Z130 - w sprawie przekazania pomocy
dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej im. Henryka
Sienkiewicza w Siedlcach."

(Michał Kajda)
25.03.2019 13:29 Dodano załącznik "Z129 - w sprawie wyrażenia opinii do
projektu uchwały Rady Powiatu Lubińskiego w sprawie
ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
działających na terenie Powiatu Lubińskiego na rok 2019"

(Michał Kajda)
25.03.2019 13:29 Dodano załącznik "Z128 - w sprawie powołania komisji
konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia
kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej
im.Henryka Sienkiewicza w Siedlcach"

(Michał Kajda)
25.03.2019 13:29 Dodano załącznik "Z127 - w sprawie powołania komisji
konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia
kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej
im.Marii Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim"

(Michał Kajda)
25.03.2019 13:29 Dodano załącznik "Z126 - w sprawie powołania komisji
konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia
kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola im.Jana Pawła
II w Raszówce"

(Michał Kajda)
25.03.2019 13:29 Dodano załącznik "Z120 - w sprawie powołania Zespołu
spisowego w związku z przejęciem dokumentacji archiwalnej
po zlikwidowanym Gminnym Zakładzie Usług Komunalnych i
Mieszkaniowych w Księginicach"

(Michał Kajda)
25.03.2019 13:29 Dodano załącznik "Z117 - sprawie powołania Komisji
Konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert na 2019 rok na
realizację zadania własnego Gminy w zakresie tworzenia
warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Lubin"

(Michał Kajda)
25.03.2019 13:29 Dodano załącznik "Z115 - w sprawie powołania i ustalenia
składu komisji do przeprowadzenia losowania publicznego
przedstawicieli mieszkańców Gminy Lubin oraz
przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób
starszych do Rady Seniorów Gminy Lubin II kadencji"

(Michał Kajda)
25.03.2019 13:29 Dodano załącznik "Z109 - w sprawie użyczenia mienia
komunalnego stanowiącego własność Gminy Lubin"

(Michał Kajda)
25.03.2019 13:29 Dodano załącznik "Z108 - w sprawie zmiany zarządzenia
Wójta Gminy Lubin Nr 1632/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. w
sprawie wprowadzenia Regulaminu akcji promocyjnej Melduję
się w Gminie Lubin"

(Michał Kajda)
25.03.2019 13:29 Dodano załącznik "Z98 - w sprawie powołania Zastępcy
Wójta gminy Lubin"

(Michał Kajda)
13.03.2019 12:51 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
13.03.2019 12:46 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
13.03.2019 12:46 Dodano załącznik "Z137 - w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: REMONT CZĄSTKOWY DRÓG NA
TERENIE GMINY LUBIN."

(Michał Kajda)
13.03.2019 12:46 Dodano załącznik "Z136 - w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na usługę społeczną pn.:
ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W
LUBINIE."

(Michał Kajda)
13.03.2019 12:46 Dodano załącznik "Z134 - w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ
NA DZIAŁKACH NR 573/1 i 573/2 OBRĘB NIEMSTÓW-NIEMSTÓW
DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH."

(Michał Kajda)
13.03.2019 12:46 Dodano załącznik "Z125 - w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR
103045D NA DZ. 207 I 698/3 OBRĘB NIEMSTÓW ORAZ DZ. NR 234
OBRĘB PIESZKÓW - NIEMSTÓW-PIESZKÓW DROGA DOJAZDOWA DO
GRUNTÓW ROLNYCH."

(Michał Kajda)
13.03.2019 12:46 Dodano załącznik "Z124 - zmieniające plan wykonawczy
budżetu Gminy Lubin na rok 2019"

(Michał Kajda)
13.03.2019 12:46 Dodano załącznik "Z123 - w sprawie zmiany planu dochodów
i wydatków Gminy Lubin na rok 2019"

(Michał Kajda)
13.03.2019 12:46 Dodano załącznik "Z122 - w sprawie zmiany w planie
wydatków Gminy Lubin na rok 2019"

(Michał Kajda)
13.03.2019 12:46 Dodano załącznik "Z121 - w sprawie powołania Zespołu
Projektowego zarządzającego projektem pn. Klub Dziecięcy
w Krzeczynie Wielkim"

(Michał Kajda)
13.03.2019 12:46 Dodano załącznik "Z116 - zmieniające Zarządzenie Nr
73/2019 Wójta Gminy Lubin z dnia 17 stycznia 2019 r.
dotyczące powołania komisji do przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami Gminy Lubin w sprawie zmiany granic Gminy
Lubin"

(Michał Kajda)
13.03.2019 12:46 Dodano załącznik "Z110 - w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW
KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE GMINY LUBIN"

(Michał Kajda)
13.03.2019 12:46 Dodano załącznik "Z105 - sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: Usługi związane z odbiorem
odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach
zamieszkałych na terenie gminy Lubin"

(Michał Kajda)
13.03.2019 12:46 Dodano załącznik "Z102 - zmieniające plan wykonawczy
budżetu Gminy Lubin na rok 2019"

(Michał Kajda)
13.03.2019 12:46 Dodano załącznik "Z97 - w sprawie ogłoszenia II przetargu
ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości"

(Michał Kajda)
13.03.2019 12:11 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
13.03.2019 12:10 Dodano załącznik "Z145 - w sprawie uzgodnienia
wprowadzenia szczególnego nadzoru nad pomieszczeniami i
terenem wokół Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza
w Siedlcach"

(Michał Kajda)
13.03.2019 12:10 Dodano załącznik "Z119 - w sprawie uzgodnienia
wprowadzenia szczególnego nadzoru nad pomieszczeniami i
terenem wokół Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w
Raszówce"

(Michał Kajda)
13.03.2019 12:10 Dodano załącznik "Z118 - w sprawie uzgodnienia
wprowadzenia szczególnego nadzoru nad pomieszczeniami i
terenem wokół Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w
Niemstowie"

(Michał Kajda)
11.03.2019 15:02 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
11.03.2019 15:01 Dodano załącznik "Z107 - w sprawie pierwokupu
nieruchomości"

(Michał Kajda)
11.03.2019 15:01 Dodano załącznik "Z106 - w sprawie pierwokupu
nieruchomości"

(Michał Kajda)
07.03.2019 09:42 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
07.03.2019 09:42 Dodano załącznik "Z150 - w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin nie
może zostać opublikowane z uwagi na ochronę danych
osobowych."

(Michał Kajda)
05.03.2019 11:48 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
05.03.2019 11:48 Dodano załącznik "Z148 - zmieniające zarządzenie nr
815/2013 Wójta Gminy Lubin z dnia 5 kwietnia 2013 r. w
sprawie sposobu przyjmowania i rozpatrywania wniosków o
najem lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony, lokali
socjalnych lub tymczasowych pomieszczeń"

(Michał Kajda)
04.03.2019 12:00 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
04.03.2019 12:00 Dodano załącznik "Z149 - w sprawie powołania komisji
konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie na
wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w
2019 roku na terenie Gminy Lubin."

(Michał Kajda)
28.02.2019 10:28 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
28.02.2019 10:28 Dodano załącznik "Z147 - w sprawie wynajęcia
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin nie
może zostać opublikowane z uwagi na ochronę danych
osobowych."

(Michał Kajda)
28.02.2019 10:26 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
28.02.2019 10:25 Dodano załącznik "Z146 - w sprawie użyczenia
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin"

(Michał Kajda)
25.02.2019 12:00 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
25.02.2019 12:00 Dodano załącznik "Z142 - w sprawie zmieniające
zarządzenie nr 86/2019 Wójta Gminy Lubin z dnia 24
stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Lubin"

(Michał Kajda)
25.02.2019 12:00 Dodano załącznik "Z141 - zmieniające zarządzenie nr
85/2019 Wójta Gminy Lubin z dnia 24 stycznia 2019r. w
sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na
sprzedaż nieruchomości"

(Michał Kajda)
21.02.2019 14:41 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
21.02.2019 14:41 Dodano załącznik "Z135 - w sprawie wyboru składu do II
kadencji Rady Seniorów Gminy Lubin"

(Michał Kajda)
13.02.2019 12:27 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
13.02.2019 12:26 Dodano załącznik "Z113 - w sprawie ogłoszenia II
przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin"

(Michał Kajda)
13.02.2019 12:26 Dodano załącznik "Z112 - w sprawie ogłoszenia II
przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy
Lubin"

(Michał Kajda)
13.02.2019 12:26 Dodano załącznik "Z111 - w sprawie ogłoszenia II
przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin"

(Michał Kajda)
12.02.2019 11:10 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
12.02.2019 11:09 Dodano załącznik "Z114 - zmieniające zarządzenie 1626
Wójta Gminy Lubin z dnia 15.06.2018 w sprawie wykreślenia
obiektu z GEZ"

(Michał Kajda)
08.02.2019 10:47 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
08.02.2019 10:45 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
08.02.2019 10:45 Dodano załącznik "Z104 - zmieniające zarządzenie nr
78/2019 Wójta Gminy Lubin z dnia 17 stycznia 2019 r. w
sprawie udzielenia pełnomocnictwa"

(Michał Kajda)
08.02.2019 10:45 Dodano załącznik "Z103 - w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa"

(Michał Kajda)
05.02.2019 11:29 Edycja dokumentu (Robert Zujewicz)
05.02.2019 11:29 Dodano załącznik "Z099 - w sprawie przeznaczenia do
oddania w użyczenie nieruchomości stanowiących
własność Gminy Lubin"

(Robert Zujewicz)
05.02.2019 11:26 Edycja dokumentu (Robert Zujewicz)
05.02.2019 11:26 Dodano załącznik "Z100 - w sprawie przeznaczenia do najmu
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin"

(Robert Zujewicz)
05.02.2019 11:21 Utworzenie dokumentu. (Robert Zujewicz)