wersja do wydruku Michał Kajda 11.01.2019 08:33

Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Styczeń 2019

 

Zarządzenia Wójta Gminy Lubin

 Styczeń 2018

 


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Styczeń 2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Lubinie
Informację opublikował:Michał Kajda
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.01.2019 08:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
25.02.2019 12:11 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
25.02.2019 12:10 Dodano załącznik "Z91 - w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Pani Katarzynie Foryś - Kierownikowi Klubu
Dziecięcego w Krzeczynie Wielkim"

(Michał Kajda)
25.02.2019 12:10 Dodano załącznik "Z88 - zmieniające Zarządzenie Nr
73/2019 Wójta Gminy Lubin z dnia 17 stycznia 2019 r.
dotyczące powołania komisji do przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami Gminy Lubin w sprawie zmiany granic Gminy
Lubin"

(Michał Kajda)
25.02.2019 12:10 Dodano załącznik "Z66 - w sprawie upoważnienia pracownika
Urzędu Gminy w Lubinie"

(Michał Kajda)
25.02.2019 08:33 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
25.02.2019 08:31 Dodano załącznik "Z93 - w sprawie projektu Regulaminu
Organizacyjnego Klubu Dziecięcego w Krzeczynie Wielkim"

(Michał Kajda)
25.02.2019 08:31 Dodano załącznik "Z89 - w sprawie planu dofinansowania na
2019 rok form doskonalenia zawodowego nauczycieli
zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Lubin"

(Michał Kajda)
25.02.2019 08:31 Dodano załącznik "Z81 - w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: SPORZĄDZANIE OPERATÓW
SZACUNKOWYCH DLA GMINY LUBIN"

(Michał Kajda)
25.02.2019 08:31 Dodano załącznik "Z73 - w sprawie powołania komisji do
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Lubin w
sprawie zmiany granic Gminy Lubin"

(Michał Kajda)
25.02.2019 08:31 Dodano załącznik "Z65 - w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: EKSPLOATACJA SIECI OŚWIETLENIA
DROGOWEGO NA TERENIE GMINY LUBIN."

(Michał Kajda)
19.02.2019 13:23 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
19.02.2019 12:31 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
19.02.2019 12:27 Dodano załącznik "Z96 - zmieniające plan wykonawczy
budżetu Gminy Lubin na rok 2019"

(Michał Kajda)
19.02.2019 12:27 Dodano załącznik "Z95 - w sprawie zmiany w planie
wydatków Gminy Lubin na rok 2019"

(Michał Kajda)
19.02.2019 12:27 Dodano załącznik "Z94 - w sprawie zmiany planu dochodów i
wydatków Gminy Lubin na rok 2019"

(Michał Kajda)
19.02.2019 12:27 Dodano załącznik "Z80 - zmieniające plan wykonawczy
budżetu Gminy Lubin na rok 2019"

(Michał Kajda)
19.02.2019 12:27 Dodano załącznik "Z79 - w sprawie zmiany w planie
wydatków Gminy Lubin na rok 2019"

(Michał Kajda)
19.02.2019 12:27 Dodano załącznik "Z72 - w sprawie powierzenia realizacji
projektu pn. Klub Dziecięcy w Krzeczynie Wielkim"

(Michał Kajda)
19.02.2019 12:27 Dodano załącznik "Z64 - zmieniające plan wykonawczy
budżetu Gminy Lubin na rok 2019"

(Michał Kajda)
19.02.2019 12:27 Dodano załącznik "Z63 - w sprawie zmiany w planie
wydatków Gminy Lubin na rok 2019"

(Michał Kajda)
04.02.2019 14:20 Edycja dokumentu (Robert Zujewicz)
04.02.2019 14:20 Dodano załącznik "Z92 - Informuję, iż zarządzenie nr
92/2018 Wójta Gminy Lubin z dnia 29.01.2019 r. w sprawie
wynajęcia lokalu mieszkalnego z gminnego zasobu
mieszkaniowego nie może zostać opublikowane z uwagi na
ochronę danych osobowych."

(Robert Zujewicz)
29.01.2019 15:10 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
29.01.2019 15:10 Dodano załącznik "Z90 - w sprawie przyjęcia Planu
wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Lubin na lata
2019 - 2021"

(Michał Kajda)
28.01.2019 11:01 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
28.01.2019 11:01 Dodano załącznik "Z87 - w sprawie uzgodnienia wprowadzenia
szczególnego nadzoru nad pomieszczeniami i terenem wokół
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krzeczynie
Wielkim"

(Michał Kajda)
25.01.2019 11:54 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
25.01.2019 11:54 Dodano załącznik "Z84 - w sprawie powołania Komisji
Konkursowej do przeprowadzenia eliminacji gminnych
konkursów recytatorskich"

(Michał Kajda)
25.01.2019 10:49 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
25.01.2019 10:47 Dodano załącznik "Z83 - w sprawie ogłoszenia na 2019 rok
podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych oraz wskaźnika zwiększającego"

(Michał Kajda)
25.01.2019 10:43 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
25.01.2019 10:43 Dodano załącznik "Z86 - w sprawie ogłoszenia II przetargu
ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Lubin"

(Michał Kajda)
25.01.2019 10:43 Dodano załącznik "Z85 - w sprawie ogłoszenia II przetargu
ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości"

(Michał Kajda)
25.01.2019 10:43 Dodano załącznik "Z82 - w sprawie nabycia w drodze
darowizny prawa własności nieruchomości, stanowiących
własność Skarbu Państwa"

(Michał Kajda)
22.01.2019 10:13 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
22.01.2019 10:13 Dodano załącznik "Z78 - w sprawie ustalenia
pełnomocnictwa"

(Michał Kajda)
21.01.2019 09:38 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
21.01.2019 09:37 Dodano załącznik "Z76 - w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin nie
mogą zostać opublikowane na stronie BIP z uwagi na
ochronę danych osobowych."

(Michał Kajda)
21.01.2019 09:37 Dodano załącznik "Z75 - w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin nie
mogą zostać opublikowane na stronie BIP z uwagi na
ochronę danych osobowych."

(Michał Kajda)
21.01.2019 09:31 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
21.01.2019 09:31 Dodano załącznik "Z74 - w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa"

(Michał Kajda)
21.01.2019 09:17 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
21.01.2019 09:17 Dodano załącznik "Z77 - w sprawie nieodpłatnego
przekazania składników rzeczowych majątku ruchomego"

(Michał Kajda)
18.01.2019 07:30 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
18.01.2019 07:30 Dodano załącznik "Z71 - zmieniające Zarządzenie Nr
68/2019 z dnia 9 stycznia 2019 r. dotyczące przeprowadzenia
konsultacji z mieszkańcami Gminy Lubin w sprawie zmiany
granic Gminy Lubin"

(Michał Kajda)
17.01.2019 09:12 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
17.01.2019 09:12 Dodano załącznik "Z67 - w sprawie zarządzenia wyborów
organów sołectw w Gminie Lubin"

(Michał Kajda)
15.01.2019 09:36 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
15.01.2019 09:36 Dodano załącznik "Z70 - w sprawie nałożenia na
nauczyciela obowiązku podjęcia pracy na tym samym
stanowisku w innej szkole w celu uzupełnienia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych"

(Michał Kajda)
15.01.2019 09:36 Dodano załącznik "Z69 - w sprawie terminów
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz
postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form
wychowania przedszkolnego i do klas I publicznych
ośmioletnich szkół podstawowych Gminy Lubin na rok
szkolny 2019/2020"

(Michał Kajda)
11.01.2019 08:33 Utworzenie dokumentu. (Michał Kajda)