wersja do wydruku Michał Kajda 31.10.2018 14:33

Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2018

 

Zarządzenia Wójta Gminy Lubin

Listopad 2018

 


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Lubinie
Informację opublikował:Michał Kajda
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.10.2018 14:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
18.01.2019 09:27 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
18.01.2019 09:20 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
18.01.2019 09:20 Dodano załącznik "Z16 - w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: Opracowanie dokumentacji
projektowo - kosztorysowej rozbudowy oświetlenia na terenie
Gminy Lubin w miejscowościach Obora, Szklary Górne,
Miroszowice"

(Michał Kajda)
18.01.2019 09:20 Dodano załącznik "Z15 - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr
1819/2018 z dn. 31.10.2018 r. dotyczącego powołania
komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego pn.: OPRACOWANIE
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY BUDYNKU OSP W SZKLARACH
GÓRNYCH."

(Michał Kajda)
18.01.2019 09:20 Dodano załącznik "Z14 - zmieniające plan wykonawczy
budżetu Gminy Lubin na rok 2018"

(Michał Kajda)
18.01.2019 09:20 Dodano załącznik "Z13 - w sprawie zmiany w planie
wydatków Gminy Lubin na rok 2018"

(Michał Kajda)
18.01.2019 09:20 Dodano załącznik "Z12 - w sprawie zmiany planu dochodów i
wydatków Gminy Lubin na rok 2018"

(Michał Kajda)
18.01.2019 09:20 Dodano załącznik "Z8 - w sprawie wydzierżawienia mienia
komunalnego stanowiącego własność Gminy Lubin "

(Michał Kajda)
18.01.2019 09:20 Dodano załącznik "Z7 - w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH
NA DZIAŁKACH NR 117 I 346 W MIEJSCOWOŚCI OBORA."

(Michał Kajda)
18.01.2019 09:20 Dodano załącznik "Z4 - w sprawie powołania Kapituły
Konkursowej."

(Michał Kajda)
18.01.2019 09:20 Dodano załącznik "Z3 - zmieniające plan wykonawczy
budżetu Gminy Lubin na rok 2018"

(Michał Kajda)
18.01.2019 09:20 Dodano załącznik "Z2 - w sprawie zmiany w planie wydatków
Gminy Lubin na rok 2018"

(Michał Kajda)
18.01.2019 09:20 Dodano załącznik "Z1844 - w sprawie uchylenia Zarządzenia
nr 1339/2017 Wójta Gminy Lubin z dnia 23 listopada 2017 r.
w sprawie użyczenia mienia komunalnego stanowiącego
własność Gminy Lubin"

(Michał Kajda)
18.01.2019 09:20 Dodano załącznik "Z1843 - w sprawie zmiany Zarządzenia nr
1807/2018 z dn. 25.10.2018 r. dotyczącego powołania
komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego pn.: PRZEBUDOWA DROGI
GMINNEJ NR 103045D NA DZ. 207 I 698/3 OBRĘB NIEMSTÓW ORAZ
DZ. NR 234 OBRĘB PIESZKÓW–NIEMSTÓW-PIESZKÓW DROGA
DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH."

(Michał Kajda)
18.01.2019 09:20 Dodano załącznik "Z1839 - zmieniające plan wykonawczy
budżetu Gminy Lubin na rok 2018"

(Michał Kajda)
18.01.2019 09:20 Dodano załącznik "Z1838 - w sprawie zmiany w planie
wydatków Gminy Lubin na rok 2018"

(Michał Kajda)
18.01.2019 09:20 Dodano załącznik "Z1834 - w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: BUDOWA I PRZEBUDOWA OBIEKTÓW
SPORTOWO-REKREACYJNYCH NA TERENIE GMINY LUBIN"

(Michał Kajda)
03.12.2018 15:03 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
03.12.2018 15:03 Dodano załącznik "Z1837 - w sprawie przyjęcia projektu
uchwały w sprawie budżetu Gminy Lubin na rok 2019"

(Michał Kajda)
03.12.2018 15:03 Dodano załącznik "Z1836 - w sprawie przyjęcia projektu
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Lubin"

(Michał Kajda)
29.11.2018 10:45 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
29.11.2018 10:45 Dodano załącznik "Z11 - w sprawie nabycia przez Gminę
Lubin w drodze umowy nieodpłatnego przekazania prawa
własności nieruchomości niezabudowanych położonych w
obrębie Krzeczyn Wielki gm. Lubin"

(Michał Kajda)
28.11.2018 12:02 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
28.11.2018 12:02 Dodano załącznik "Z10 - w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin nie
może zostać opublikowane na stronie BIP z uwagi na
ochronę danych osobowych"

(Michał Kajda)
28.11.2018 12:02 Dodano załącznik "Z9 - w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin nie
może zostać opublikowane na stronie BIP z uwagi na
ochronę danych osobowych"

(Michał Kajda)
27.11.2018 11:45 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
27.11.2018 11:45 Dodano załącznik "Z6 - w sprawie ogłoszenia I przetargu
ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
zabudowanych stanowiących własność Gminy Lubin"

(Michał Kajda)
27.11.2018 11:45 Dodano załącznik "Z5 - w sprawie ogłoszenia I przetargu
ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Lubin"

(Michał Kajda)
22.11.2018 11:58 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
22.11.2018 11:58 Dodano załącznik "Z1 - w sprawie ogłoszenia III przetargu
ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
zabudowanej położonej na terenie miasta Lubina"

(Michał Kajda)
22.11.2018 08:30 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
22.11.2018 08:30 Dodano załącznik "Z1842 - w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin nie
może zostać opublikowane z uwagi na ochronę danych
osobowych "

(Michał Kajda)
22.11.2018 08:29 Usunięto załącznik Z1842 - w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin nie
może zostać opublikowane z uwagi na ochronę danych
osobowych

(Michał Kajda)
22.11.2018 08:29 Dodano załącznik "Z1842 - w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin nie
może zostać opublikowane z uwagi na ochronę danych
osobowych"

(Michał Kajda)
22.11.2018 08:24 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
22.11.2018 08:24 Dodano załącznik "Z1841 - w sprawie nieodpłatnego
przekazania składników rzeczowych majątku ruchomego"

(Michał Kajda)
19.11.2018 14:57 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
19.11.2018 14:57 Dodano załącznik "Z1840 - w sprawie ogłoszenia I
przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości"

(Michał Kajda)
15.11.2018 13:12 Edycja dokumentu (Robert Zujewicz)
15.11.2018 13:12 Dodano załącznik "Z1835 - w sprawie zamiany prawa
własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Lubin na prawo własności nieruchomości stanowiących
własność osoby fizycznej"

(Robert Zujewicz)
14.11.2018 08:32 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
14.11.2018 08:32 Dodano załącznik "Z1833 - zmieniające zarządzenie nr
1791/2018 Wójta Gminy Lubin z dnia 15 października 2018r.
w sprawie ogłoszenia IV przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż nieruchomości"

(Michał Kajda)
14.11.2018 08:32 Dodano załącznik "Z1832 - w sprawie wyrażenia zgody na
odpłatne nabycie do zasobu Gminy Lubin części
nieruchomości położonej w Szklarach Górnych gm. Lubin"

(Michał Kajda)
14.11.2018 08:32 Dodano załącznik "Z1831 - w sprawie pierwokupu
nieruchomości"

(Michał Kajda)
09.11.2018 09:46 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
09.11.2018 09:45 Dodano załącznik "Z1828 - w sprawie nieodpłatnego
przekazania mienia ruchomego - książek będących w
posiadaniu Gimnazjum w Lubinie"

(Michał Kajda)
08.11.2018 11:38 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
08.11.2018 11:37 Zmieniono tytuł załącznika z "Z1829 - w sprawie
wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Lubin nie mogą zostać opublikowane na stronie BIP z
uwagi na ochronę danych osobowych." na "Z1829 - w sprawie
wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Lubin"

(Michał Kajda)
08.11.2018 11:37 Zmieniono tytuł załącznika z "Z1830 - w sprawie
wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Lubin nie mogą zostać opublikowane na stronie BIP z
uwagi na ochronę danych osobowych." na "Z1830 - w sprawie
wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Lubin"

(Michał Kajda)
08.11.2018 11:32 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
08.11.2018 11:32 Dodano załącznik "Z1830 - w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin nie
mogą zostać opublikowane na stronie BIP z uwagi na
ochronę danych osobowych."

(Michał Kajda)
08.11.2018 11:32 Dodano załącznik "Z1829 - w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin nie
mogą zostać opublikowane na stronie BIP z uwagi na
ochronę danych osobowych."

(Michał Kajda)
07.11.2018 09:41 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
07.11.2018 09:41 Dodano załącznik "Z1827 - w sprawie przeznaczenia do
dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy
Lubin"

(Michał Kajda)
31.10.2018 14:33 Utworzenie dokumentu. (Michał Kajda)