wersja do wydruku Michał Kajda 04.10.2018 11:10

Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2018

 

Zarządzenia Wójta Gminy Lubin

Październik 2018

 


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Lubinie
Informację opublikował:Michał Kajda
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.10.2018 11:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
15.01.2019 11:09 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
15.01.2019 11:08 Dodano załącznik "Z1817 - Informuję, iż zarządzenie nr
1817/2018 Wójta Gminy Lubin z dnia 26.10.2018 r. w sprawie
powołania rzeczoznawców do szacowania na terenie gminy
Lubin, zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji
Weterynaryjnej, produktów pochodzenia zwierzęcego w
rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia
zwierzęcego,jaj wylęgowych, pasz oraz sprzętu nie mogą
zostać opublikowane na stronie BIP z uwagi na ochronę
danych osobowych."

(Michał Kajda)
15.01.2019 09:41 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
15.01.2019 09:40 Dodano załącznik "Z1803 - Informuję, iż zarządzenie nr
1803/2018 Wójta Gminy Lubin z dnia 22.10.2018 r. w sprawie
wynajęcia nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Lubin nie może zostać opublikowane z uwagi na ochronę
danych osobowych."

(Michał Kajda)
15.01.2019 09:17 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
15.01.2019 09:17 Dodano załącznik "Z1826 - zmieniające plan wykonawczy
budżetu Gminy Lubin na rok 2018"

(Michał Kajda)
15.01.2019 09:16 Dodano załącznik "Z1825 - w sprawie zmiany w planie
wydatków Gminy Lubin na rok 2018"

(Michał Kajda)
07.12.2018 10:21 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
07.12.2018 10:14 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
07.12.2018 10:13 Dodano załącznik "Z1819 - w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ BUDOWY BUDYNKU OSP W SZKLARACH GÓRNYCH"

(Michał Kajda)
07.12.2018 10:13 Dodano załącznik "Z1818 - w sprawie użyczenia
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin"

(Michał Kajda)
07.12.2018 10:13 Dodano załącznik "Z1813 - w sprawie przekazania boiska
przy Szkole Podstawowej w Krzeczynie Wielkim"

(Michał Kajda)
07.12.2018 10:13 Dodano załącznik "Z1809 - zmieniające Zarządzenie w
sprawie składu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy
Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego"

(Michał Kajda)
07.12.2018 10:13 Dodano załącznik "Z1802 - zmieniające Zarządzenie Nr
1361/2017 Wójta Gminy Lubin"

(Michał Kajda)
07.12.2018 10:13 Dodano załącznik "Z1787 - zmieniające zarządzenie w
sprawie nieodpłatnego przekazania pozostałych środków
trwałych"

(Michał Kajda)
07.12.2018 10:13 Dodano załącznik "Z1778 - w sprawie wyznaczenia osób do
ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu
spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw i rad dzielnic
m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast"

(Michał Kajda)
07.12.2018 10:13 Dodano załącznik "Z1775 - w sprawie zrzeczenia się
odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę
powiatową"

(Michał Kajda)
07.12.2018 10:13 Dodano załącznik "Z1774 - w sprawie przekazania placu
zabaw w m. Obora do Ośrodka Kultury Gminy Lubin"

(Michał Kajda)
29.11.2018 09:18 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
29.11.2018 09:18 Zmieniono tytuł załącznika z "Z1766 - w sprawie
przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Lubin" na "Z1776 - w sprawie przeznaczenia
do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Lubin"

(Michał Kajda)
29.11.2018 08:51 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
29.11.2018 08:50 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
29.11.2018 08:49 Usunięto załącznik Z1780 - w sprawie zmiany w planie
wydatków Gminy Lubin na rok 2018

(Michał Kajda)
29.11.2018 08:43 Dodano załącznik "Z1808 - w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa"

(Michał Kajda)
29.11.2018 08:43 Dodano załącznik "Z1807 - w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR
103045D NA DZ. 207 I 698/3 OBRĘB NIEMSTÓW ORAZ DZ. NR 234
OBRĘB PIESZKÓW - NIEMSTÓW-PIESZKÓW DROGA DOJAZDOWA DO
GRUNTÓW ROLNYCH"

(Michał Kajda)
29.11.2018 08:43 Dodano załącznik "Z1800 - w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: Wykonanie remontu cząstkowego
drogi powiatowej nr 1232D Zimna Woda, polegającego na
wymianie warstw bitumicznych."

(Michał Kajda)
29.11.2018 08:43 Dodano załącznik "Z1796 - w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ W
MIEJSCOWOŚCIACH MIŁORADZICE I RASZÓWKA. ZADANIE 1.
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ W MIEJSCOWOŚCI MIŁORADZICE NA
ODCINKU OD KM 1+041 DO 1+541. ZDANIE NR 2. PRZEBUDOWA DROGI
POWIATOWEJ W MIEJSCOWOŚCI RASZÓWKA NA ODCINKU OD KM 8+000
DO 8+552"

(Michał Kajda)
29.11.2018 08:43 Dodano załącznik "Z1795 - w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU
DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 7 000 000,00 ZŁ"

(Michał Kajda)
29.11.2018 08:43 Dodano załącznik "Z1794 - w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: Zakup okresowych biletów na
powiatową komunikację publiczną na terenie Powiatu
Lubińskiego na sieci organizowanej przez Powiat Lubiński w
ramach publicznego transportu zbiorowego"

(Michał Kajda)
29.11.2018 08:43 Dodano załącznik "Z1789 - w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
W SIEDLCACH"

(Michał Kajda)
29.11.2018 08:43 Dodano załącznik "Z1785 - w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: Przebudowa drogi wewnętrznej
na działkach nr 573/1 i 573/2 obręb Niemstów –
Niemstów droga dojazdowa do gruntów rolnych"

(Michał Kajda)
29.11.2018 08:43 Dodano załącznik "Z1780 - w sprawie zmiany w planie
wydatków Gminy Lubin na rok 2018"

(Michał Kajda)
27.11.2018 12:13 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
27.11.2018 12:07 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
27.11.2018 12:07 Dodano załącznik "Z1812 - zmieniające plan wykonawczy
budżetu Gminy Lubin na rok 2018"

(Michał Kajda)
27.11.2018 12:07 Dodano załącznik "Z1811 - w sprawie zmiany w planie
wydatków Gminy Lubin na rok 2018"

(Michał Kajda)
27.11.2018 12:07 Dodano załącznik "Z1810 - w sprawie zmiany planu dochodów
i wydatków Gminy Lubin na rok 2018"

(Michał Kajda)
27.11.2018 12:07 Dodano załącznik "Z1804 - w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Pani Patrycji Słocie - Dyrektorowi Szkoły
Podstawowej w Niemstowie"

(Michał Kajda)
27.11.2018 12:07 Dodano załącznik "Z1801 - zmieniające plan wykonawczy
budżetu Gminy Lubin na rok 2018"

(Michał Kajda)
27.11.2018 12:07 Dodano załącznik "Z1799 - zmieniające plan wykonawczy
budżetu Gminy Lubin na rok 2018"

(Michał Kajda)
27.11.2018 12:07 Dodano załącznik "Z1798 - w sprawie zmiany planu dochodów
i wydatków Gminy Lubin na rok 2018"

(Michał Kajda)
27.11.2018 12:06 Dodano załącznik "Z1797 - w sprawie zmiany w planie
wydatków Gminy Lubin na rok 2018"

(Michał Kajda)
27.11.2018 12:06 Dodano załącznik "Z1788 - w sprawie opracowania projektu
budżetu Gminy Lubin na rok 2019"

(Michał Kajda)
27.11.2018 12:06 Dodano załącznik "71781 - zmieniające plan wykonawczy
budżetu Gminy Lubin na rok 2018"

(Michał Kajda)
27.11.2018 12:06 Dodano załącznik "Z1780 - w sprawie zmiany w planie
wydatków Gminy Lubin na rok 2018"

(Michał Kajda)
27.11.2018 12:06 Dodano załącznik "Z1779 - w sprawie zmiany planu dochodów
i wydatków Gminy Lubin na rok 2018"

(Michał Kajda)
07.11.2018 08:37 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
07.11.2018 08:37 Dodano załącznik "Z1823 - w sprawie wyrażenia zgody na
ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na
nieruchomościach stanowiących własność Gminy Lubin, na
rzecz KGHM Polska Miedź S.A."

(Michał Kajda)
05.11.2018 12:04 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
05.11.2018 12:03 Dodano załącznik "Z1824 - w sprawie podania do publicznej
wiadomości informacji, o której mowa
w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych"

(Michał Kajda)
31.10.2018 14:33 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
31.10.2018 14:33 Dodano załącznik "Z1822 - w sprawie nabycia przez Gminę
Lubin w drodze umowy nieodpłatnego przekazania prawa
własności nieruchomości niezabudowanych położonych w
obrębie Osiek gm. Lubin"

(Michał Kajda)
31.10.2018 14:24 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
31.10.2018 14:24 Dodano załącznik "Z1821 - w sprawie ogłoszenia I
przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości stanowiących własność gminy Lubin"

(Michał Kajda)
31.10.2018 14:24 Dodano załącznik "Z1820 - w sprawie ogłoszenia na 2018
rok zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji dla
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz
zaktualizowanej statystycznej liczby dzieci w przedszkolach
i oddziałach przedszkolnych"

(Michał Kajda)
29.10.2018 13:49 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
29.10.2018 13:49 Dodano załącznik "Z1816 - w sprawie przeznaczenia do
sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Lubin"

(Michał Kajda)
29.10.2018 10:26 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
29.10.2018 10:25 Dodano załącznik "Z1815 - w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin nie
mogą zostać opublikowane z uwagi na ochronę danych
osobowych"

(Michał Kajda)
29.10.2018 10:25 Dodano załącznik "Z1814 - w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin nie
mogą zostać opublikowane z uwagi na ochronę danych
osobowych"

(Michał Kajda)
25.10.2018 14:02 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
25.10.2018 14:02 Dodano załącznik "Z1806 - w sprawie nabycia przez Gminę
Lubin w drodze umowy nieodpłatnego przekazania prawa
własności nieruchomości niezabudowanej położonej
w obrębie Osiek gm. Lubin."

(Michał Kajda)
25.10.2018 14:02 Dodano załącznik "Z1805 - w sprawie przeznaczenia do
sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Lubin"

(Michał Kajda)
15.10.2018 14:43 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
15.10.2018 14:42 Dodano załącznik "Z1791 - w sprawie ogłoszenia IV
przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości"

(Michał Kajda)
15.10.2018 14:40 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
15.10.2018 14:40 Dodano załącznik "Z1790 - zmieniające zarządzenie nr
1751/2018 Wójta Gminy Lubin z dnia 11 września 2018r. w
sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż nieruchomości"

(Michał Kajda)
15.10.2018 14:38 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
15.10.2018 14:38 Dodano załącznik "Z1793 - w sprawie pierwokupu
nieruchomości"

(Michał Kajda)
15.10.2018 11:58 Edycja dokumentu (Robert Zujewicz)
15.10.2018 11:58 Dodano załącznik "Z1792 - w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin"

(Robert Zujewicz)
11.10.2018 09:59 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
11.10.2018 09:59 Dodano załącznik "Z1786 - Informuję, iż zarządzenie nr
1786 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Lubin nie może zostać opublikowane z
uwagi na ochronę danych osobowych"

(Michał Kajda)
10.10.2018 10:53 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
10.10.2018 10:53 Dodano załącznik "Z1784 - w sprawie przeznaczenia do
sprzedaży nieruchomości zabudowanych stanowiących
własność Gminy Lubin"

(Michał Kajda)
10.10.2018 10:53 Dodano załącznik "Z1783 - w sprawie przeznaczenia do
sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Lubin"

(Michał Kajda)
09.10.2018 15:41 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
09.10.2018 15:40 Dodano załącznik "Z1782 - zmieniające zarządzenie nr
1722/2018 Wójta Gminy Lubin z dnia 16 sierpnia 2018r. w
sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na
sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych na
terenie miasta Lubina"

(Michał Kajda)
04.10.2018 11:14 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
04.10.2018 11:10 Utworzenie dokumentu. (Michał Kajda)