wersja do wydruku Michał Kajda 10.09.2018 15:17

Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rozwoju,Inwestycji. II termin

OGŁOSZENIE

 

 

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 11 września 2018 r. na godz. 8.30 zwołane zostało posiedzenie Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Księcia Ludwika I 3 w Lubinie. (pok. nr 114).

 

 

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi

Krzeczyn Wielki /proj. Nr 485/.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi

Krzeczyn Wielki /proj. Nr 503/.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi

Siedlce /proj. nr 486/.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IX/43/2015 Rady Gminy

Lubin z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za

pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi /proj. nr 487/.

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody

i odprowadzania ścieków na terenie gminy Lubin /proj. nr 493/.

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miany studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla terenu położnego w obrębie

Księginice /proj. nr 495/.

7. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju

Inwestycji i Działalności Komunalnej

Patryk Jarkowiec

 

 

 

 


 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rozwoju,Inwestycji. II termin
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Lubinie
Informację opublikował:Michał Kajda
Informację wytworzył:Artur Jędrak
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.09.2018 15:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż