wersja do wydruku Michał Kajda 10.09.2018 12:13

Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin

 

OGŁOSZENIE

 

 

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 11 września 2018 r. na godz. 16:00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lubinie przy ul. Księcia Ludwika I 3, (pok. nr 114).

 

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia udzielającym schronienia osobom tego pozbawionym w tym osobom bezdomnym /proj. nr 484/.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację drogowych zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Lubin /proj. nr 496/.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu w roku 2019, związanej z kosztami odszkodowań za przejęte grunty w trakcie

realizacji zadania związanego z przebudową drogi wojewódzkiej nr 335 w m. Krzeczyn Wielki, w zakresie chodnika /proj. nr 497/.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia w roku 2019 pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację drogowych zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Lubin

/proj. nr 498/.

5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin /proj. nr 499/.

6. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej budżet  Gminy Lubin na rok 2018

/proj. nr 500/.

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1233D w miejscowościach Miłoradzice i Raszówka /proj. nr 501/.

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Lubin i jej jednostkom organizacyjnym /proj. nr 502/.

9. Sprawy różne.

 

Przewodniczący

Komisji Budżetu i Finansów

Rady Gminy Lubin

/-/ Andrzej Olek

 


 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Lubinie
Informację opublikował:Michał Kajda
Informację wytworzył:Artur Jędrak
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.09.2018 12:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż