wersja do wydruku Michał Kajda 05.09.2018 14:23

Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2018

 

Zarządzenia Wójta Gminy Lubin

Wrzesień 2018

 


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Wrzesień 2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Lubinie
Informację opublikował:Michał Kajda
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.09.2018 14:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
03.12.2018 09:18 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
03.12.2018 09:16 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
03.12.2018 09:14 Dodano załącznik "Z1768 - w sprawie udzielenia
upoważnienia"

(Michał Kajda)
03.12.2018 09:14 Dodano załącznik "Z1767 - w sprawie zlecenia czynności z
zakresu świadczeń z pomocy materialnej o charakterze
socjalnym"

(Michał Kajda)
03.12.2018 09:14 Dodano załącznik "Z1766 - w sprawie utraty mocy
zarządzenia Wójta Gminy Lubin"

(Michał Kajda)
03.12.2018 09:14 Dodano załącznik "Z1763 - w sprawie powołania operatorów
informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w
wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i
rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21
października 2018 r."

(Michał Kajda)
03.12.2018 09:14 Dodano załącznik "Z1754 - w sprawie uchylenia Zarządzenia
Nr 1636/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniające
Zarządzenie w sprawie powołania stałej Komisji do
dokonania przeglądów materiałów zawierających
informacje niejawne"

(Michał Kajda)
03.12.2018 09:14 Dodano załącznik "Z1753 - w sprawie zmiany w planie
wydatków Gminy Lubin na rok 2018"

(Michał Kajda)
03.12.2018 09:14 Dodano załącznik "Z1752 - w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: Przebudowa drogi wewnętrznej
na działkach nr 573/1 i 573/2 obręb Niemtów – Niemstów
droga dojazdowa do gruntów rolnych"

(Michał Kajda)
03.12.2018 09:14 Dodano załącznik "Z1743 - w sprawie wyrażenia opinii
dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora Szkoły
Podstawowej im. Janusza Korczaka w Niemstowie"

(Michał Kajda)
31.10.2018 09:35 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
31.10.2018 09:34 Dodano załącznik "Z1773 - zmieniające plan wykonawczy
budżetu Gminy Lubin na rok 2018"

(Michał Kajda)
31.10.2018 09:34 Dodano załącznik "Z1772 - w sprawie zmiany planu dochodów
i wydatków Gminy Lubin na rok 2018"

(Michał Kajda)
31.10.2018 09:34 Dodano załącznik "Z1771 - w sprawie zmiany w planie
wydatków Gminy Lubin na rok 2018"

(Michał Kajda)
31.10.2018 09:34 Dodano załącznik "Z1770 - w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR
103045D NA DZ. 207 I 698/3 OBRĘB NIEMSTÓW ORAZ DZ. NR 234
OBRĘB PIESZKÓW - NIEMSTÓW-PIESZKÓW DROGA DOJAZDOWA DO
GRUNTÓW ROLNYCH."

(Michał Kajda)
31.10.2018 09:34 Dodano załącznik "Z1769 - w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: PRZEBUDOWA I ADAPTACJA BUDYNKU
W M. KRZECZYN WIELKI NR 32b NA POTRZEBY KLUBU DZIECIĘCEGO"

(Michał Kajda)
31.10.2018 09:34 Dodano załącznik "Z1765 - w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY
WIEJSKIEJ W GOGOŁOWICACH"

(Michał Kajda)
31.10.2018 09:34 Dodano załącznik "Z1764 - w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
POWIATOWYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY LUBIN W SEZONIE
ZIMOWYM 2018/2019."

(Michał Kajda)
31.10.2018 09:34 Dodano załącznik "Z1762 - zmieniające plan wykonawczy
budżetu Gminy Lubin na rok 2018"

(Michał Kajda)
31.10.2018 09:34 Dodano załącznik "Z1761 - w sprawie zmiany w planie
wydatków Gminy Lubin na rok 2018"

(Michał Kajda)
31.10.2018 09:34 Dodano załącznik "Z1759 - w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
W ZIMNEJ WODZIE, DZ. NR 33 - ETAP"

(Michał Kajda)
31.10.2018 09:34 Dodano załącznik "Z1758 - w sprawie zmiany Zarządzenia nr
1744/2018 z dn. 05.09.2018 r. dotyczącego powołania
komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego pn.: DOSTAWA FABRYCZNIE
NOWEGO CIĄGNIKA ROLNICZEGO WRAZ Z PRZYCZEPĄ"

(Michał Kajda)
31.10.2018 09:34 Dodano załącznik "Z1755 - zmieniające plan wykonawczy
budżetu Gminy Lubin na rok 2018"

(Michał Kajda)
04.10.2018 11:14 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
04.10.2018 11:14 Usunięto załącznik Z1766 - w sprawie przeznaczenia do
sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Lubin

(Michał Kajda)
03.10.2018 11:23 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
03.10.2018 11:22 Dodano załącznik "Z1766 - w sprawie przeznaczenia do
sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Lubin"

(Michał Kajda)
24.09.2018 10:56 Edycja dokumentu (Robert Zujewicz)
24.09.2018 10:55 Dodano załącznik "Z1760 - w sprawie wynajęcia lokalu
mieszkalnego z gminnego zasobu mieszkaniowego"

(Robert Zujewicz)
20.09.2018 08:36 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
20.09.2018 08:33 Dodano załącznik "Z1750 - w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W
MIEJSCOWOŚCIACH OSIEK, OBORA i SIEDLCE."

(Michał Kajda)
20.09.2018 08:33 Dodano załącznik "Z1749 - w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
W SIEDLCACH"

(Michał Kajda)
20.09.2018 08:33 Dodano załącznik "Z1745 - sprawie zakresu przedsięwzięć
w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach
alarmowych CRP dla zagrożeń w cyberprzestrzeni w ramach
przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania
kryzysowego"

(Michał Kajda)
20.09.2018 08:33 Dodano załącznik "Z1744 - w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO
CIĄGNIKA ROLNICZEGO WRAZ Z PRZYCZEPĄ"

(Michał Kajda)
19.09.2018 14:54 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
18.09.2018 10:36 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
18.09.2018 10:36 Dodano załącznik "Z1757 - w sprawie pierwokupu
nieruchomości"

(Michał Kajda)
17.09.2018 13:00 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
17.09.2018 13:00 Dodano załącznik "Z1756 - w sprawie przeznaczenia do
sprzedaży części nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Lubin"

(Michał Kajda)
11.09.2018 14:31 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
11.09.2018 14:31 Dodano załącznik "Z1751 - w sprawie ogłoszenia III
przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości"

(Michał Kajda)
10.09.2018 10:55 Edycja dokumentu (Robert Zujewicz)
10.09.2018 10:55 Dodano załącznik "Z1748 - w sprawie przeznaczenia do
dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy
Lubin"

(Robert Zujewicz)
10.09.2018 10:52 Edycja dokumentu (Robert Zujewicz)
10.09.2018 10:52 Dodano załącznik "Z1747 - w sprawie przeznaczenia do najmu
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin"

(Robert Zujewicz)
06.09.2018 14:55 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
06.09.2018 14:55 Dodano załącznik "Z1746 - zmieniające zarządzenie nr
1707/2018 Wójta Gminy Lubin z dnia 02 sierpnia 2018r. w
sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż nieruchomości"

(Michał Kajda)
05.09.2018 14:23 Utworzenie dokumentu. (Michał Kajda)