wersja do wydruku Michał Kajda 01.08.2018 09:12

Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2018

 

Zarządzenia Wójta Gminy Lubin

Sierpień 2018

 


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Lubinie
Informację opublikował:Michał Kajda
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.08.2018 09:12

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
31.10.2018 09:14 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
31.10.2018 09:14 Dodano załącznik "Z1724 - w sprawie wykazu miejsc
przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych
obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów
wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików
województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na
dzień 21 października 2018 r."

(Michał Kajda)
31.10.2018 09:03 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
31.10.2018 09:00 Dodano załącznik "Z1742 - w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI
PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ PRZEBUDOWY DRÓG NA TERENIE GMINY
LUBIN W MIEJSCOWOŚCIACH: GOLA, OBORA, MIROSZOWICE,
CZERNIEC, NIEMSTÓW, KRZECZYN MAŁY"

(Michał Kajda)
31.10.2018 09:00 Dodano załącznik "Z1740 - zmieniające plan wykonawczy
budżetu Gminy Lubin na rok 2018"

(Michał Kajda)
31.10.2018 09:00 Dodano załącznik "Z1739 - w sprawie zmiany w planie
wydatków Gminy Lubin na rok 2018"

(Michał Kajda)
31.10.2018 09:00 Dodano załącznik "Z1737 - w sprawie wyrażenia opinii
dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora Szkoły
Podstawowej im. Orła Białego w Raszówce"

(Michał Kajda)
31.10.2018 09:00 Dodano załącznik "Z1733 - w sprawie przedstawienia
informacji o których mowa w art. 266 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych"

(Michał Kajda)
11.10.2018 09:58 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
11.10.2018 09:57 Dodano załącznik "Z1711 - Informuję iż zarządzenie nr
1711 w sprawie wynajęcia nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Lubin nie może zostać opublikowane z
uwagi na ochronę danych osobowych."

(Michał Kajda)
03.10.2018 13:36 Edycja dokumentu (Robert Zujewicz)
03.10.2018 13:36 Dodano załącznik "Z1741 - w sprawie uzgodnienia wakunków
korzystania ze stołówki szkolnej oraz wysokiści opłat za
posiłki"

(Robert Zujewicz)
03.10.2018 13:34 Edycja dokumentu (Robert Zujewicz)
03.10.2018 13:34 Dodano załącznik "Z1725 - w sprawie uzgodnienia warunków
korzystania ze stołówki szkolnej oraz wyskokości opłat
za posiłki."

(Robert Zujewicz)
03.10.2018 13:32 Edycja dokumentu (Robert Zujewicz)
03.10.2018 13:32 Dodano załącznik "Z1708 - w sprawie powołania komisji
egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego"

(Robert Zujewicz)
26.09.2018 12:43 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
26.09.2018 12:43 Dodano załącznik "Z1730 - w sprawie opinii na temat
przeniesienia nauczyciela"

(Michał Kajda)
26.09.2018 12:42 Usunięto załącznik Z1730 - w sprawie utraty mocy
zarządzenia Wójta Gminy Lubin

(Michał Kajda)
14.09.2018 13:15 Edycja dokumentu (Robert Zujewicz)
14.09.2018 13:14 Dodano załącznik "Z1727 - zmieniające plan wykonawczy
budżetu Gminy Lubin na rok 2018"

(Robert Zujewicz)
14.09.2018 13:14 Dodano załącznik "Z1726 - w sprawie zmiany w planie
wydatków Gminy Lubin na rok 2018"

(Robert Zujewicz)
14.09.2018 13:12 Dodano załącznik "Z1720 - zmieniające plan wykonawczy
budżetu Gminy Lubin na rok 2018"

(Robert Zujewicz)
14.09.2018 13:12 Dodano załącznik "Z1719 - w sprawie zmiany w planie
wydatków Gminy Lubin na rok 2018"

(Robert Zujewicz)
14.09.2018 13:11 Dodano załącznik "Z1718 - w sprawie zmiany planu dochodów
i wydatków Gminy Lubin na rok 2018"

(Robert Zujewicz)
14.09.2018 13:10 Dodano załącznik "Z1715 - zmieniające zarządzenie nr
1700/2018 z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie zmiany planu
dochodów i wydatków Gminy Lubin na rok 2018"

(Robert Zujewicz)
14.09.2018 13:09 Dodano załącznik "Z1714 - w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO
CIĄGNIKA ROLNICZEGO WRAZ Z PRZYCZEPĄ."

(Robert Zujewicz)
14.09.2018 13:08 Dodano załącznik "Z1713 - w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO
SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO ZABUDOWANEGO URZĄDZENIEM HAKOWYM I
ŻURAWIEM O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ MIN. 18000 KG."

(Robert Zujewicz)
14.09.2018 13:06 Dodano załącznik "Z1712 - w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.:PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BOISKA
WIELOFUNKCYJNEGO W MIŁOSNEJ, GMINA LUBIN."

(Robert Zujewicz)
05.09.2018 14:23 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
05.09.2018 14:22 Dodano załącznik "Z1738 - w sprawie powierzenia stanowiska
Dyrektora Szkoły Podstawowej im.Janusza Korczaka w
Niemstowie "

(Michał Kajda)
04.09.2018 11:21 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
04.09.2018 11:20 Dodano załącznik "Z1735 - w sprawie pierwokupu
nieruchomości"

(Michał Kajda)
04.09.2018 11:20 Dodano załącznik "Z1734 - w sprawie pierwokupu
nieruchomość"

(Michał Kajda)
31.08.2018 08:46 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
31.08.2018 08:45 Dodano załącznik "Z1736 - w sprawie uzgodnienia warunków
korzystania ze stołówki przedszkolnej oraz wysokości
opłat za posiłki."

(Michał Kajda)
31.08.2018 08:45 Dodano załącznik "Z1732 - w sprawie nałożenia na
nauczyciela obowiązku podjęcia pracy w innej szkole, na
tym samym stanowisku, w celu uzupełnienia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych"

(Michał Kajda)
31.08.2018 08:45 Dodano załącznik "Z1730 - w sprawie utraty mocy
zarządzenia Wójta Gminy Lubin"

(Michał Kajda)
31.08.2018 08:45 Dodano załącznik "Z1729 - w sprawie utraty mocy
zarządzenia Wójta Gminy Lubin"

(Michał Kajda)
31.08.2018 08:45 Dodano załącznik "Z1709 - w sprawie powołania komisji
konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu wyłaniającego
kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im.
Janusza Korczaka w Niemstowie"

(Michał Kajda)
29.08.2018 12:01 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
29.08.2018 12:01 Dodano załącznik "Z1731 - w sprawie ogłoszenia I
przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości"

(Michał Kajda)
28.08.2018 15:27 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
28.08.2018 15:27 Dodano załącznik "Z1728 - w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin"

(Michał Kajda)
21.08.2018 11:28 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
21.08.2018 11:28 Dodano załącznik "Z1723 - w sprawie pierwokupu
nieruchomości"

(Michał Kajda)
16.08.2018 09:37 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
16.08.2018 09:37 Dodano załącznik "Z1722 - w sprawie ogłoszenia II
przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości zabudowanych położonych na terenie miasta
Lubina"

(Michał Kajda)
14.08.2018 15:42 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
14.08.2018 15:41 Dodano załącznik "Z1717 - w sprawie sprzedaży w drodze
bezprzetargowej nieruchomości lokalowej położonej w
obrębie Siedlce gm. Lubin"

(Michał Kajda)
14.08.2018 15:41 Dodano załącznik "Z1716 - w sprawie sprzedaży w drodze
bezprzetargowej nieruchomości lokalowej położonej w
obrębie Siedlce gm. Lubin"

(Michał Kajda)
14.08.2018 15:02 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
14.08.2018 15:02 Dodano załącznik "Z1721 - w sprawie ogłoszenia I
przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż udziałów
stanowiących własność Gminy Lubin w nieruchomości
zabudowanej położonej w obrębie Siedlce"

(Michał Kajda)
08.08.2018 11:14 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
08.08.2018 11:14 Dodano załącznik "Z1710 - zmieniające zarządzenie nr
1566/2018 Wójta Gminy Lubin z dnia 16 maja 2018r. w sprawie
zamiany prawa własności nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Lubin na prawo własności nieruchomości
stanowiącej własność osoby fizycznej"

(Michał Kajda)
06.08.2018 09:28 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
06.08.2018 09:28 Dodano załącznik "Z1707 - w sprawie ogłoszenia III
przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości"

(Michał Kajda)
03.08.2018 10:54 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
03.08.2018 10:54 Dodano załącznik "Z1706 - w sprawie ogłoszenia IV
przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż części
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin"

(Michał Kajda)
01.08.2018 09:12 Utworzenie dokumentu. (Michał Kajda)