Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin

OGŁOSZENIE

 

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 10 lipca 2018 r. na godz. 16:00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lubinie przy ul. Księcia Ludwika I 3, (pok. nr 114).

 

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia oraz nagród z funduszu specjalnego a także dodatku mieszkaniowego nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionym  w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Lubin /proj. nr 478/.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację drogowych zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Lubin /proj. nr 479/.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały uchylającej uchwałę nr LIX/415/2018 Rady Gminy Lubin z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu /proj. nr 480/.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej budżet  Gminy Lubin na rok 2018

/proj. nr 481/.

5. Sprawy różne.

 

 

Przewodniczący

Komisji Budżetu i Finansów

Rady Gminy Lubin

 

 

/-/ Andrzej Olek

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Lubinie
Informację opublikował:Robert Zujewicz
Informację wytworzył:Artur Jędrak
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.07.2018 11:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż