Ogłoszenie o zwołaniu LXII sesji Rady Gminy Lubin

OGŁOSZENIE

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zmian.) zwołuję LXII sesję Rady Gminy Lubin.

Sesja odbędzie się w dniu 12 lipca 2018 r. o godz. 15:00 w budynku przy ul. Księcia Ludwika I 3 w Lubinie.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

2. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi

Lubińskiemu na realizację drogowych zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Lubin

/proj. nr 479/. - inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

3. Uchwała uchylająca uchwałę nr LIX/415/2018 Rada Gminy Lubin z dnia 26 marca 2018 r.

 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu

/proj. nr 480/. - inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

4. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania i wypłacania

niektórych składników wynagrodzenia oraz nagród z funduszu specjalnego a także dodatku

mieszkaniowego nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionym 

w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Lubin /proj. nr 478/. - inicjatywa

Wójta Gminy Lubin.

5. Uchwała zmieniająca budżet  Gminy Lubin na rok 2018 /proj. nr 481/. - inicjatywa

Wójta Gminy Lubin.

6. Zapytania i interpelacje radnych.

7. Wolne wnioski.

8. Zakończenie sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

/-/ Norbert Grabowski

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o zwołaniu LXII sesji Rady Gminy Lubin
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Lubinie
Informację opublikował:Robert Zujewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.07.2018 13:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż