wersja do wydruku Michał Kajda 04.06.2018 10:31

Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Czerwiec 2018

 

Zarządzenia Wójta Gminy Lubin

Czerwiec 2018

 


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Czerwiec 2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Lubinie
Informację opublikował:Michał Kajda
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.06.2018 10:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
22.06.2018 09:52 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
22.06.2018 09:51 Dodano załącznik "Z1630 - w sprawie uzgodnienia warunków
korzystania ze stołówki szkolnej oraz wysokości opłat
za posiłki"

(Michał Kajda)
22.06.2018 09:51 Dodano załącznik " Z1629 - w sprawie uzgodnienia warunków
korzystania ze stołówki szkolnej oraz wysokości opłat
za posiłki"

(Michał Kajda)
21.06.2018 11:22 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
21.06.2018 11:21 Dodano załącznik "Z1628 - w sprawie zmieniające
zarządzenie Nr 1432/2018 Wójta Gminy Lubin z dnia
08.02.2018 r w sprawie aktualizacji informacji o rodzaju,
ilości i miejscach występowania substancji stwarzających
szczególne zagrożenie dla środowiska – wyrobów
zawierających azbest"

(Michał Kajda)
21.06.2018 11:17 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
21.06.2018 11:17 Dodano załącznik "Z1631 - w sprawie przeznaczenia do
dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność
Gminy Lubin"

(Michał Kajda)
20.06.2018 10:31 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
20.06.2018 10:31 Dodano załącznik "Z1625 - w sprawie przedłużenia
powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum w Lubinie"

(Michał Kajda)
15.06.2018 11:10 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
15.06.2018 11:10 Dodano załącznik "Z1626 - w sprawie wykreślenia obiektu z
Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Lubin"

(Michał Kajda)
14.06.2018 11:23 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
14.06.2018 10:18 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
14.06.2018 10:17 Dodano załącznik "Z1617 - w sprawie pierwokupu
nieruchomości"

(Michał Kajda)
14.06.2018 10:17 Dodano załącznik "Z1616 - w sprawie pierwokupu
nieruchomości"

(Michał Kajda)
14.06.2018 10:17 Dodano załącznik " Z1615 - w sprawie rozpatrzenia uwag
złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu w dniach
od 18.04.2018 r. do 09.05.2018 r. projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów
położonych w obrębach Chróstnik, Krzeczyn Mały
i Obora (obszarów udokumentowanych złóż kruszywa
naturalnego Chróstnik I, Krzeczyn, Krzeczyn-Obora, Obora I
oraz Obora II"

(Michał Kajda)
14.06.2018 10:17 Dodano załącznik "Z1606 - w sprawie zmiany regulaminu
dowozów uczniów z terenu gminy Lubin do szkół"

(Michał Kajda)
14.06.2018 10:01 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
14.06.2018 10:01 Dodano załącznik "Z1623 - sprawie wynajęcia lokalu
mieszkalnego z gminnego zasobu mieszkaniowego"

(Michał Kajda)
13.06.2018 13:52 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
13.06.2018 13:52 Dodano załącznik "Z1620 - w sprawie wynajęcia
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin "

(Michał Kajda)
13.06.2018 13:52 Dodano załącznik "Z1619 - w sprawie wynajęcia
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin "

(Michał Kajda)
13.06.2018 13:07 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
13.06.2018 13:07 Dodano załącznik "Z1618 - w sprawie wynajęcia
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin."

(Michał Kajda)
08.06.2018 10:07 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
08.06.2018 10:06 Dodano załącznik "Z1605 - w sprawie pierwokupu
nieruchomości"

(Michał Kajda)
08.06.2018 10:06 Dodano załącznik "Z1604 - w sprawie pierwokupu
nieruchomości"

(Michał Kajda)
08.06.2018 10:06 Dodano załącznik "Z1603 - w sprawie pierwokupu
nieruchomości"

(Michał Kajda)
08.06.2018 10:06 Dodano załącznik "Z1600 - w sprawie pierwokupu
nieruchomości"

(Michał Kajda)
08.06.2018 10:06 Dodano załącznik "Z1599 - w sprawie nabycia przez Gminę
Lubin w drodze umowy nieodpłatnego przekazania prawa
własności nieruchomości niezabudowanych położonych w
obrębie Niemstów gm. Lubin"

(Michał Kajda)
04.06.2018 10:31 Utworzenie dokumentu. (Michał Kajda)