wersja do wydruku Michał Kajda 04.06.2018 10:31

Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Czerwiec 2018

 

Zarządzenia Wójta Gminy Lubin

Czerwiec 2018

 


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Czerwiec 2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Lubinie
Informację opublikował:Michał Kajda
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.06.2018 10:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
05.09.2018 08:32 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
05.09.2018 08:31 Dodano załącznik "Z1636 - zmieniające Zarządzenie w
sprawie powołania stałej Komisji do dokonania przeglądów
materiałów zawierających informacje niejawne"

(Michał Kajda)
29.08.2018 10:27 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
29.08.2018 10:26 Dodano załącznik "Z1634 - w sprawie udzielenie
upoważnienia do prowadzenia postępowania w zakresie
świadczenia dobry start"

(Michał Kajda)
29.08.2018 10:26 Dodano załącznik "Z1632 - w sprawie wprowadzenia
Regulaminu akcji promocyjnej Melduję się w Gminie Lubin"

(Michał Kajda)
29.08.2018 10:26 Dodano załącznik "Z1612 - Powierzam Urzędowi Gminy Lubin
przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na
świadczenie usług w zakresie ochrony danych"

(Michał Kajda)
29.08.2018 10:26 Dodano załącznik "Z1609 - w sprawie nieodpłatnego
przekazania składników rzeczowych majątku ruchomego"

(Michał Kajda)
27.08.2018 08:51 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
27.08.2018 08:42 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
27.08.2018 08:42 Dodano załącznik "Z1645 - w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: REMONT CZĄSTKOWY DRÓG NA
TERENIE GMINY LUBIN."

(Michał Kajda)
27.08.2018 08:42 Dodano załącznik "Z1643 - zmieniające plan wykonawczy
budżetu Gminy Lubin na rok 2018"

(Michał Kajda)
27.08.2018 08:42 Dodano załącznik "Z1642 - w sprawie zmiany w planie
wydatków Gminy Lubin na rok 2018"

(Michał Kajda)
27.08.2018 08:42 Dodano załącznik "Z1641 - w sprawie zmiany planu dochodów
i wydatków Gminy Lubin na rok 2018"

(Michał Kajda)
27.08.2018 08:42 Dodano załącznik "Z1640 - w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w
Raszówce"

(Michał Kajda)
27.08.2018 08:40 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
27.08.2018 08:40 Dodano załącznik "Z1637 - w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury Gminy Lubin"

(Michał Kajda)
27.08.2018 08:40 Dodano załącznik "Z1635 - w sprawie przejmowania,
ewidencjonowania i zagospodarowania spadków nabytych przez
Gminę Lubin"

(Michał Kajda)
27.08.2018 08:40 Dodano załącznik "Z1633 - w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: BUDOWA PUNKTÓW
OŚWIETLENIOWYCH ZASILANYCH ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH."

(Michał Kajda)
27.08.2018 08:40 Dodano załącznik "Z1627 - sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: Usługi związane z realizacją
zadań własnych Gminy Lubin"

(Michał Kajda)
27.08.2018 08:40 Dodano załącznik "Z1624 - w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
WRAZ Z POMIESZCZENIAMI OSP W KRZECZYNIE WIELKIM - ETAP I."

(Michał Kajda)
27.08.2018 08:40 Dodano załącznik "Z1622 - w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI
PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ DLA REALIZACJI ZADANIA: ROZBUDOWA
REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZIMNA
WODA, DZ. 84, OBR. ZIMNA WODA , GMINA LUBIN"

(Michał Kajda)
27.08.2018 08:40 Dodano załącznik "Z1621 - w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ W SIEDLCACH - ETAP I."

(Michał Kajda)
27.08.2018 08:40 Dodano załącznik "Z1614 - zmieniające plan wykonawczy
budżetu Gminy Lubin na rok 2018"

(Michał Kajda)
27.08.2018 08:40 Dodano załącznik "Z1613 - w sprawie zmiany w planie
wydatków Gminy Lubin na rok 2018"

(Michał Kajda)
27.08.2018 08:40 Dodano załącznik "Z1611 - w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
W ZIMNEJ WODZIE, DZ. NR 33 - ETAP"

(Michał Kajda)
27.08.2018 08:40 Dodano załącznik "Z1610 - w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: REMONT CZĄSTKOWY DRÓG NA
TERENIE GMINY LUBIN"

(Michał Kajda)
27.08.2018 08:40 Dodano załącznik "Z1608 - w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: DOWOZY WRAZ Z OPIEKĄ UCZNIÓW
Z TERENU GMINY LUBIN DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W ROKU
SZKOLNYM 2018/2019"

(Michał Kajda)
27.08.2018 08:40 Dodano załącznik "Z1607 - w sprawie scentralizowanych
zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie
Lubin"

(Michał Kajda)
27.08.2018 08:40 Dodano załącznik "Z1602 - w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa"

(Michał Kajda)
27.08.2018 08:40 Dodano załącznik "Z1601 - w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa"

(Michał Kajda)
05.07.2018 15:28 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
05.07.2018 15:28 Usunięto załącznik Z1647 - w sprawie pierwokupu
nieruchomości

(Michał Kajda)
05.07.2018 13:21 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
05.07.2018 13:21 Dodano załącznik "Z1647 - w sprawie pierwokupu
nieruchomości"

(Michał Kajda)
02.07.2018 09:07 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
02.07.2018 09:07 Dodano załącznik "Z1644 - w sprawie wyznaczenia
nauczyciela do zastępowania Dyrektora Gimnazjum w Lubinie"

(Michał Kajda)
28.06.2018 08:47 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
28.06.2018 08:46 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
28.06.2018 08:46 Dodano załącznik "Z1638 - w sprawie ogłoszenia II
przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości"

(Michał Kajda)
27.06.2018 09:23 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
27.06.2018 09:23 Dodano załącznik "Z1639 - w sprawie pierwokupu
nieruchomości"

(Michał Kajda)
22.06.2018 09:52 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
22.06.2018 09:51 Dodano załącznik "Z1630 - w sprawie uzgodnienia warunków
korzystania ze stołówki szkolnej oraz wysokości opłat
za posiłki"

(Michał Kajda)
22.06.2018 09:51 Dodano załącznik " Z1629 - w sprawie uzgodnienia warunków
korzystania ze stołówki szkolnej oraz wysokości opłat
za posiłki"

(Michał Kajda)
21.06.2018 11:22 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
21.06.2018 11:21 Dodano załącznik "Z1628 - w sprawie zmieniające
zarządzenie Nr 1432/2018 Wójta Gminy Lubin z dnia
08.02.2018 r w sprawie aktualizacji informacji o rodzaju,
ilości i miejscach występowania substancji stwarzających
szczególne zagrożenie dla środowiska – wyrobów
zawierających azbest"

(Michał Kajda)
21.06.2018 11:17 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
21.06.2018 11:17 Dodano załącznik "Z1631 - w sprawie przeznaczenia do
dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność
Gminy Lubin"

(Michał Kajda)
20.06.2018 10:31 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
20.06.2018 10:31 Dodano załącznik "Z1625 - w sprawie przedłużenia
powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum w Lubinie"

(Michał Kajda)
15.06.2018 11:10 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
15.06.2018 11:10 Dodano załącznik "Z1626 - w sprawie wykreślenia obiektu z
Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Lubin"

(Michał Kajda)
14.06.2018 11:23 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
14.06.2018 10:18 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
14.06.2018 10:17 Dodano załącznik "Z1617 - w sprawie pierwokupu
nieruchomości"

(Michał Kajda)
14.06.2018 10:17 Dodano załącznik "Z1616 - w sprawie pierwokupu
nieruchomości"

(Michał Kajda)
14.06.2018 10:17 Dodano załącznik " Z1615 - w sprawie rozpatrzenia uwag
złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu w dniach
od 18.04.2018 r. do 09.05.2018 r. projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów
położonych w obrębach Chróstnik, Krzeczyn Mały
i Obora (obszarów udokumentowanych złóż kruszywa
naturalnego Chróstnik I, Krzeczyn, Krzeczyn-Obora, Obora I
oraz Obora II"

(Michał Kajda)
14.06.2018 10:17 Dodano załącznik "Z1606 - w sprawie zmiany regulaminu
dowozów uczniów z terenu gminy Lubin do szkół"

(Michał Kajda)
14.06.2018 10:01 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
14.06.2018 10:01 Dodano załącznik "Z1623 - sprawie wynajęcia lokalu
mieszkalnego z gminnego zasobu mieszkaniowego"

(Michał Kajda)
13.06.2018 13:52 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
13.06.2018 13:52 Dodano załącznik "Z1620 - w sprawie wynajęcia
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin "

(Michał Kajda)
13.06.2018 13:52 Dodano załącznik "Z1619 - w sprawie wynajęcia
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin "

(Michał Kajda)
13.06.2018 13:07 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
13.06.2018 13:07 Dodano załącznik "Z1618 - w sprawie wynajęcia
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin."

(Michał Kajda)
08.06.2018 10:07 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
08.06.2018 10:06 Dodano załącznik "Z1605 - w sprawie pierwokupu
nieruchomości"

(Michał Kajda)
08.06.2018 10:06 Dodano załącznik "Z1604 - w sprawie pierwokupu
nieruchomości"

(Michał Kajda)
08.06.2018 10:06 Dodano załącznik "Z1603 - w sprawie pierwokupu
nieruchomości"

(Michał Kajda)
08.06.2018 10:06 Dodano załącznik "Z1600 - w sprawie pierwokupu
nieruchomości"

(Michał Kajda)
08.06.2018 10:06 Dodano załącznik "Z1599 - w sprawie nabycia przez Gminę
Lubin w drodze umowy nieodpłatnego przekazania prawa
własności nieruchomości niezabudowanych położonych w
obrębie Niemstów gm. Lubin"

(Michał Kajda)
04.06.2018 10:31 Utworzenie dokumentu. (Michał Kajda)