wersja do wydruku Michał Kajda 14.05.2018 12:33

Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2018

 

Zarządzenia Wójta Gminy Lubin

Maj 2018

 


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Lubinie
Informację opublikował:Michał Kajda
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.05.2018 12:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
17.08.2018 11:35 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
17.08.2018 11:34 Dodano załącznik "Z1586 - zmieniające Zarządzenie nr
530/2015 z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie powołania
Zespołu Interdyscyplinarnego"

(Michał Kajda)
17.08.2018 11:34 Dodano załącznik "Z1585 - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr
1520/2018r."

(Michał Kajda)
17.08.2018 11:34 Dodano załącznik "Z1568 - w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa"

(Michał Kajda)
16.08.2018 10:35 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
16.08.2018 10:30 Dodano załącznik "Z1567 - w sprawie nabycia przez Gminę
Lubin w drodze umowy nieodpłatnego przekazania prawa
własności nieruchomości niezabudowanej położonej w
obrębie Miroszowice gm. Lubin."

(Michał Kajda)
16.08.2018 10:30 Dodano załącznik "Z1565 - w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W
BUDYNKU PRZY UL. KSIĘCIA LUDWIKA I NR 3 - ETAP III."

(Michał Kajda)
16.08.2018 10:30 Dodano załącznik "Z1564 - w sprawie przekazania
sprawozdania finansowego Gminy Lubin za rok 2017"

(Michał Kajda)
16.08.2018 10:30 Dodano załącznik "Z1560 - zmieniające plan wykonawczy
budżetu Gminy Lubin na rok 2018"

(Michał Kajda)
16.08.2018 10:30 Dodano załącznik "Z1559 - w sprawie zmiany w planie
wydatków Gminy Lubin na rok 2018"

(Michał Kajda)
16.08.2018 10:30 Dodano załącznik "Z1557 - w sprawie ogłoszenia naboru
wniosków o udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej z
budżetu Gminy Lubin na bieżące utrzymanie wód i
urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie
inwestycji w zakresie melioracji na terenie gminy Lubin"

(Michał Kajda)
16.08.2018 10:30 Dodano załącznik "Z1554 - zmieniające plan wykonawczy
budżetu Gminy Lubin na rok 2018"

(Michał Kajda)
16.08.2018 10:30 Dodano załącznik "Z1553 - w sprawie zmiany w planie
wydatków Gminy Lubin na rok 2018"

(Michał Kajda)
16.08.2018 10:30 Dodano załącznik "Z1552 - w sprawie ogłoszenia naboru
wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy
Lubin na dofinansowanie budowy przydomowych biologicznych
oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubin"

(Michał Kajda)
16.08.2018 10:30 Dodano załącznik "Z1546 - w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
WRAZ Z POMIESZCZENIAMI OSP W KRZECZYNIE WIELKIM - ETAP I."

(Michał Kajda)
16.08.2018 10:11 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
16.08.2018 10:03 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
16.08.2018 10:03 Dodano załącznik "Z1597 - w sprawie powołania Komisji
Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu Strażak Roku
2017"

(Michał Kajda)
16.08.2018 10:03 Dodano załącznik "Z1596 - zmieniające plan wykonawczy
budżetu Gminy Lubin na rok 2018"

(Michał Kajda)
16.08.2018 10:02 Dodano załącznik "Z1595 - w sprawie zmiany w planie
wydatków Gminy Lubin na rok 2018"

(Michał Kajda)
16.08.2018 10:02 Dodano załącznik "Z1587 - w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI
PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ROZBUDOWY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA
TERENIE GMINY LUBIN W MIEJSCOWOŚCIACH SZKLARY GÓRNE I
RASZÓWKA "

(Michał Kajda)
16.08.2018 10:02 Dodano załącznik "Z1583 - w sprawie wytycznych do
sporządzania sprawozdań finansowych oraz sprawozdania
finansowego jednostki samorządu terytorialnego"

(Michał Kajda)
16.08.2018 10:02 Dodano załącznik "Z1582 - w sprawie zmiany Zarządzenia nr
1537/2018 z dn. 26.04.2018 r. dotyczącego powołania
komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego pn.: BUDOWA BOISKA
WIELOFUNKCYJNEGO W WIERCIENIU DZ. NR 517/2 - ETAP I"

(Michał Kajda)
16.08.2018 10:02 Dodano załącznik "Z1581 - w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ BUDOWY BOISK WIELOFUNKCYJNYCH NA TERENIE GMINY
LUBIN"

(Michał Kajda)
16.08.2018 10:02 Dodano załącznik "Z1580 - w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: ROZBUDOWA OŚWIETLENIA W
MIEJSCOWOŚCI LISIEC NA DZIAŁCE NR 7/1, DZ. NR 108 ORAZ DZ.
NR 214"

(Michał Kajda)
16.08.2018 10:02 Dodano załącznik "Z1579 - w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W
MIEJSCOWOŚCIACH OBORA, MIROSZOWICE, USTRONIE, KRZECZYN
WIELKI I KRZECZYN MAŁY."

(Michał Kajda)
16.08.2018 10:02 Dodano załącznik "Z1578 - zmieniające plan wykonawczy
budżetu Gminy Lubin na rok 2018"

(Michał Kajda)
16.08.2018 10:02 Dodano załącznik "Z1577 - w sprawie zmiany planu dochodów
i wydatków Gminy Lubin na rok 2018"

(Michał Kajda)
16.08.2018 10:02 Dodano załącznik "Z1576 - w sprawie zmiany w planie
wydatków Gminy Lubin na rok 2018"

(Michał Kajda)
16.08.2018 10:02 Dodano załącznik "Z1573 - w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
W ZIMNEJ WODZIE, DZ. NR 33 - ETAP II"

(Michał Kajda)
16.08.2018 10:02 Dodano załącznik "Z1569 - w sprawie zmiany Zarządzenia nr
1471/2018 z dn. 05.03.2018 r. dotyczącego powołania
komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego pn.: ODBUDOWA FOSY
ZBIORNIKA WODNEGO W MIEJSCOWOŚCI RASZOWA"

(Michał Kajda)
29.06.2018 09:34 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
29.06.2018 09:32 Dodano załącznik "Z1591 - w sprawie opinii na temat
przeniesienia nauczyciela"

(Michał Kajda)
29.06.2018 09:32 Dodano załącznik "Z1590 - w sprawie opinii na temat
przeniesienia nauczyciela"

(Michał Kajda)
29.06.2018 09:32 Dodano załącznik "Z1589 - w sprawie opinii na temat
przeniesienia nauczyciela"

(Michał Kajda)
29.06.2018 09:32 Dodano załącznik "Z1588 - w sprawie nałożenia na
nauczyciela obowiązku podjęcia pracy w innej szkole, na
innym stanowisku, w celu uzupełnienia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć"

(Michał Kajda)
14.06.2018 11:21 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
14.06.2018 11:21 Dodano załącznik "Z1598 - w sprawie wynajęcia
pomieszczenia tymczasowego"

(Michał Kajda)
04.06.2018 10:24 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
04.06.2018 10:24 Dodano załącznik "Z1594 - zmieniające Zarządzenie Nr
1557/2018 Wójta Gminy Lubin z dnia 11 maja 2018 r. w
sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie spółkom
wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Lubin na bieżące
utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie
lub dofinansowanie inwestycji w zakresie melioracji na
terenie gminy Lubin"

(Michał Kajda)
29.05.2018 14:06 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
29.05.2018 14:06 Dodano załącznik "Z1593 - w sprawie podania do publicznej
wiadomości informacji, o której mowa
w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych"

(Michał Kajda)
29.05.2018 14:06 Dodano załącznik "Z1592 - w sprawie podania do publicznej
wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt
2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych"

(Michał Kajda)
23.05.2018 15:03 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
23.05.2018 15:02 Dodano załącznik "Z1584 - sprawie wydzielenia z
mieszkaniowego zasobu Gminy Lubin tymczasowego
pomieszczenia"

(Michał Kajda)
21.05.2018 13:53 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
21.05.2018 13:53 Dodano załącznik "Z1545 - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr
1534/2018 Wójta Gminy Lubin w sprawie Regulaminu Strażak
Roku 2017"

(Michał Kajda)
21.05.2018 13:44 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
21.05.2018 13:44 Dodano załącznik "Z1575 - w sprawie wydzielenia z
mieszkaniowego zasobu Gminy Lubin mieszkania chronionego"

(Michał Kajda)
21.05.2018 13:44 Dodano załącznik "Z1574 - w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin"

(Michał Kajda)
21.05.2018 13:41 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
21.05.2018 13:41 Dodano załącznik "Z1572 - w sprawie pirwkupu
nieruchomości"

(Michał Kajda)
21.05.2018 13:41 Dodano załącznik "Z1571 - w sprawie pirwkupu
nieruchomości"

(Michał Kajda)
21.05.2018 13:41 Dodano załącznik "Z1570 - w sprawie pierwokupu
nieruchomości"

(Michał Kajda)
16.05.2018 13:21 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
16.05.2018 13:21 Dodano załącznik "Z1566 - w sprawie zamiany prawa
własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Lubin na prawo własności nieruchomości stanowiącej
własność osoby fizycznej"

(Michał Kajda)
16.05.2018 09:35 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
16.05.2018 09:35 Dodano załącznik "Z1563 - w sprawie pierwokupu
nieruchomości"

(Michał Kajda)
16.05.2018 09:35 Dodano załącznik "Z1562 - w sprawie pierwokupu
nieruchomości"

(Michał Kajda)
15.05.2018 11:33 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
15.05.2018 11:33 Dodano załącznik "Z1561 - w sprawie przeznaczenia do najmu
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin"

(Michał Kajda)
15.05.2018 10:18 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
15.05.2018 10:17 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
15.05.2018 10:16 Dodano załącznik "Z1556 - w sprawie ogłoszenia II
przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości"

(Michał Kajda)
15.05.2018 10:16 Dodano załącznik "Z1555 - w sprawie ogłoszenia II
przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości"

(Michał Kajda)
14.05.2018 12:48 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
14.05.2018 12:48 Dodano załącznik "Z1551 - w sprawie ogłoszenia I
przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości"

(Michał Kajda)
14.05.2018 12:48 Dodano załącznik "Z1550 - w sprawie ogłoszenia I
przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości zabudowanej"

(Michał Kajda)
14.05.2018 12:48 Dodano załącznik "Z1549 - w sprawie ogłoszenia III
przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż części
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin"

(Michał Kajda)
14.05.2018 12:48 Dodano załącznik "Z1548 - w sprawie ogłoszenia I
przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości zabudowanych położonych na terenie miasta
Lubina"

(Michał Kajda)
14.05.2018 12:48 Dodano załącznik "Z1547 - w sprawie powołania komisji
konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie na
wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w
2018 roku na terenie Gminy Lubin"

(Michał Kajda)
14.05.2018 12:33 Utworzenie dokumentu. (Michał Kajda)