wersja do wydruku Michał Kajda 12.04.2018 13:42

Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Kwiecień 2018

 

Zarządzenia Wójta Gminy Lubin

Kwiecień  2018

 


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Kwiecień 2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Lubinie
Informację opublikował:Michał Kajda
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.04.2018 13:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
04.07.2018 09:57 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
04.07.2018 09:56 Dodano załącznik "Z1520 - w sprawie powołania komisji do
zabezpieczenia majątku spadkowego po Ewie Królikowskiej i
Januszu Królikowskim."

(Michał Kajda)
04.07.2018 09:56 Dodano załącznik "Z1544 - w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa"

(Michał Kajda)
14.06.2018 11:25 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
14.06.2018 11:24 Dodano załącznik "Z1540 - w sprawie oddania w użyczenie
lokalu stanowiącego własność Gminy Lubin"

(Michał Kajda)
30.05.2018 10:49 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
30.05.2018 10:42 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
30.05.2018 10:41 Dodano załącznik "Z1541 - zmieniające plan wykonawczy
budżetu Gminy Lubin na rok 2018"

(Michał Kajda)
30.05.2018 10:41 Dodano załącznik "Z1539 - w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa"

(Michał Kajda)
30.05.2018 10:41 Dodano załącznik "Z1538 - w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W
BUDYNKU PRZY UL. KSIĘCIA LUDWIKA I NR 3 - ETAP III."

(Michał Kajda)
30.05.2018 10:41 Dodano załącznik "Z1537 - w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
W WIERCIENIU, DZ. NR 517/2 - ETAP I."

(Michał Kajda)
30.05.2018 10:41 Dodano załącznik "Z1536 - w sprawie zmiany w planie
wydatków Gminy Lubin na rok 2018"

(Michał Kajda)
30.05.2018 10:41 Dodano załącznik "Z1535 - w sprawie zmiany planu dochodów
i wydatków Gminy Lubin na rok 2018"

(Michał Kajda)
30.05.2018 10:41 Dodano załącznik "Z1530 - w sprawie ogłoszenia naboru
wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy
Lubin na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z
realizacją przedsięwzięć w zakresie ochrony powietrza"

(Michał Kajda)
30.05.2018 10:41 Dodano załącznik "Z1528 - zmieniające plan wykonawczy
budżetu Gminy Lubin na rok 2018"

(Michał Kajda)
30.05.2018 10:41 Dodano załącznik "Z1527 - w sprawie zmiany w planie
wydatków Gminy Lubin na rok 2018"

(Michał Kajda)
30.05.2018 10:41 Dodano załącznik "Z1524 - zmieniające plan wykonawczy
budżetu Gminy Lubin na rok 2018"

(Michał Kajda)
30.05.2018 10:41 Dodano załącznik "Z1523 - w sprawie zmiany planu dochodów
i wydatków Gminy Lubin na rok 2018 oraz zmiany zarządzenia
Nr 1514/2018 z dnia 29 marca 2018 r."

(Michał Kajda)
30.05.2018 10:41 Dodano załącznik "Z1522 - w sprawie zmiany w planie
wydatków Gminy Lubin na rok 2018"

(Michał Kajda)
30.05.2018 10:41 Dodano załącznik "Z1521 - w sprawie wniesienia wkładu
pieniężnego na pokrycie nowo utworzonych udziałów w
spółce pod nazwą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Gminy Lubin Spółka z o.o."

(Michał Kajda)
30.05.2018 10:41 Dodano załącznik "Z1519 - zmieniające Zarządzenie nr
1243/2017 z dnia 11 września 2017 roku w sprawie
powierzenia Panu Wojciechowi Dziwińskiemu czynności
likwidatora zakładu budżetowego pod nazwą Gminny Zakład
Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach"

(Michał Kajda)
30.05.2018 10:41 Dodano załącznik "Z1518 - w sprawie zmiany Zarządzenia nr
1467/2018 z dn. 02.03.2018 r. dotyczącego powołania
komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego pn.: ROZBUDOWA I
PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SZKLARACH GÓRNYCH"

(Michał Kajda)
30.05.2018 10:41 Dodano załącznik "Z1517 - w sprawie zmiany Zarządzenia nr
1470/2018 z dn. 05.03.2018 r. dotyczącego powołania
komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego pn.: PRZEBUDOWA DRÓG
GMINNYCH"

(Michał Kajda)
21.05.2018 13:54 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
21.05.2018 13:54 Dodano załącznik "Z1534 - w sprawie Regulaminu Strażak
Roku 2017"

(Michał Kajda)
14.05.2018 12:40 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
14.05.2018 12:39 Usunięto załącznik Z1547 - w sprawie powołania komisji
konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie na
wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego w 2018 roku na terenie Gminy Lubin

(Michał Kajda)
14.05.2018 12:39 Usunięto załącznik Z1548 - w sprawie ogłoszenia I
przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości zabudowanych położonych na terenie miasta
Lubina

(Michał Kajda)
14.05.2018 12:39 Usunięto załącznik Z1549 - w sprawie ogłoszenia III
przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż części
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin

(Michał Kajda)
14.05.2018 12:39 Usunięto załącznik Z1550 - w sprawie ogłoszenia
I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości zabudowanej

(Michał Kajda)
14.05.2018 12:39 Usunięto załącznik Z1551 - w sprawie ogłoszenia I
przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości

(Michał Kajda)
10.05.2018 12:25 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
10.05.2018 12:25 Dodano załącznik "Z1551 - w sprawie ogłoszenia I
przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości"

(Michał Kajda)
10.05.2018 12:25 Dodano załącznik "Z1550 - w sprawie ogłoszenia
I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości zabudowanej"

(Michał Kajda)
09.05.2018 13:49 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
09.05.2018 13:49 Dodano załącznik "Z1547 - w sprawie powołania komisji
konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie na
wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego w 2018 roku na terenie Gminy Lubin"

(Michał Kajda)
09.05.2018 11:24 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
09.05.2018 11:24 Dodano załącznik "Z1549 - w sprawie ogłoszenia III
przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż części
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin"

(Michał Kajda)
09.05.2018 11:24 Dodano załącznik "Z1548 - w sprawie ogłoszenia I
przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości zabudowanych położonych na terenie miasta
Lubina"

(Michał Kajda)
30.04.2018 12:25 Edycja dokumentu (Robert Zujewicz)
30.04.2018 12:24 Dodano załącznik "Z1543 - w sprawie ogłoszenia na 2018
rok zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji dla
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz wskaźnika
zwiększającego"

(Robert Zujewicz)
30.04.2018 12:24 Dodano załącznik "Z1542 - w sprawie uchylenia Zarządzenia
nr 1510/2018 Wójta Gminy Lubin z dnia 28 marca 2018r. "

(Robert Zujewicz)
25.04.2018 10:44 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
25.04.2018 10:44 Dodano załącznik "Z1533 - w sprawie ogłoszenia III
przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż części
nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubin"

(Michał Kajda)
24.04.2018 13:25 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
24.04.2018 13:25 Dodano załącznik "Z1532 - w sprawie nabycia przez Gminę
Lubin w drodze umowy nieodpłatnego przekazania prawa
własności nieruchomości niezabudowanej położonej w
obrębie Osiek gm. Lubin."

(Michał Kajda)
24.04.2018 13:25 Dodano załącznik "Z1531 - w sprawie nabycia przez Gminę
Lubin w drodze umowy nieodpłatnego przekazania prawa
własności nieruchomości niezabudowanej położonej w
obrębie Księginice gm. Lubin."

(Michał Kajda)
23.04.2018 09:30 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
23.04.2018 09:30 Dodano załącznik "Z1529 - w sprawie przeznaczenia do
sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Niemstów
gm. Lubin"

(Michał Kajda)
23.04.2018 08:39 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
23.04.2018 08:39 Dodano załącznik "Z1525 - w sprawie ogłoszenia
I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości"

(Michał Kajda)
20.04.2018 13:35 Edycja dokumentu (Robert Zujewicz)
20.04.2018 13:35 Zmieniono tytuł załącznika z "Z1526 - Zarządzenie nr
1526/2018 Wójta Gminy Lubin z dnia 20.04.2018 r. w sprawie
wynajęcia nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Lubin" na "Z1526 - w sprawie wynajęcia nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Lubin"

(Robert Zujewicz)
20.04.2018 13:35 Dodano załącznik "Z1526 - Zarządzenie nr 1526/2018 Wójta
Gminy Lubin z dnia 20.04.2018 r. w sprawie wynajęcia
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin"

(Robert Zujewicz)
12.04.2018 13:42 Utworzenie dokumentu. (Michał Kajda)