wersja do wydruku Michał Kajda 01.03.2018 13:25

Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2018

 

Zarządzenia Wójta Gminy Lubin

Marzec 2018

 


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Marzec 2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Lubinie
Informację opublikował:Michał Kajda
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.03.2018 13:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
03.07.2018 09:47 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
03.07.2018 09:46 Dodano załącznik "Z1516 - zmieniające Zarządzenie nr
1243/2017 z dnia 11 września 2017 roku w sprawie
powierzenia Panu Wojciechowi Dziwińskiemu czynności
likwidatora zakładu budżetowego pod nazwą Gminny Zakład
Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach"

(Michał Kajda)
04.06.2018 10:41 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
04.06.2018 10:40 Dodano załącznik "Z1493 - w sprawie wprowadzenia
regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie
przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro netto,
realizowanych przez Gminę Lubin w ramach zadań
współfinansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014 – 2020"

(Michał Kajda)
04.06.2018 10:30 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
04.06.2018 10:29 Dodano załącznik "Z1495 - zmieniające Zarządzenie Nr
1361/2017 Wójta Gminy Lubin"

(Michał Kajda)
04.06.2018 10:29 Dodano załącznik "Z1484 - zmieniajace Zarzadzenie Nr
1259/2017 Wójta Gminy Lubin z dnia 18.09.2017 r."

(Michał Kajda)
29.05.2018 12:19 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
29.05.2018 12:19 Dodano załącznik "Z1515 - zmieniające plan wykonawczy
budżetu Gminy Lubin na rok 2018 "

(Michał Kajda)
29.05.2018 12:19 Dodano załącznik "Z1514 - w sprawie zmiany planu dochodów
i wydatków Gminy Lubin na rok 2017"

(Michał Kajda)
29.05.2018 12:19 Dodano załącznik "Z1513 - w sprawie zmiany w planie
wydatków Gminy Lubin na rok 2018"

(Michał Kajda)
29.05.2018 12:19 Dodano załącznik "Z1512 - w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.:ZAPROJEKTOWANIE I PRZEBUDOWA
DROGI WEWNĘTRZNEJ, BIEGNĄCEJ ŚLADEM DZIAŁKI NR 105/3,
107/2, 122/2, 156, 168/9, 169/17 W MIEJSCOWOŚCI
KARCZOWISKA"

(Michał Kajda)
29.05.2018 12:18 Dodano załącznik "Z1511 - sprawie Informacji o stanie
mienia Gminy Lubin "

(Michał Kajda)
29.05.2018 12:18 Dodano załącznik "Z1503 - w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W
MIEJSCOWOŚCI SZKLARY GÓRNE NA DZIAŁCE 6/8, 6/47, 43/1,
96/3, 98/1, 101 - ETAP II"

(Michał Kajda)
09.05.2018 13:16 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
09.05.2018 12:59 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
09.05.2018 12:59 Dodano załącznik "Z1506 - w sprawie sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Lubin za rok 2017"

(Michał Kajda)
09.05.2018 12:59 Dodano załącznik "Z1505 - zmieniające plan wykonawczy
budżetu Gminy Lubin na rok 2018"

(Michał Kajda)
09.05.2018 12:59 Dodano załącznik "Z1500 - w sprawie zmiany Zarządzenia nr
1470/2018 z dn. 05.03.2018 r. dotyczącego powołania
komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego pn.: PRZEBUDOWA DRÓG
GMINNYCH"

(Michał Kajda)
09.05.2018 12:59 Dodano załącznik "Z1499 - w sprawie przekazania Radzie
Gminy Lubin sprawozdań, o których mowa w art. 265 pkt 2
ustawy o finansach publicznych"

(Michał Kajda)
09.05.2018 12:59 Dodano załącznik "Z1498 - w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: ROZBUDOWA OŚWIETLENIA NA
TERENIE GMINY LUBIN - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA"

(Michał Kajda)
09.05.2018 12:59 Dodano załącznik "Z1497 - w sprawie przeznaczenia do
sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Lubin"

(Michał Kajda)
09.05.2018 12:59 Dodano załącznik "Z1487 - zmieniające plan wykonawczy
budżetu Gminy Lubin na rok 2018"

(Michał Kajda)
09.05.2018 12:59 Dodano załącznik "Z1486 - w sprawie zmiany w planie
wydatków Gminy Lubin na rok 2018"

(Michał Kajda)
04.05.2018 15:00 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
04.05.2018 14:07 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
04.05.2018 14:00 Dodano załącznik "Z1480 - w sprawie użyczenia mienia
komunalnego stanowiącego własność Gminy Lubin"

(Michał Kajda)
04.05.2018 14:00 Dodano załącznik "Z1479 - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr
1427/2018 z dn. 01.02.2018 r. dotyczącego powołania
komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego pn.: BUDOWA DWÓCH
PUNKTÓW SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA
TERENIE GMINY LUBIN"

(Michał Kajda)
04.05.2018 14:00 Dodano załącznik "Z1474 - zmieniające plan wykonawczy
budżetu Gminy Lubin na rok 2018"

(Michał Kajda)
04.05.2018 14:00 Dodano załącznik "Z1473 - w sprawie zmiany w planie
wydatków Gminy Lubin na rok 2018"

(Michał Kajda)
04.05.2018 14:00 Dodano załącznik "Z1472 - w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa"

(Michał Kajda)
04.05.2018 14:00 Dodano załącznik "Z1471 - w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: ODBUDOWA FOSY ZBIORNIKA WODNEGO
W MIEJSCOWOŚCI RASZOWA"

(Michał Kajda)
04.05.2018 14:00 Dodano załącznik "Z1470 - w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH"

(Michał Kajda)
04.05.2018 14:00 Dodano załącznik "Z1467 - w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SZKLARACH GÓRNYCH"

(Michał Kajda)
04.05.2018 14:00 Dodano załącznik "Z1466 - o zmianie zarządzenia Nr
1455/2018 Wójta Gminy Lubin z dnia 26 lutego 2018 r."

(Michał Kajda)
04.05.2018 14:00 Dodano załącznik "Z1460 - w sprawie nabycia przez Gminę
Lubin nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie
Karczowiska gm. Lubin."

(Michał Kajda)
12.04.2018 13:42 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
12.04.2018 13:42 Dodano załącznik "Z1507 - w sprawie powołania Dyrektora
Ośrodka Kultury Gminy Lubin"

(Michał Kajda)
30.03.2018 08:43 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
30.03.2018 08:42 Dodano załącznik "Z1509 - w sprawie pierwokupu
nieruchomości"

(Michał Kajda)
29.03.2018 10:05 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
29.03.2018 10:05 Dodano załącznik "Z1508 - w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin"

(Michał Kajda)
29.03.2018 10:03 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
29.03.2018 10:02 Dodano załącznik "Z1510 - w sprawie ogłoszenia na 2018
rok zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji dla
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz wskaźnika
zwiększającego"

(Michał Kajda)
27.03.2018 14:05 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
27.03.2018 14:05 Dodano załącznik "Z1504 - w sprawie szczegółowych zasad
i warunków realizacji prac związanych z usuwaniem wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Lubin"

(Michał Kajda)
27.03.2018 14:02 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
27.03.2018 14:02 Usunięto załącznik Z1594 - w sprawie szczegółowych
zasad i warunków realizacji prac związanych z usuwaniem
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubin

(Michał Kajda)
27.03.2018 14:00 Dodano załącznik "Z1594 - w sprawie szczegółowych zasad
i warunków realizacji prac związanych z usuwaniem wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Lubin"

(Michał Kajda)
26.03.2018 15:52 Edycja dokumentu (Robert Zujewicz)
26.03.2018 15:52 Dodano załącznik "Z1502 - w sprawie wynajęcia lokalu
mieszkalnego z gminnego zasobu mieszkaniowego"

(Robert Zujewicz)
26.03.2018 15:50 Edycja dokumentu (Robert Zujewicz)
26.03.2018 15:49 Dodano załącznik "Z1501 - w sprawie wynajęcia lokalu
mieszkalnego z gminnego zasobu mieszkaniowego"

(Robert Zujewicz)
26.03.2018 09:37 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
26.03.2018 09:37 Dodano załącznik "Z1496 - w sprawie przeznaczenia do
sprzedaży nieruchomości zabudowanej stanowiącej
własność Gminy Lubin"

(Michał Kajda)
22.03.2018 07:38 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
22.03.2018 07:38 Dodano załącznik "Z1494 - w sprawie powołania Komisji
Mieszkaniowej"

(Michał Kajda)
21.03.2018 09:38 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
21.03.2018 09:36 Dodano załącznik "Z1492 - w sprawie nabycia przez Gminę
Lubin w drodze umowy nieodpłatnego przekazania prawa
własności nieruchomości niezabudowanej położonej w
obrębie Krzeczyn Wielki gm. Lubin"

(Michał Kajda)
21.03.2018 09:36 Dodano załącznik "Z1491 - w sprawie nabycia przez Gminę
Lubin w drodze umowy nieodpłatnego przekazania prawa
własności nieruchomości niezabudowanych położonych w
obrębie Osiek gm. Lubin."

(Michał Kajda)
19.03.2018 13:16 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
19.03.2018 13:16 Dodano załącznik "Z1490 - w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin"

(Michał Kajda)
19.03.2018 13:16 Dodano załącznik "Z1489 - w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin"

(Michał Kajda)
19.03.2018 13:16 Dodano załącznik "Z1488 - w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin"

(Michał Kajda)
19.03.2018 11:15 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
19.03.2018 11:15 Dodano załącznik "Z1485 - w sprawie przeznaczenia do
sprzedaży udziałów w nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Lubin"

(Michał Kajda)
15.03.2018 11:00 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
15.03.2018 11:00 Dodano załącznik "Z1483 - w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin"

(Michał Kajda)
15.03.2018 11:00 Dodano załącznik "Z1482 - w sprawie wynajęcia
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin"

(Michał Kajda)
15.03.2018 10:55 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
15.03.2018 10:55 Dodano załącznik "Z1481 - w sprawie przeznaczenia do
sprzedaży nieruchomości zabudowanych położonych na
terenie miasta Lubina"

(Michał Kajda)
12.03.2018 13:13 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
12.03.2018 13:12 Dodano załącznik "Z1478 - w sprawie zamiany lokali
mieszkalnych z gminnego zasobu mieszkaniowego"

(Michał Kajda)
12.03.2018 10:20 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
12.03.2018 10:20 Dodano załącznik "Z1477 - w sprawie wyrażenia opinii do
projektu uchwały Rady Powiatu Lubińskiego w sprawie
ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
działających na terenie Powiatu Lubińskiego na rok 2018."

(Michał Kajda)
08.03.2018 09:26 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
08.03.2018 09:26 Dodano załącznik "Z1476 - w sprawie przeznaczenia do
sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Lubin"

(Michał Kajda)
08.03.2018 09:18 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
08.03.2018 09:18 Dodano załącznik "Z1475 - w sprawie pierwokupu
nieruchomości"

(Michał Kajda)
07.03.2018 11:26 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
07.03.2018 11:25 Dodano załącznik "Z1469 - w sprawie ogłoszenia I
przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości"

(Michał Kajda)
07.03.2018 11:25 Dodano załącznik "Z1468 - w sprawie ogłoszenia I
przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości"

(Michał Kajda)
02.03.2018 12:25 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
02.03.2018 12:25 Dodano załącznik "Z1459 - w sprawie ogłoszenia II
przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż części
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin "

(Michał Kajda)
02.03.2018 12:25 Usunięto załącznik Z1459 - w sprawie ogłoszenia II
przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż części
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin

(Michał Kajda)
02.03.2018 12:24 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
02.03.2018 12:23 Dodano załącznik "Z1459 - w sprawie ogłoszenia II
przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż części
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin"

(Michał Kajda)
01.03.2018 13:30 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
01.03.2018 13:25 Utworzenie dokumentu. (Michał Kajda)