wersja do wydruku Michał Kajda 01.02.2018 10:26

Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2018

 

Zarządzenia Wójta Gminy Lubin

Luty 2018

 


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Lubinie
Informację opublikował:Michał Kajda
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.02.2018 10:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
04.06.2018 10:39 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
04.06.2018 10:39 Dodano załącznik "Z1449 - w sprawie wprowadzenia
regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie
przekracza wyrażonej w zlotych kwoty 30 000 euro netto,
realizowanych przez Gminę Lubin w ramach zadań
współfinansowanych z Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich
na lata 2014-2020"

(Michał Kajda)
26.03.2018 10:43 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
26.03.2018 10:41 Dodano załącznik "Z1456 - zmieniające plan wykonawczy
budżetu Gminy Lubin na rok 2018"

(Michał Kajda)
26.03.2018 10:41 Dodano załącznik "Z1455 - w sprawie zmiany planu dochodów
i wydatków Gminy Lubin na rok 2017"

(Michał Kajda)
26.03.2018 10:40 Dodano załącznik "Z1454 - w sprawie zmiany w planie
wydatków Gminy Lubin na rok 2018"

(Michał Kajda)
26.03.2018 10:40 Dodano załącznik "Z1453 - w sprawie zaciągnięcia
pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu"

(Michał Kajda)
26.03.2018 10:40 Dodano załącznik "Z1452 - w sprawie zaciągnięcia
pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu"

(Michał Kajda)
26.03.2018 10:40 Dodano załącznik "Z1438 - w sprawie zmiany zarządzenia
Wójta Gminy Lubin Nr 1210/2017 z dnia 22 sierpnia 2017 r. w
sprawie wprowadzenia Regulaminu akcji promocyjnej
„Melduję się w Gminie Lubin"

(Michał Kajda)
26.03.2018 10:40 Dodano załącznik "Z1437 - w sprawie zmiany zarządzenia
Wójta Gminy Lubin Nr 1417/2018 z dnia 26 stycznia 2018 r. w
sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu
przeprowadzenia akcji promocyjnej Melduję się w Gminie
Lubin"

(Michał Kajda)
08.03.2018 09:40 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
08.03.2018 09:37 Dodano załącznik "Z1444 - w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: REMONT CZĄSTKOWY DRÓG NA
TERENIE GMINY LUBIN."

(Michał Kajda)
08.03.2018 09:37 Dodano załącznik "Z1441 - w sprawie pierwokupu
nieruchomości"

(Michał Kajda)
08.03.2018 09:37 Dodano załącznik "Z1434 - zmieniające plan wykonawczy
budżetu Gminy Lubin na rok 2018"

(Michał Kajda)
08.03.2018 09:37 Dodano załącznik "Z1433 - w sprawie zmiany w planie
wydatków Gminy Lubin na rok 2018"

(Michał Kajda)
08.03.2018 09:37 Dodano załącznik "Z1427 - w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: BUDOWA DWÓCH PUNKTÓW
SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY
LUBIN"

(Michał Kajda)
08.03.2018 09:37 Dodano załącznik "Z1425 - w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na usługę społeczną pn.:
ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W
LUBINIE"

(Michał Kajda)
02.03.2018 15:19 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
02.03.2018 15:19 Dodano załącznik "Z1458 - w sprawie przekazania w
dzierżawę środka trwałego"

(Michał Kajda)
02.03.2018 12:30 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
02.03.2018 12:29 Dodano załącznik "Z1442 - w sprawie konsultacji Programu
identyfikacji osób z wysokim ryzykiem nowotworów
dziedzicznych z Powiatu Lubińskiego"

(Michał Kajda)
27.02.2018 14:34 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
27.02.2018 14:34 Dodano załącznik "Z1457 - w sprawie pierwokupu
nieruchomości"

(Michał Kajda)
26.02.2018 12:10 Edycja dokumentu (Robert Zujewicz)
26.02.2018 12:10 Dodano załącznik "Z1451 - w sprawie przeznaczenia do
sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w obrębie
Siedlce gm. Lubin"

(Robert Zujewicz)
26.02.2018 12:10 Usunięto załącznik Z1451 - w sprawie przeznaczenia do
sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w obrębie
Siedlce gm. Lubin

(Robert Zujewicz)
26.02.2018 12:09 Zmieniono tytuł załącznika z "Z1451 - w sprawie wykazu
lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży
położonych w obrębie Siedlce" na "Z1451 - w sprawie
przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych położonych
w obrębie Siedlce gm. Lubin"

(Robert Zujewicz)
26.02.2018 12:07 Edycja dokumentu (Robert Zujewicz)
26.02.2018 12:07 Dodano załącznik "Z1451 - w sprawie wykazu lokali
mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży położonych w
obrębie Siedlce"

(Robert Zujewicz)
23.02.2018 10:01 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
23.02.2018 10:00 Dodano załącznik "Z1450 - w sprawie planu dofinansowania
na 2018 rok form doskonalenia zawodowego nauczycieli
zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Lubin "

(Michał Kajda)
21.02.2018 11:55 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
21.02.2018 11:54 Dodano załącznik "Z1448 - w sprawie pierwokupu
nieruchomości"

(Michał Kajda)
21.02.2018 11:54 Dodano załącznik "Z1447 - w sprawie pierwokupu
nieruchomości"

(Michał Kajda)
21.02.2018 11:54 Dodano załącznik "Z1446 - w sprawie pierwokupu
nieruchomości"

(Michał Kajda)
21.02.2018 11:54 Dodano załącznik "Z1445 - w sprawie pierwokupu
nieruchomości"

(Michał Kajda)
19.02.2018 10:40 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
19.02.2018 10:40 Dodano załącznik "Z1443 - w sprawie przeznaczenia do
dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy
Lubin"

(Michał Kajda)
19.02.2018 10:35 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
15.02.2018 11:57 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
15.02.2018 11:54 Dodano załącznik "Z1439 - w sprawie przekazania pomocy
dydaktycznych Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w
Siedlcach"

(Michał Kajda)
13.02.2018 12:23 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
13.02.2018 12:23 Dodano załącznik "Z1440 - w sprawie pierwokupu
nieruchomości"

(Michał Kajda)
13.02.2018 12:20 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
13.02.2018 12:18 Dodano załącznik "Z1436 - w sprawie nabycia przez Gminę
Lubin w drodze umowy nieodpłatnego przekazania prawa
własności nieruchomości niezabudowanej położonej w
obrębie Gorzyca gm. Lubin"

(Michał Kajda)
13.02.2018 12:12 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
13.02.2018 12:11 Dodano załącznik "Z1435 - w sprawie przeznaczenia do najmu
nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubin"

(Michał Kajda)
09.02.2018 09:51 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
09.02.2018 09:51 Dodano załącznik "Z1432 - w sprawie aktualizacji
informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania
substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla
środowiska - wyrobów zawierających azbest"

(Michał Kajda)
09.02.2018 09:51 Dodano załącznik "Z1431 - w sprawie pierwokupu
nieruchomości"

(Michał Kajda)
09.02.2018 09:51 Dodano załącznik "Z1430 - zmiany składu Rady Seniorów
Gminy Lubin"

(Michał Kajda)
09.02.2018 09:51 Dodano załącznik "Z1429 - w sprawie powołania
Komisji Konkursowej do przeprowadzenia eliminacji
gminnych konkursów recytatorskich"

(Michał Kajda)
08.02.2018 11:22 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
08.02.2018 11:22 Dodano załącznik "Z1428 - w sprawie przeznaczenia do
dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy
Lubin"

(Michał Kajda)
07.02.2018 11:14 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
07.02.2018 11:13 Dodano załącznik "Z1426 - w sprawie powołania Komisji
Konkursowej"

(Michał Kajda)
01.02.2018 10:29 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
01.02.2018 10:26 Utworzenie dokumentu. (Michał Kajda)