wersja do wydruku Michał Kajda 03.01.2018 10:52

Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Styczeń 2018

 

Zarządzenia Wójta Gminy Lubin

Styczeń 2018

 


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Styczeń 2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Lubinie
Informację opublikował:Michał Kajda
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.01.2018 10:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
30.05.2018 11:03 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
30.05.2018 11:02 Dodano załącznik "Z1415 - Z powodu omyłki podczas
ewidencji numerowania zarządzenie nie zostało podjęte"

(Michał Kajda)
19.02.2018 10:46 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
19.02.2018 10:45 Dodano załącznik "Z1412 - w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: EKSPLOATACJA SIECI OŚWIETLENIA
DROGOWEGO NA TERENIE GMINY LUBIN W ROKU 2018"

(Michał Kajda)
15.02.2018 12:03 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
15.02.2018 12:02 Dodano załącznik "Z1422 - zmieniające plan wykonawczy
budżetu Gminy Lubin na rok 2018"

(Michał Kajda)
15.02.2018 12:02 Dodano załącznik "Z1421 - w sprawie zmiany w planie
wydatków Gminy Lubin na rok 2018"

(Michał Kajda)
09.02.2018 09:41 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
09.02.2018 09:40 Dodano załącznik "Z1416 - w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI
PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ BUDOWY ŚWIETLIC WIEJSKICH NA
TERENIE GMINY LUBIN W MIEJSCOWOŚCIACH USTRONIE, BUCZYNKA"

(Michał Kajda)
09.02.2018 09:40 Dodano załącznik "Z1414 - w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW SPORTOWO-REKREACYJNYCH
NA TERENIE GMINY LUBIN W MIEJSCOWOŚCIACH GOGOŁOWICE,
CZERNIEC, MIŁORADZICE, GORZELIN, RASZOWA, SKŁADOWICE,
BUKOWNA"

(Michał Kajda)
09.02.2018 09:40 Dodano załącznik "Z1413 - w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SZKLARACH GÓRNYCH."

(Michał Kajda)
07.02.2018 11:49 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
07.02.2018 11:49 Zmieniono tytuł załącznika z "Z1417 - w sprawie
powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia akcji
promocyjnej „Melduję się w Gminie Lubin\"" na "Z1417 - w
sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu
przeprowadzenia akcji promocyjnej Melduję się w Gminie
Lubin"

(Michał Kajda)
07.02.2018 11:48 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
07.02.2018 11:48 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Z1417 - w sprawie powołania Komisji
Konkursowej w celu przeprowadzenia akcji promocyjnej
„Melduję się w Gminie Lubin\"" na "Z1417 - w sprawie
powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia akcji
promocyjnej „Melduję się w Gminie Lubin""

(Michał Kajda)
07.02.2018 11:47 Dodano załącznik "Z1417 - w sprawie powołania Komisji
Konkursowej w celu przeprowadzenia akcji promocyjnej
„Melduję się w Gminie Lubin""

(Michał Kajda)
07.02.2018 11:34 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
07.02.2018 11:29 Dodano załącznik "Z1418 - w sprawie określenia nagród w
akcji promocyjnej Melduję się w Gminie Lubin"

(Michał Kajda)
07.02.2018 11:29 Dodano załącznik "Z1410 - w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa"

(Michał Kajda)
07.02.2018 11:29 Dodano załącznik "Z1409 - w sprawie użyczenia mienia
komunalnego stanowiącego własność Gminy Lubin"

(Michał Kajda)
07.02.2018 11:29 Dodano załącznik "Z1408 - zmieniające zarządzenie nr
1339/2017 Wójta Gminy Lubin z dnia 23.11.2017 r. w sprawie
użyczenia mienia komunalnego stanowiącego własność
Gminy Lubin"

(Michał Kajda)
07.02.2018 11:29 Dodano załącznik "Z1405 - w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: BUDOWA DROGI GMINNEJ UL.
ZAGAJNIKOWEJ ORAZ DRÓG WEWNĘTRZNYCH UL. SATURNA, GWIEZDNA
I NEPTUNA W MIEJSCOWOŚCI OSIEK WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ
TOWARZYSZĄCĄ"

(Michał Kajda)
07.02.2018 11:29 Dodano załącznik "Z1402 - zmieniające plan wykonawczy
budżetu Gminy Lubin na rok 2018"

(Michał Kajda)
07.02.2018 11:29 Dodano załącznik "Z1401 - w sprawie zmiany w planie
wydatków Gminy Lubin na rok 2018"

(Michał Kajda)
07.02.2018 11:29 Dodano załącznik "Z1400 - w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa"

(Michał Kajda)
01.02.2018 10:25 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
01.02.2018 10:25 Dodano załącznik "Z1420 - w sprawie pierwokupu
nieruchomości"

(Michał Kajda)
01.02.2018 10:25 Dodano załącznik "Z1419 - w sprawie w sprawie ogłoszenia
na 2018 rok podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli i
oddziałów przedszkolnych oraz wskaźnika zwiększającego"

(Michał Kajda)
22.01.2018 14:37 Edycja dokumentu (Robert Zujewicz)
22.01.2018 14:37 Dodano załącznik "Z1404 - zmieniające zarządzenie w
sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora
Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Niemstowie"

(Robert Zujewicz)
22.01.2018 14:36 Dodano załącznik "Z1403 - w sprawie nałożenia na
nauczyciela obowiązku podjęcia pracy na tym stanowisku w
innej szkole w celu uzupełnienia etatu tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć"

(Robert Zujewicz)
19.01.2018 12:40 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
19.01.2018 12:40 Dodano załącznik "Z1411 - w sprawie terminów
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz
postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form
wychowania przedszkolnego i do klas I publicznych
ośmioletnich szkół podstawowych Gminy Lubin na rok
szkolny 2018/2019"

(Michał Kajda)
18.01.2018 14:14 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
18.01.2018 14:14 Dodano załącznik "Z1407 - w sprawie przeznaczenia do
sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Lubin"

(Michał Kajda)
18.01.2018 14:14 Dodano załącznik "Z1406 - w sprawie przeznaczenia do
sprzedaży części nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Lubin"

(Michał Kajda)
10.01.2018 10:20 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
10.01.2018 10:20 Dodano załącznik "Z1399 - w sprawie ogłoszenia II
przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność gm. Lubin"

(Michał Kajda)
09.01.2018 11:17 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
09.01.2018 11:16 Dodano załącznik "Z1398 - w sprawie zamiany części
nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubin na
część nieruchomości będącej własnością osoby
fizycznej"

(Michał Kajda)
09.01.2018 11:16 Dodano załącznik "Z1397 - w sprawie nabycia przez Gminę
Lubin w drodze umowy nieodpłatnego przekazania prawa
własności nieruchomości niezabudowanej położonej
w obrębie Krzeczyn Wielki gm. Lubin."

(Michał Kajda)
09.01.2018 11:11 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
09.01.2018 11:11 Dodano załącznik "Z1396 - w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa"

(Michał Kajda)
08.01.2018 10:45 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
08.01.2018 10:44 Dodano załącznik "Z1394 - w sprawie pierwokupu
nieruchomości"

(Michał Kajda)
08.01.2018 10:44 Dodano załącznik "Z1393 - w sprawie pierwokupu
nieruchomości"

(Michał Kajda)
08.01.2018 10:29 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
08.01.2018 10:29 Dodano załącznik "Z1395 - w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa"

(Michał Kajda)
03.01.2018 10:52 Utworzenie dokumentu. (Michał Kajda)