wersja do wydruku Michał Kajda 05.12.2017 08:23

Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Grudzień 2017

 

Zarządzenia Wójta Gminy Lubin

Grudzień 2017

 


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Grudzień 2017
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Lubinie
Informację opublikował:Michał Kajda
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.12.2017 08:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
19.01.2018 09:38 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
19.01.2018 09:37 Dodano załącznik "Z1381 - w sprawie: realizacji zadań
audytowych w zatwierdzonym przez Wójta Gminy Lubin planie
audytu wewnętrznego na rok 2018"

(Michał Kajda)
19.01.2018 08:07 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
19.01.2018 08:06 Dodano załącznik "Z1384 - w sprawie wniesienia wkładu
pieniężnego na pokrycie nowo utworzonych udziałów w
spółce pod nazwą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Gminy Lubin Spółka z o.o."

(Michał Kajda)
19.01.2018 08:06 Dodano załącznik "Z1361 - w sprawie powołania Zespołu
Projektowego zarządzającego projektem pn. Rozwój
umiejętności matematyczno-przyrodniczych i językowych w
szkołach podstawowych Gminy Lubin"

(Michał Kajda)
19.01.2018 08:06 Dodano załącznik "Z1358 - w sprawie użyczenia
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin"

(Michał Kajda)
16.01.2018 08:23 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
16.01.2018 08:21 Dodano załącznik "Z1368 - w sprawie wyrażenia zgody dla
Dyrektora Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i
Mieszkaniowych w Księginicach w likwidacji na zawieranie
umów w przedmiocie ustanowienia służebności przesyłu na
rzecz Gminy Lubin – Gminny Zakład Usług Komunalnych i
Mieszkaniowych w Księginicach w likwidacji "

(Michał Kajda)
12.01.2018 10:10 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
12.01.2018 10:05 Dodano załącznik "Z1387 - w sprawie ustalenia planu
wykonawczego budżetu Gminy Lubin oraz planu finansowego
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami na 2018 rok"

(Michał Kajda)
12.01.2018 10:05 Dodano załącznik "Z1386 - zmieniające plan wykonawczy
budżetu Gminy Lubin na rok 2017 oraz zmiany zarządzeń"

(Michał Kajda)
12.01.2018 10:05 Dodano załącznik "Z1385 - w sprawie zmiany w planie
wydatków Gminy Lubin na rok 2017"

(Michał Kajda)
12.01.2018 10:05 Dodano załącznik "Z1383 - zmieniające plan wykonawczy
budżetu Gminy Lubin na rok 2017"

(Michał Kajda)
12.01.2018 10:05 Dodano załącznik "Z1382 - w sprawie zmiany w planie
wydatków Gminy Lubin na rok 2017"

(Michał Kajda)
12.01.2018 10:05 Dodano załącznik "Z1375 - zmieniające plan wykonawczy
budżetu Gminy Lubin na rok 2017"

(Michał Kajda)
12.01.2018 10:05 Dodano załącznik "Z1374 - w sprawie zmiany w planie
wydatków Gminy Lubin na rok 2017"

(Michał Kajda)
12.01.2018 10:05 Dodano załącznik "Z1370 - zmieniające plan wykonawczy
budżetu Gminy Lubin na rok 2017"

(Michał Kajda)
12.01.2018 10:05 Dodano załącznik "Z1369 - w sprawie zmiany w planie
wydatków Gminy Lubin na rok 2017"

(Michał Kajda)
12.01.2018 10:05 Dodano załącznik "Z1364 - zmieniające plan wykonawczy
budżetu Gminy Lubin na rok 2017"

(Michał Kajda)
12.01.2018 10:05 Dodano załącznik "Z1363 - w sprawie zmiany planu dochodów
i wydatków Gminy Lubin na rok 2017"

(Michał Kajda)
12.01.2018 10:05 Dodano załącznik "Z1360 - w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: Usługi związane z realizacją
zadań własnych Gminy Lubin."

(Michał Kajda)
12.01.2018 10:05 Dodano załącznik "Z1359 - w sprawie uchylenia
zarządzenia"

(Michał Kajda)
08.01.2018 10:43 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
08.01.2018 10:43 Dodano załącznik "Z1392 - w sprawie pierwokupu
nieruchomości"

(Michał Kajda)
03.01.2018 11:13 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
03.01.2018 10:49 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
03.01.2018 10:49 Dodano załącznik "Z1391 - w sprawie pierwokupu
nieruchomości"

(Michał Kajda)
03.01.2018 10:49 Dodano załącznik "Z1390 - w sprawie pierwokupu
nieruchomości"

(Michał Kajda)
03.01.2018 10:49 Dodano załącznik "Z1389 - w sprawie pierwokupu
nieruchomości"

(Michał Kajda)
03.01.2018 10:49 Dodano załącznik "Z1388 - w sprawie pierwokupu
nieruchomości"

(Michał Kajda)
28.12.2017 10:45 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
28.12.2017 10:45 Dodano załącznik "Z1380 - w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin"

(Michał Kajda)
28.12.2017 10:45 Dodano załącznik "Z1379 - w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin"

(Michał Kajda)
28.12.2017 10:45 Dodano załącznik "Z1378 - w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin"

(Michał Kajda)
28.12.2017 10:45 Dodano załącznik "Z1377 - w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin"

(Michał Kajda)
28.12.2017 09:23 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
28.12.2017 09:23 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
28.12.2017 09:23 Dodano załącznik "Z1376 - w sprawie nieodpłatnego
przekazania składników rzeczowych majątku ruchomego."

(Michał Kajda)
22.12.2017 09:56 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
22.12.2017 09:56 Dodano załącznik "Z1373 - w sprawie ogłoszenia I
przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż części
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin"

(Michał Kajda)
21.12.2017 14:12 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
21.12.2017 14:12 Dodano załącznik "Z1372 - w sprawie wynajęcia
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin"

(Michał Kajda)
21.12.2017 14:12 Dodano załącznik "Z1371 - w sprawie pierwokupu
nieruchomości"

(Michał Kajda)
12.12.2017 11:54 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
12.12.2017 11:54 Dodano załącznik "Z1367 - zmieniające zarządzenie nr
1324/2017 Wójta Gminy Lubin z dnia 09 listopada 2017r. w
sprawie ogłoszenia IV przetargu ustnego nieograniczonego na
sprzedaż nieruchomości"

(Michał Kajda)
12.12.2017 11:54 Dodano załącznik "Z1366 - zmieniające zarządzenie nr
1330/2017 Wójta Gminy Lubin z dnia 16 listopada 2017r. w
sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości
lokalowej położonej w obrębie Gorzelin gm. Lubin"

(Michał Kajda)
12.12.2017 11:54 Dodano załącznik "Z1365 - zmieniające zarządzenie nr
1287/2017 Wójta Gminy Lubin z dnia 12 października 2017r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych
położonych w obrębie Gorzelin gm. Lubin"

(Michał Kajda)
08.12.2017 09:18 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
08.12.2017 09:15 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
08.12.2017 09:15 Dodano załącznik "Z1362 - zmieniające zarządzenie nr
1320/2017 Wójta Gminy Lubin z dnia 06 listopada 2017r. w
sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na
sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność
gminy Lubin"

(Michał Kajda)
05.12.2017 08:23 Utworzenie dokumentu. (Michał Kajda)