wersja do wydruku Michał Kajda 02.11.2017 09:25

Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2017

 

Zarządzenia Wójta Gminy Lubin

Listopad 2017

 


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Listopad 2017
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Lubinie
Informację opublikował:Michał Kajda
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.11.2017 09:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
18.01.2018 09:01 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
18.01.2018 09:01 Dodano załącznik "Z1336 - zmieniające  plan wykonawczy
budżetu Gminy Lubin na rok 2017"

(Michał Kajda)
18.01.2018 08:56 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
18.01.2018 08:55 Dodano załącznik "Z1326 - w sprawie konsultacji Programu
profilaktyki próchnicy zębów u dzieci z Powiatu
Lubińskiego"

(Michał Kajda)
18.01.2018 08:55 Dodano załącznik "Z1322 - w sprawie wyrażenia opinii do
projektu uchwały Rady Powiatu Lubińskiego w sprawie
ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
działających na terenie Powiatu Lubińskiego na rok 2018."

(Michał Kajda)
18.01.2018 08:55 Dodano załącznik "Z1321 - w sprawie powołania Kapituły
Konkursowej"

(Michał Kajda)
16.01.2018 11:36 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
16.01.2018 11:34 Dodano załącznik "Z1355 - w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH
POWSTAJĄCYCH NA NIEUCHOMOŚCIACH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE
GMINY LUBIN"

(Michał Kajda)
16.01.2018 11:34 Dodano załącznik "Z1354 - zmieniające plan wykonawczy
budżetu Gminy Lubin na rok 2017"

(Michał Kajda)
16.01.2018 11:34 Dodano załącznik "Z1353 - w sprawie zmiany w planie
wydatków Gminy Lubin na rok 2017"

(Michał Kajda)
16.01.2018 11:34 Dodano załącznik "Z1352 - w sprawie zmiany planu dochodów
i wydatków Gminy Lubin na rok 2017"

(Michał Kajda)
16.01.2018 11:34 Dodano załącznik "Z1351 - w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: Zaprojektowanie i przebudowa
ulicy Polnej i Krótkiej w Osieku"

(Michał Kajda)
16.01.2018 11:34 Dodano załącznik "Z1350 - zmieniające Zarządzenie nr
1243/2017 z dnia 11 września 2017 roku w sprawie
powierzenia Panu Wojciechowi Dziwińskiemu czynności
likwidatora zakładu budżetowego pod nazwą Gminny Zakład
Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach"

(Michał Kajda)
16.01.2018 11:34 Dodano załącznik "Z1349 - w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI
PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ PRZEBUDOWY DRÓG NA TERENIE GMINY
LUBIN W MIEJSCOWOŚCIACH OBORA, OSIEK, RASZÓWKA, KRZECZYN
WIELKI I KŁOPOTÓW"

(Michał Kajda)
16.01.2018 11:34 Dodano załącznik "Z1329 - w sprawie przyjęcia projektu
uchwały w sprawie budżetu Gminy Lubin na rok 2018"

(Michał Kajda)
16.01.2018 08:14 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
16.01.2018 08:13 Dodano załącznik "Z1319 - w sprawie powołania stałej
komisji ustalania szkód i szacowania strat w mieniu
komunalnym i prywatnym mieniu mieszkalnym i gospodarskim
powstałych wskutek klęsk żywiołowych na terenie gminy
Lubin."

(Michał Kajda)
12.01.2018 09:41 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
12.01.2018 09:39 Dodano załącznik "Z1341 - zmieniające plan wykonawczy
budżetu Gminy Lubin na rok 2017"

(Michał Kajda)
12.01.2018 09:39 Dodano załącznik "Z1340 - w sprawie zmiany w planie
wydatków Gminy Lubin na rok 2017"

(Michał Kajda)
12.01.2018 09:39 Dodano załącznik "Z1335 - sprawie zmiany w planie
wydatków Gminy Lubin na rok 2017 oraz zmiany Zarządzenia
nr 1332/2017 z dnia 16 listopada 2017 roku"

(Michał Kajda)
12.01.2018 09:39 Dodano załącznik "Z1334 - w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: SPORZĄDZANIE OPERATÓW
SZACUNKOWYCH DLA GMINY LUBIN"

(Michał Kajda)
12.01.2018 09:39 Dodano załącznik "Z1333 - zmieniające plan wykonawczy
budżetu Gminy Lubin na rok 2017"

(Michał Kajda)
12.01.2018 09:39 Dodano załącznik "Z1332 - w sprawie zmiany w planie
wydatków Gminy Lubin na rok 2017"

(Michał Kajda)
12.01.2018 09:39 Dodano załącznik "Z1328 - w sprawie przyjęcia projektu
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Lubin"

(Michał Kajda)
28.11.2017 10:32 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
28.11.2017 10:32 Dodano załącznik "Z1348 - w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin"

(Michał Kajda)
28.11.2017 10:32 Dodano załącznik "Z1347 - w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin"

(Michał Kajda)
28.11.2017 10:32 Dodano załącznik "Z1346 - w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin"

(Michał Kajda)
28.11.2017 10:32 Dodano załącznik "Z1345 - w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin"

(Michał Kajda)
28.11.2017 10:32 Dodano załącznik "Z1344 - w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin"

(Michał Kajda)
28.11.2017 10:32 Dodano załącznik "Z1343 - w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin"

(Michał Kajda)
28.11.2017 10:32 Dodano załącznik "Z1342 - w sprawie wynajęcia
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin"

(Michał Kajda)
27.11.2017 09:41 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
27.11.2017 09:40 Dodano załącznik "Z1338 - w sprawie nieodpłatnego
przekazania składników rzeczowych majątku ruchomego"

(Michał Kajda)
27.11.2017 09:40 Dodano załącznik "Z1337 - w sprawie powołania komisji
egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego"

(Michał Kajda)
24.11.2017 14:58 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
24.11.2017 14:58 Dodano załącznik "Z1339 - w sprawie użyczenia mienia
komunalnego stanowiącego własność Gminy Lubin"

(Michał Kajda)
17.11.2017 11:09 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
17.11.2017 11:09 Dodano załącznik "Z1331 - w sprawie sprzedaży w drodze
bezprzetargowej nieruchomości lokalowej położonej
w obrębie Gorzelin gm. Lubin"

(Michał Kajda)
17.11.2017 11:09 Dodano załącznik "Z1330 - w sprawie sprzedaży w drodze
bezprzetargowej nieruchomości lokalowej położonej
w obrębie Gorzelin gm. Lubin"

(Michał Kajda)
15.11.2017 11:58 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
15.11.2017 11:58 Dodano załącznik "Z1327 - w sprawie przeznaczenia do
dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy
Lubin"

(Michał Kajda)
13.11.2017 14:03 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
13.11.2017 14:03 Dodano załącznik "Z1325 - w sprawie pierwokupu
nieruchomości"

(Michał Kajda)
13.11.2017 08:35 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
13.11.2017 08:35 Dodano załącznik "Z1323 - w sprawie odwołania
rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza
weterynarii do przeprowadzenia szacowania"

(Michał Kajda)
09.11.2017 15:10 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
09.11.2017 15:09 Dodano załącznik "Z1324 - w sprawie ogłoszenia IV
przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości"

(Michał Kajda)
06.11.2017 11:58 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
06.11.2017 11:58 Dodano załącznik "Z1320 - w sprawie ogłoszenia I
przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż części
nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubin"

(Michał Kajda)
02.11.2017 09:36 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
02.11.2017 09:36 Dodano załącznik "Z1318 - w sprawie pierwokupu
nieruchomości"

(Michał Kajda)
02.11.2017 09:25 Utworzenie dokumentu. (Michał Kajda)