wersja do wydruku Michał Kajda 03.10.2017 10:29

Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2017

 

Zarządzenia Wójta Gminy Lubin

Październik 2017

 


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2017
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Lubinie
Informację opublikował:Michał Kajda
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.10.2017 10:29

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
28.11.2017 11:22 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
28.11.2017 11:20 Dodano załącznik "Z1312 - w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU
PRZY UL. KSIĘCIA LUDWIKA I NR 3 W LUBINIE - ETAP II"

(Michał Kajda)
28.11.2017 11:20 Dodano załącznik "Z1310 - w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: Zimowe utrzymanie dróg
publicznych gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Lubin"

(Michał Kajda)
28.11.2017 11:20 Dodano załącznik "Z1291 - w sprawie udzielenia
upoważnienia do wydawania decyzji"

(Michał Kajda)
28.11.2017 11:20 Dodano załącznik "Z1284 - w sprawie uchylenia
pełnomocnictw"

(Michał Kajda)
28.11.2017 11:20 Dodano załącznik "Z1278 - w sprawie uchylenia zarządzenia
nr 1121/2017 Wójta Gminy Lubin z dnia 19 czerwca 2017r"

(Michał Kajda)
13.11.2017 09:52 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
13.11.2017 09:45 Dodano załącznik "Z1316 - zmieniające plan wykonawczy
budżetu Gminy Lubin na rok 2017"

(Michał Kajda)
13.11.2017 09:45 Dodano załącznik "Z1315 - w sprawie zmiany w planie
wydatków Gminy Lubin na rok 2017"

(Michał Kajda)
13.11.2017 09:45 Dodano załącznik "Z1314 - w sprawie zmiany planu dochodów
i wydatków Gminy Lubin na rok 2017"

(Michał Kajda)
13.11.2017 09:45 Dodano załącznik "Z1307 - zmieniające plan wykonawczy
budżetu Gminy Lubin na rok 2017"

(Michał Kajda)
13.11.2017 09:45 Dodano załącznik "Z1300 - zmieniające plan wykonawczy
budżetu Gminy Lubin na rok 2017"

(Michał Kajda)
13.11.2017 09:45 Dodano załącznik "Z1299 - w sprawie zmiany w planie
wydatków Gminy Lubin na rok 2017"

(Michał Kajda)
13.11.2017 09:45 Dodano załącznik "Z1298 - w sprawie zmiany planu dochodów
i wydatków Gminy Lubin na rok 2017"

(Michał Kajda)
13.11.2017 09:45 Dodano załącznik "Z1286 - zmieniające plan wykonawczy
budżetu Gminy Lubin na rok 2017"

(Michał Kajda)
13.11.2017 09:45 Dodano załącznik "Z1285 - w sprawie zmiany w planie
wydatków Gminy Lubin na rok 2017"

(Michał Kajda)
13.11.2017 09:45 Dodano załącznik "Z1282 - w sprawie zmiany Zarządzenia nr
1254/2017 z dn. 13.09.2017 r. dotyczącego powołania
komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego pn.: PRZEBUDOWA DROGI
WOJEWÓDZKIEJ NR 335 W M. KRZECZYN WIELKI, W ZAKRESIE BUDOWY
CHODNIKA - ETAP I"

(Michał Kajda)
13.11.2017 09:45 Dodano załącznik "Z1280 - w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU
PRZY UL. KSIĘCIA LUDWIKA I NR 3 W LUBINIE - ETAP II"

(Michał Kajda)
13.11.2017 09:07 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
13.11.2017 09:05 Dodano załącznik "Z1290 - w sprawie upoważnienia do
prowadzenia postępowania w zakresie świadczeń rodzinnych"

(Michał Kajda)
13.11.2017 09:05 Dodano załącznik "Z1289 - w sprawie upoważnienia do
załatwiania spraw i wydawania decyzji w zakresie
potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej"

(Michał Kajda)
13.11.2017 09:05 Dodano załącznik "Z1288 - w sprawie upoważnienia do
przyznawania Karty Dużej Rodziny lub odmowy jej wydania"

(Michał Kajda)
13.11.2017 08:42 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
13.11.2017 08:41 Dodano załącznik "Z1301 - w sprawie uzgodnienia warunków
korzystania ze stołówki przedszkolnej oraz wysokości
opłat za posiłki"

(Michał Kajda)
13.11.2017 08:41 Dodano załącznik "Z1283 - w sprawie nieodpłatnego
przekazania składników rzeczowych majątku ruchomego"

(Michał Kajda)
02.11.2017 09:25 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
02.11.2017 09:24 Dodano załącznik "Z1313 - w sprawie przeznaczenia do najmu
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin"

(Michał Kajda)
31.10.2017 15:41 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
31.10.2017 15:40 Dodano załącznik "Z1317 - w sprawie ogłoszenia
zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych, innych form wychowania
przedszkolnego na rok 2017"

(Michał Kajda)
31.10.2017 15:39 Usunięto załącznik Z1317 - w sprawie ogłoszenia
zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych, innych form wychowania
przedszkolnego na rok 2017

(Michał Kajda)
31.10.2017 14:03 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
31.10.2017 14:03 Dodano załącznik "Z1317 - w sprawie ogłoszenia
zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych, innych form wychowania
przedszkolnego na rok 2017"

(Michał Kajda)
31.10.2017 12:41 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
31.10.2017 12:41 Dodano załącznik "Z1311 - w sprawie podania do publicznej
wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt
1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych"

(Michał Kajda)
30.10.2017 13:02 Edycja dokumentu (Robert Zujewicz)
30.10.2017 13:02 Dodano załącznik "Z1309 - w sprawie ogłoszenia I
przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości"

(Robert Zujewicz)
30.10.2017 13:01 Edycja dokumentu (Robert Zujewicz)
30.10.2017 13:00 Dodano załącznik "Z1308 - w sprawie przeznaczenia do
sprzedaży części nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Lubin"

(Robert Zujewicz)
30.10.2017 09:57 Edycja dokumentu (Robert Zujewicz)
30.10.2017 09:57 Dodano załącznik "Z1303 - w sprawie przeznaczenia do
dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy
Lubin"

(Robert Zujewicz)
27.10.2017 12:09 Edycja dokumentu (Robert Zujewicz)
27.10.2017 12:08 Dodano załącznik "Z1306 - w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin"

(Robert Zujewicz)
27.10.2017 12:07 Edycja dokumentu (Robert Zujewicz)
27.10.2017 12:07 Dodano załącznik "Z1305 - w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin"

(Robert Zujewicz)
27.10.2017 12:04 Edycja dokumentu (Robert Zujewicz)
27.10.2017 12:04 Dodano załącznik "Z1304 - w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin"

(Robert Zujewicz)
26.10.2017 09:23 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
26.10.2017 09:20 Dodano załącznik "Z1302 - w sprawie ogłoszenia I
przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż części
nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubin"

(Michał Kajda)
23.10.2017 09:37 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
23.10.2017 09:37 Dodano załącznik "Z1297 - w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin"

(Michał Kajda)
23.10.2017 09:37 Dodano załącznik "Z1296 - w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin"

(Michał Kajda)
18.10.2017 11:20 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
18.10.2017 11:20 Dodano załącznik "Z1295 -. w sprawie wynajęcia lokalu
mieszkalnego z gminnego zasobu mieszkaniowego"

(Michał Kajda)
18.10.2017 10:41 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
18.10.2017 10:41 Dodano załącznik "Z1294 - w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin"

(Michał Kajda)
18.10.2017 10:27 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
18.10.2017 10:27 Dodano załącznik "Z1293 - zmieniające zarządzenie nr
1193/2017 Wójta Gminy Lubin z dnia 09.08.2017 r. w sprawie
przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących
własność Gminy Lubin"

(Michał Kajda)
18.10.2017 09:28 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
18.10.2017 09:28 Dodano załącznik "Z1292 - w sprawie pierwokupu
nieruchomości"

(Michał Kajda)
12.10.2017 09:19 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
12.10.2017 09:19 Dodano załącznik "Z1287 - w sprawie przeznaczenia do
sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w obrębie
Gorzelin gm. Lubin"

(Michał Kajda)
06.10.2017 09:02 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
06.10.2017 09:02 Dodano załącznik "Z1281 - zmieniające zarządzenie nr
1236/2017 Wójta Gminy Lubin z dnia 04 września 2017r.
w sprawie ogłoszenia IV przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż nieruchomości"

(Michał Kajda)
04.10.2017 07:54 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
04.10.2017 07:54 Dodano załącznik "Z1279 - w sprawie pierwokupu
nieruchomości"

(Michał Kajda)
03.10.2017 10:29 Utworzenie dokumentu. (Michał Kajda)