Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2017 r.

 

Zarządzenia Wójta Gminy Lubin

Sierpień 2017

 


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Sierpień 2017 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Lubinie
Informację opublikował:Robert Zujewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.08.2017 13:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
19.10.2017 07:46 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
19.10.2017 07:45 Dodano załącznik "Z1223 - w sprawie pełnomocnictwa
udzielonego pracownikowi Urzędu Gminy Lubin"

(Michał Kajda)
19.10.2017 07:45 Dodano załącznik "Z1216 - w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa"

(Michał Kajda)
04.10.2017 15:17 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
04.10.2017 15:16 Dodano załącznik "Z1196 - w sprawie uzgodnienia warunków
korzystania ze stołówki przedszkolnej oraz wysokości
opłat za posiłki"

(Michał Kajda)
04.10.2017 15:16 Usunięto załącznik Z1196 - w sprawie uzgodnienia
warunków korzystania ze stołówki przedszkolnej oraz
wysokości opłat za posiłki

(Michał Kajda)
03.10.2017 09:03 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
03.10.2017 08:59 Dodano załącznik "Z1217 - w sprawie nałożenia na
nauczyciela obowiązku podjęcia pracy na tym stanowisku w
innej szkole w celu uzupełnienia etatu tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć"

(Michał Kajda)
03.10.2017 08:52 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
03.10.2017 08:51 Usunięto załącznik Z1236 - w sprawie ogłoszenia IV
przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości

(Michał Kajda)
03.10.2017 08:37 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
03.10.2017 08:31 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
03.10.2017 08:31 Dodano załącznik "Z1220 - zmieniające plan wykonawczy
budżetu Gminy Lubin na rok 2017"

(Michał Kajda)
03.10.2017 08:31 Dodano załącznik "Z1219 - w sprawie zmiany w planie
wydatków Gminy Lubin na rok 2017"

(Michał Kajda)
03.10.2017 08:31 Dodano załącznik "Z1218 - w sprawie zmiany planu dochodów
i wydatków Gminy Lubin na rok 2017"

(Michał Kajda)
03.10.2017 08:30 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
03.10.2017 08:30 Dodano załącznik "Z1215 - w sprawie przedstawienia
informacji o których mowa w art. 266 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych"

(Michał Kajda)
03.10.2017 08:30 Dodano załącznik "Z1212 - zmieniające plan wykonawczy
budżetu Gminy Lubin na rok 2017"

(Michał Kajda)
03.10.2017 08:30 Dodano załącznik "Z1211 - w sprawie zmiany w planie
wydatków Gminy Lubin na rok 2017"

(Michał Kajda)
03.10.2017 08:30 Dodano załącznik " Z1204 - w sprawie zmiany Zarządzenia
nr 1163/2017 z dn. 17.07.201 r. zmienionego Zarządzeniem nr
1189/2017 z dnia 09.08.2017r. dotyczącego powołania
komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego pn.: PRZEBUDOWA DROGI
WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z DOJAZDAMI, ODWODNIENIEM, OŚWIETLENIEM,
KANALIZACJĄ SANITARNĄ ORAZ PRZYŁĄCZAMI SIECI
WOFOCIĄGOWEJ, NA DZIAŁAKCH NR 13/27, 17/2, 17/3, 21, 40,
26/3, 26/4 W M. KARCZOWISKA"

(Michał Kajda)
03.10.2017 08:30 Dodano załącznik "Z1203 - w sprawie zmiany Zarządzenia nr
1148/2017 z dn. 11.07.2017 r. dotyczącego powołania
komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego pn.: REMONT BIEŻĄCY
DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY LUBIN."

(Michał Kajda)
03.10.2017 08:30 Dodano załącznik "Z1195 - w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ
W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA - ETAP I"

(Michał Kajda)
03.10.2017 08:30 Dodano załącznik "Z1191 - w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR
103051D MIROSZOWICE-KŁOPOTÓW -ETAP I."

(Michał Kajda)
03.10.2017 08:30 Dodano załącznik "Z1190 - w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: Zarządzanie cmentarzami
komunalnymi Gminy Lubin"

(Michał Kajda)
03.10.2017 08:30 Dodano załącznik "Z1189 - zmieniające Zarządzenie Nr
1163/2017 Wójta Gminy Lubin z dnia 17.07.2017 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z DOJAZDAMI,
ODWODNIENIEM, OŚWIETLENIEM, KANALIZACJĄ SANITARNĄ ORAZ
PRZYŁĄCZAMI SIECI WODOCIĄGOWEJ, NA DZIAŁKACH NR 13/27,
17/2, 17/3, 21, 40, 26/3, 26/4, W M. KARCZOWISKA"

(Michał Kajda)
03.10.2017 08:30 Dodano załącznik "Z1188 - zmieniające plan wykonawczy
budżetu Gminy Lubin na rok 2017"

(Michał Kajda)
03.10.2017 08:30 Dodano załącznik "Z1187 - w sprawie zmiany w planie
wydatków Gminy Lubin na rok 2017"

(Michał Kajda)
03.10.2017 08:30 Dodano załącznik "Z1185 - w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: NABÓR PERSONELU DO OPIEKI NAD
UCZNIAMI W CZASIE PRZEWOZÓW DO SZKÓŁ I ODDZIAŁÓW
PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, PRZEDSZKOLA I
PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018"

(Michał Kajda)
03.10.2017 08:30 Dodano załącznik "Z1184 - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr
1162/2017 z dn. 17.07.2017 r. dotyczącego powołania
komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego pn.: DOWOZY UCZNIÓW Z
TERENU GMINY LUBIN DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM
2017/2018"

(Michał Kajda)
03.10.2017 08:29 Dodano załącznik "Z1183 - w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: Zaprojektowanie i przebudowa
ulicy Polnej i Krótkiej w Osieku"

(Michał Kajda)
03.10.2017 08:29 Dodano załącznik "Z1182 - w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
WRAZ Z POMIESZCZENIAMI OSP W KRZECZYNIE WIELKIM - ETAP I."

(Michał Kajda)
07.09.2017 14:50 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
07.09.2017 14:49 Dodano załącznik "Z1210 - w sprawie wprowadzenia
Regulaminu akcji promocyjnej Melduję się w Gminie Lubin"

(Michał Kajda)
04.09.2017 14:11 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
04.09.2017 14:11 Dodano załącznik "Z1236 - w sprawie ogłoszenia IV
przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości"

(Michał Kajda)
31.08.2017 12:26 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
31.08.2017 12:26 Dodano załącznik "Z1224 - w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin"

(Michał Kajda)
31.08.2017 12:19 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
31.08.2017 12:19 Dodano załącznik "Z1222 - w sprawie pierwokupu
nieruchomości"

(Michał Kajda)
31.08.2017 12:19 Dodano załącznik "Z1221 - w sprawie ogłoszenia III
przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości"

(Michał Kajda)
25.08.2017 15:00 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
25.08.2017 14:59 Dodano załącznik "Z1214 - w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin"

(Michał Kajda)
24.08.2017 15:07 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
24.08.2017 15:07 Dodano załącznik "Z1213 - w sprawie zaopiniowania projektu
Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Kultury Gminy Lubin."

(Michał Kajda)
23.08.2017 09:51 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
23.08.2017 09:50 Dodano załącznik "Z1209 - w sprawie pierwokupu
nieruchomości"

(Michał Kajda)
23.08.2017 09:50 Dodano załącznik "Z1208 - w sprawie pierwokupu
nieruchomości"

(Michał Kajda)
23.08.2017 09:50 Dodano załącznik "Z1207 - w sprawie pierwokupu
nieruchomości"

(Michał Kajda)
22.08.2017 12:13 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
22.08.2017 12:13 Dodano załącznik "Z1206 - w sprawie uzgodnienia warunków
korzystania ze stołówki szkolnej oraz wysokości opłat za
posiłki"

(Michał Kajda)
22.08.2017 12:13 Dodano załącznik "Z1205 - w sprawie nieodpłatnego
przekazania składników rzeczowych majątku ruchomego"

(Michał Kajda)
22.08.2017 12:13 Dodano załącznik "Z1202 - w sprawie powołania komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego"

(Michał Kajda)
22.08.2017 12:13 Dodano załącznik "Z1201 - w sprawie powołania komisji
egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego"

(Michał Kajda)
22.08.2017 12:13 Dodano załącznik "Z1200 - w sprawie powołania komisji
egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego"

(Michał Kajda)
22.08.2017 12:13 Dodano załącznik "Z1199 - w sprawie powołania komisji
egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego"

(Michał Kajda)
22.08.2017 12:13 Dodano załącznik "Z1198 - w sprawie powołania komisji
egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego"

(Michał Kajda)
22.08.2017 12:13 Dodano załącznik "Z1197 - w sprawie wyrażenia opinii
dotyczącej powierzenia stanowiska kierownika szkoły
filialnej"

(Michał Kajda)
22.08.2017 12:13 Dodano załącznik "Z1196 - w sprawie uzgodnienia warunków
korzystania ze stołówki przedszkolnej oraz wysokości
opłat za posiłki"

(Michał Kajda)
11.08.2017 09:40 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
11.08.2017 09:40 Dodano załącznik "Z1194 - w sprawie pierwokupu
nieruchomości"

(Michał Kajda)
11.08.2017 09:40 Dodano załącznik "Z1186 - w sprawie pierwokupu
nieruchomości"

(Michał Kajda)
10.08.2017 11:44 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
10.08.2017 11:44 Dodano załącznik "Z1193 - w sprawie przeznaczenia do
dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy
Lubin"

(Michał Kajda)
10.08.2017 09:17 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
10.08.2017 09:16 Dodano załącznik "Z1192 - w sprawie przeznaczenia do
sprzedaży nieruchomości zabudowanej stanowiącej
własność Gminy Lubin"

(Michał Kajda)
01.08.2017 13:34 Edycja dokumentu (Robert Zujewicz)
01.08.2017 13:33 Edycja dokumentu (Robert Zujewicz)
01.08.2017 13:33 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Z1181 - w " na "Z1181 - w sprawie
przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych położonych
w obrębie Gogołowice gm. Lubin"

(Robert Zujewicz)
01.08.2017 13:28 Utworzenie dokumentu. (Robert Zujewicz)