wersja do wydruku Michał Kajda 06.06.2017 09:15

Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Czerwiec 2017

 

Zarządzenia Wójta Gminy Lubin

Czerwiec 2017

 


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Czerwiec 2017
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Lubinie
Informację opublikował:Michał Kajda
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.06.2017 09:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
10.08.2017 13:14 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
10.08.2017 13:13 Dodano załącznik "Z1138 - w sprawie tworzenia zespołu
zastępczego miejsca szpitalnego na terenie gminy Lubin"

(Michał Kajda)
10.08.2017 13:13 Dodano załącznik "Z1137 - w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU
PRZY UL. KSIĘCIA LUDWIKA I NR 3 W LUBINIE - ETAP I."

(Michał Kajda)
10.08.2017 13:13 Dodano załącznik "Z1109 - w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: PRZEBUDOWA ULICY SOSNOWEJ NA
DZIAŁCE NR 6/80 WRAZ Z BUDOWA OŚWIETLENIA W MIEJSCOWOŚCI
SZKALRY GÓRNE"

(Michał Kajda)
12.07.2017 11:16 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
12.07.2017 10:41 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
12.07.2017 10:37 Dodano załącznik "Z1136 - zmieniające plan wykonawczy
budżetu Gminy Lubin na rok 2017"

(Michał Kajda)
12.07.2017 10:37 Dodano załącznik "Z1135 - w sprawie zmiany w planie
wydatków Gminy Lubin na rok 2017"

(Michał Kajda)
12.07.2017 10:37 Dodano załącznik "Z1134 - w sprawie uchylenia zarządzenia
dotyczącego przekazania w zarządzanie cmentarzy
komunalnych"

(Michał Kajda)
12.07.2017 10:37 Dodano załącznik "Z1132 - w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury Gminy Lubin"

(Michał Kajda)
12.07.2017 10:37 Dodano załącznik "Z1131 - zmieniające plan wykonawczy
budżetu Gminy Lubin na rok 2017"

(Michał Kajda)
12.07.2017 10:37 Dodano załącznik "Z1129 - w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: ZARZĄDZANIE ZASOBEM
NIERUCHOMOŚCI GMINY LUBIN."

(Michał Kajda)
12.07.2017 10:37 Dodano załącznik "Z1127 - w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM
ODPADÓW NA TERENIE GMINY LUBIN"

(Michał Kajda)
12.07.2017 10:37 Dodano załącznik "Z1125 - w sprawie zmiany Zarządzenia nr
1092/2017 z dn. 25.05.2017 r. dotyczącego powołania
komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego pn.: LIKWIDACJA DZIKICH
WYSYPISK POWSTAŁYCH NA TERENACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ
GMINY LUBIN"

(Michał Kajda)
12.07.2017 10:37 Dodano załącznik "Z1124 - w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w
Raszówce"

(Michał Kajda)
12.07.2017 10:37 Dodano załącznik "Z1123 - w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: BUDOWA BOISKA PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ W KRZECZYNIE WIELKIM."

(Michał Kajda)
12.07.2017 10:37 Dodano załącznik "Z1121 - zmieniające Zarządzenie Nr
972/2017 Wójta Gminy Lubin z dnia 17.01.2017 r."

(Michał Kajda)
12.07.2017 10:37 Dodano załącznik "Z1120 - w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU
PRZY UL. KSIĘCIA LUDWIKA I NR 3 W LUBINIE - ETAP I."

(Michał Kajda)
04.07.2017 13:05 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
04.07.2017 13:04 Dodano załącznik "Z1143 - w sprawie pierwokupu
nieruchomości"

(Michał Kajda)
04.07.2017 13:04 Dodano załącznik "Z1142 - w sprawie pierwokupu
nieruchomości"

(Michał Kajda)
04.07.2017 13:04 Dodano załącznik "Z1141 - w sprawie pierwokupu
nieruchomości"

(Michał Kajda)
04.07.2017 13:04 Dodano załącznik "Z1140 - w sprawie pierwokupu
nieruchomości"

(Michał Kajda)
03.07.2017 10:51 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
03.07.2017 10:51 Dodano załącznik "Z1139 - zmieniające zarządzenie w
sprawie określenia zadań w zakresie administrowania
gminnym zasobem nieruchomości przez Gminny Zakład Usług
Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach"

(Michał Kajda)
29.06.2017 11:46 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
29.06.2017 11:46 Dodano załącznik "Z1133 - w sprawie nieodpłatnego
przekazania składników rzeczowych majątku ruchomego."

(Michał Kajda)
28.06.2017 10:13 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
28.06.2017 10:13 Dodano załącznik "Z1130 - w sprawie nabycia prawa
własności nieruchomości niezabudowanej położonej
w obrębie Składowice gm. Lubin"

(Michał Kajda)
27.06.2017 10:05 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
27.06.2017 10:05 Dodano załącznik "Z1128 - w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin"

(Michał Kajda)
22.06.2017 11:56 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
22.06.2017 11:55 Dodano załącznik "Z1126 - w sprawie ogłoszenia III
przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości"

(Michał Kajda)
21.06.2017 10:38 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
21.06.2017 10:37 Dodano załącznik "Z1114 - w sprawie szczegółowych zasad
i warunków realizacji prac związanych z usuwaniem wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Lubin"

(Michał Kajda)
20.06.2017 10:33 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
20.06.2017 10:32 Dodano załącznik "Z1122 - w sprawie ogłoszenia II
przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości"

(Michał Kajda)
20.06.2017 10:32 Usunięto załącznik Z1122 - w sprawie ogłoszenia II
przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości

(Michał Kajda)
20.06.2017 10:29 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
20.06.2017 10:29 Dodano załącznik "Z1122 - w sprawie ogłoszenia II
przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości"

(Michał Kajda)
19.06.2017 13:21 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
19.06.2017 13:20 Dodano załącznik "Z1113 - zmieniające plan wykonawczy
budżetu Gminy Lubin na rok 2017"

(Michał Kajda)
19.06.2017 13:20 Dodano załącznik "Z1112 - w sprawie zmiany w planie
wydatków Gminy Lubin na rok 2017"

(Michał Kajda)
19.06.2017 13:20 Dodano załącznik "Z1110 - w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.:PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH I
PLACU MANEWROWEGO DLA AUTOBUSÓW WRAZ Z BUDOWĄ ODWODNIENIA
I OŚWIETLENIA DROGOWEGO W GORZYCY DZ. 183/10, 184/1,
184/25, 184/26, 184/34, 184/48, 245/2, 309 – CZ. I."

(Michał Kajda)
19.06.2017 13:11 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
19.06.2017 13:10 Dodano załącznik "Z1117 - w sprawie pierwokupu
nieruchomości"

(Michał Kajda)
19.06.2017 13:10 Dodano załącznik "Z1116 - w sprawie pierwokupu
nieruchomości"

(Michał Kajda)
19.06.2017 13:10 Dodano załącznik "Z1115 - w sprawie pierwokupu
nieruchomości"

(Michał Kajda)
19.06.2017 12:36 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
19.06.2017 12:35 Dodano załącznik "Z1118 - zmieniające Zarządzenie Nr
972/2017 Wójta Gminy Lubin z dnia 17.01.2017 r."

(Michał Kajda)
14.06.2017 11:45 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
14.06.2017 11:44 Dodano załącznik "Z1119 - w sprawie ogłoszenia III
przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości"

(Michał Kajda)
08.06.2017 09:24 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
08.06.2017 09:24 Dodano załącznik "Z1111 - w sprawie nieodpłatnego
przekazania składników rzeczowych majątku ruchomego"

(Michał Kajda)
06.06.2017 09:15 Utworzenie dokumentu. (Michał Kajda)