wersja do wydruku Michał Kajda 12.12.2014 14:48

III sesja Rady Gminy Lubin

OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z poźn. zm.) zwołuję III sesję Rady Gminy Lubin.

Sesja odbędzie się 18 grudnia 2014 r., o godz. 14:00 w Świetlicy Wiejskiej w Goli.


Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie protokołów sesji z dnia 1 grudnia 2014 r. i 8 grudnia 2014 r.

 3. Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubin /proj. nr 7/.

 4. Uchwała w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin /proj. nr 8/.

 5. Uchwała w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Gminy Lubin /proj. nr 9/.

 6. Uchwała w sprawie powołania Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin /proj. nr 10/.

 7. Uchwała w sprawie powołania Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Lubin /proj. nr 11/.

 8. Uchwała w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Sportu Rady Gminy Lubin /proj. nr 12/.

 9. Uchwała w sprawie powołania Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin /proj. nr 13/.

 10. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lubin /proj. nr 16/.

 11. Uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 /proj. nr 14/.

 12. Uchwała zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2014 /proj. 15/.

 13. Zapytania i interpelacje radnych.

 14. Wolne wnioski.

 15. Zamknięcie sesji.


  Przewodniczący Rady Gminy


/-/ Roman Komarnicki

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:III sesja Rady Gminy Lubin
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Lubinie
Informację opublikował:Michał Kajda
Informację wytworzył:Roman Komarnicki
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.12.2014 14:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż