Fundacja „Wrzosowa Kraina” zaprasza zainteresowanych mieszkańców, a w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz grupy i liderów odnowy wsi z terenu Gminy Lubin do uczestnictwa w darmowych szkoleniach pod nazwą „Kuźnia III Sektora”.

 

Szkolenia odbędą się w 3 panelach:

 

Panel 1

 

Szkolenia dla przedstawicieli grup nieformalnych, nowopowstałych organizacji chcących się zarejestrować.

 

  1. Zasady tworzenia i rejestracji stowarzyszeń - 29 września 2009 r. o godz. 9:00
  2. Zarządzanie Stowarzyszeniem, prawne aspekty zarządzania organizacją (prawa i obowiązki, podatki, sprawozdawczość, zasady nadawania statusu OPP itp.) - 8 października 2009 r. o godz. 9:00
  3. Źródła finansowania „Od inicjatywy do projektu”, zarządzanie projektem – 5 listopada 2009 r. o godz. 10:00

 

Panel 2

 

Szkolenia dla członków, liderów istniejących i zarejestrowanych organizacji.

 

  1. Zarządzanie Stowarzyszeniem, prawne aspekty zarządzania organizacją (prawa i obowiązki, podatki, sprawozdawczość, „Moja organizacja dla pożytku publicznego”, zasady nadawania statusu OPP, itp.) - 9 października 2009 r. o godz. 9:00
  2. Budowanie zespołu – 30 września 2009 r. o godz. 9:00
  3. Źródła finansowania „Od inicjatywy do projektu”, zarządzanie projektem, tworzenie wniosków o dotację – 6 listopada 2009 r. o godz. 8:30

 

Panel 3

 

Dwa spotkania warsztatowe dla członków organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i pracowników samorządów, zajmujących się sprawami NGO-sów.

 

  1. Zasady współpracy NGO i Samorządów – wypracowanie wspólnej polityki rozwoju dla regionu z wykorzystaniem zasobów wiejskich NGO-sów – 22 października 2009 r. o godz. 9:00
  2. Budowanie planów współpracy z udziałem organizacji pozarządowych – badanie potrzeb i koordynacja działań – 19 listopada 2009 r. o godz. 9:00

 

Szkolenia będą się odbywały w Gospodarstwie Rolno – Ekologicznym „Wrzosówka” w Chocianowie. Organizatorzy zapewniają uczestnikom poczęstunek, materiały szkoleniowe, gorące i zimne napoje oraz wykwalifikowaną kadrę trenerską.

 

Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają jedynie koszty związane z dojazdem. Szkolenia finansowane będą w ramach projektu „Kuźnia III Sektora” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Priorytet II Sprawne organizacje pozarządowe.

 

Osoby które się zgłoszą zostaną objęte panelem szkoleń, w trakcie których  zdobędą komplementarną wiedzę i umiejętności na temat prowadzenia i zarządzania organizacją, przygotowania i rozliczania projektów, rejestrowania organizacji/zmian statutowych w KRS, źródeł i możliwości finansowania środków i nawiązywania współpracy partnerskiej pomiędzy organizacjami pozarządowymi, a samorządami. Spośród kandydatów utworzymy 15 osobową grupę.

 

Aby wziąć udział w szkoleniu kandydat powinien przesłać wypełnioną kartę zgłoszenia (dostępnej na stronie www.wrzosowakraina.pl) za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres: biuro@wrzosowakraina.pl lub faksem pod nr (76)8185006 lub osobiście w poniedziałki od 13:00 do 17:00 lub od wtorku do piątku od 8:00 do 12:00.

 

 

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości dotyczących szkoleń prosimy o kontakt pod nr telefonu:

 

- (76)8185006,

- 500 054 395,

- 693 411 626

 

 


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Fundacja Wrzosowa Kraina zaprasza zainteresowanych mieszkańców, a w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz grupy i liderów odnowy wsi z terenu Gminy Lubin do uczestnictwa w darmowych szkoleniach pod nazwą Kuźnia III Sektora
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Michał Kajda
Data publikacji:24.08.2009 14:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Drozd
Informację aktualizował:Michał Kajda
Data aktualizacji:24.08.2009 14:23