Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania na usługi społeczne pn.: ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W LUBINIE o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Pzp), tj. poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Lubinie
Informację opublikował:Artur Jędrak
Data publikacji:28.05.2020 15:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:Magdalena Giezek
Informację aktualizował:Robert Zujewicz
Data aktualizacji:29.06.2020 13:37