Artur Jędrak 08.05.2020 13:34 wersja do wydruku

OGŁOSZENIE

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 11 maja 2020 r. na godz. 14:30 zwołane zostało posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lubinie przy ul. Księcia Ludwika I nr 3, (pok. nr 127).

Porządek posiedzenia:

1. Uchwała w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków /proj. nr 192/.

2. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie współpracy Gminy Lubin ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego w zakresie montażu stacjonarnych urządzeń rejestrujących w ciągu drogi krajowej nr 36 /proj. nr 194/.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lubin na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza realizowanych w granicach administracyjnych gminy Lubin, obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym - /proj. nr 198/.

4. Sprawy różne.

 

 

Przewodniczący

Komisji Budżetu i Finansów

Rady Gminy Lubin

/-/Jan Olejnik

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Lubinie
Informację opublikował:Artur Jędrak
Data publikacji:08.05.2020 13:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:Rada Gminy
Informację aktualizował:Artur Jędrak
Data aktualizacji:08.05.2020 13:34