Artur Jędrak 07.05.2020 11:33 wersja do wydruku

OGŁOSZENIE

 

Z uwagi na obowiązywanie stanu zagrożenia epidemicznego/stanu epidemii, na podstawie art. 15zzx ust. 1, ust 2 i ust. 3 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.), zwołuję w trybie zdalnym na dzień 8 maja 2020 r. na godz. 14:00 posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin.

 

Porządek posiedzenia:

1. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Lubin na lata 2020- 2023 /proj. nr 188/.

2. Uchwała w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków /proj. nr 192/.

3. Uchwała zmieniająca uchwałę nr LXIV/494/2018 Rady Gminy Lubin z dnia 19 października 2018 r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Krzeczynie Wielkim i ustalenia statutu /proj. nr 195/.

4. Sprawy różne.

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury

Rady Gminy Lubin

/-/ Zofia Marcinkiewicz

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Lubinie
Informację opublikował:Artur Jędrak
Data publikacji:07.05.2020 11:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:Rada Gminy
Informację aktualizował:Artur Jędrak
Data aktualizacji:07.05.2020 11:33