Artur Jędrak 05.05.2020 16:00 wersja do wydruku

OGŁOSZENIE

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz § 14 ust. 2 Statutu Gminy Lubin zwołuję XIX sesję Rady Gminy Lubin.

Sesja odbędzie się w dniu 11 maja 2020 r. o godz. 15:00 w budynku przy ul. Księcia Ludwika I nr 3 w Lubinie.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 23 marca 2020 r.

3. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie współpracy Gminy Lubin ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego w zakresie montażu stacjonarnych urządzeń rejestrujących w ciągu drogi krajowej nr 36 /proj. nr 194/ - inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

4. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Lubin na lata 2020- 2023 /proj. nr 188/ - inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

5. Uchwała w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków /proj. nr 192/ - inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

6. Uchwała zmieniająca uchwałę nr LXIV/494/2018 Rady Gminy Lubin z dnia 19 października 2018 r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Krzeczynie Wielkim i ustalenia statutu /proj. nr 195/ - inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

7. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 /proj. nr 196/ - inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

8. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 /proj. nr 197/ - inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

9. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Raszowa /proj. nr 179/ - inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

10. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Chróstnik /proj. nr 180/ - inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Raszówka /proj. nr 181/ - inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

12. Uchwała w sprawie nadania nazwy ul. Górska we wsi Raszówka /proj. nr 187/ - inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

13. Uchwała w sprawie nadania nazw ul. Granitowa oraz ul. Chocianowska we wsi Krzeczyn Wielki /proj. nr 190/ - inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

14. Uchwała w sprawie nadania nazwy ul. Wrzosowa we wsi Krzeczyn Wielki oraz we wsi Krzeczyn Mały /proj. nr 191/ - inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

15. Uchwała w sprawie nadania nazwy ul. Chmielna we wsi Szklary Górne /proj. nr 193/ - inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

16. Uchwała w sprawie planów pracy Komisji Rady Gminy Lubin na rok 2020 /proj. nr 189/ - inicjatywa Przewodniczącego Rady Gminy.

17. Wolne wnioski.

18. Zamknięcie sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

/-/ Norbert Grabowski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Ogłoszenie o zwołaniu XIX sesji Rady Gminy Lubin
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Lubinie
Informację opublikował:Artur Jędrak
Data publikacji:05.05.2020 16:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:Rada Gminy
Informację aktualizował:Artur Jędrak
Data aktualizacji:05.05.2020 16:00