Artur Jędrak 30.04.2020 14:19 wersja do wydruku

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie o opracowaniu oraz możliwości zapoznania się z treścią oraz możliwości składania uwag i wniosków do projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie uchwalenia Programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Lubinie
Informację opublikował:Artur Jędrak
Data publikacji:30.04.2020 14:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Artur Jędrak
Data aktualizacji:30.04.2020 14:38