Artur Jędrak 20.03.2020 15:15 wersja do wydruku

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, że na dzień 23 marca 2020 r., na godz. 16:00 zwołuję XVIII sesję Rady Gminy Lubin.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej pok. nr 114 w budynku przy ul. Księcia Ludwika I nr 3 w Lubinie.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 24 lutego 2020 r.

3. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubin na 2020 rok /proj. nr 182/ - inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/169/2020 Rady Gminy Lubin z dnia 24 lutego 2020 r. zmieniającej uchwałę nr IX/42/2015 Rady Gminy Lubin z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubin /proj. nr 183/ - inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

5. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XVII/170/2020 Rady Gminy Lubin z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/43/2015 Rady Gminy Lubin z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi /proj. nr 184/ - inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

6. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XVII/171/2020 Rady Gminy Lubin z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla nieruchomości zamieszkałych /proj. nr 185/ - inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

7. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XVII/172/2020 Rady Gminy Lubin z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych /proj. nr 186/ - inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie sesji.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Norbert Grabowski

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o zwołaniu XVIII sesji Rady Gminy Lubin
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Lubinie
Informację opublikował:Artur Jędrak
Data publikacji:20.03.2020 15:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Artur Jędrak
Data aktualizacji:20.03.2020 15:15