Artur Jędrak 19.12.2019 08:17 wersja do wydruku

OGŁOSZENIE

 

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 20 grudnia 2019 r. na godz. 14:00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin. 

Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lubinie przy ul. Księcia Ludwika I 3, (pok. nr 127).

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie Gminy Lubin na rok szkolny 2019/2020 /proj. nr 157/ .

2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniająca uchwałę LXIII/458/2018 Rady Gminy Lubin z dnia 12 września 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia udzielającym schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym /proj. nr 158/.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację publicznego powiatowego transportu zbiorowego /proj. nr 162/.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin /proj. nr 160/.

5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej budżet Gminy Lubin na rok 2019 /proj. nr 161/.

6. Sprawy różne.

 

 

Przewodniczący

Komisji Budżetu i Finansów

Rady Gminy Lubin

/-/ Jan Olejnik

 

 


 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Lubinie
Informację opublikował:Artur Jędrak
Data publikacji:19.12.2019 08:17
Wytworzył lub odpowiada za treść:Rada Gminy
Informację aktualizował:Artur Jędrak
Data aktualizacji:19.12.2019 08:17