OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz § 14 ust. 2 Statutu Gminy Lubin zwołuję XV sesję Rady Gminy Lubin.

Sesja odbędzie się w dniu 20 grudnia 2019 r. o godz. 15:15 w budynku przy ul. Księcia Ludwika I nr 3 w Lubinie.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 2 grudnia 2019 r.

3. Uchwała w sprawie nadania nazwy ul. Ogrodowa we wsi Szklary Górne /proj. nr 156/ - inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

4. Uchwała w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie Gminy Lubin na rok szkolny 2019/2020 /proj. nr 157/ - inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

5. Zmieniająca uchwałę LXIII/458/2018 Rady Gminy Lubin z dnia 12 września 2018 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia udzielającym schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym /proj. nr 158/ - inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

6. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubin /proj. nr 146/ - inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

7. Uchwała w sprawie budżetu Gminy Lubin na rok 2020 /proj. nr 147/ - inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

8. Sprawozdanie z działalności Wójta.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie sesji

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Norbert Grabowski

 


 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o zwołaniu XV sesji Rady Gminy Lubin
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Michał Kajda
Data publikacji:05.12.2019 14:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:Artur Jędrak
Informację aktualizował:Michał Kajda
Data aktualizacji:05.12.2019 14:52