OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) zwołuję XIV sesję Rady Gminy Lubin.

Sesja odbędzie się w dniu 2 grudnia 2019 r. o godz. 15:15 w budynku przy ul. Księcia Ludwika I nr 3 w Lubinie.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 25 listopada 2019 r.

3. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów: Księginice, Siedlce, Kłopotów i Czerniec w gminie Lubin /proj. nr 144/ - inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

4. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Działań na rzecz Osób Starszych w Gminie Lubin na lata 2019-2025 /proj. nr 152/ - inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

5. Wolne wnioski.

6. Zamknięcie sesji

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Norbert Grabowski

 

 


 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o zwołaniu XIV sesji Rady Gminy Lubin
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Michał Kajda
Data publikacji:26.11.2019 15:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:Rada Gminy
Informację aktualizował:Michał Kajda
Data aktualizacji:26.11.2019 15:03