Michał Kajda 22.11.2019 11:41 wersja do wydruku

OGŁOSZENIE

 

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 25 listopada 2019 r. na godz. 14:30 zwołane zostało posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy w Lubinie przy ul. Księcia Ludwika I nr 3. (pok. nr 114)

 

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 /proj. nr 151/.

2. Sprawy różne.

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury

Rady Gminy Lubin

/-/ Zofia Marcinkiewicz

 

 

 


 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Lubinie
Informację opublikował:Michał Kajda
Data publikacji:22.11.2019 11:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:Monika Karaś
Informację aktualizował:Michał Kajda
Data aktualizacji:22.11.2019 11:41