GŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) zwołuję XIII sesję Rady Gminy Lubin.

Sesja odbędzie się w dniu 25 listopada 2019 r. o godz. 15:15 w budynku przy ul. Księcia Ludwika I nr 3 w Lubinie.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28 października 2019 r.

3. Uchwała w sprawie nadania nazwy ul. Magnoliowa we wsi Krzeczyn Wielki /proj. nr 145/

- inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

4. Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę do obliczania

podatku rolnego w Gminie Lubin na rok 2020 /proj. nr 149/ - inicjatywa Wójta

Gminy Lubin.

5. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości /proj. nr 150/

- inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

6. Uchwała zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2019 /proj. nr 148/ - inicjatywa Wójta

Gminy Lubin.

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie sesji

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Norbert Grabowski

 


 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o zwołaniu XIII sesji Rady Gminy Lubin
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Michał Kajda
Data publikacji:19.11.2019 13:37
Wytworzył lub odpowiada za treść:Artur Jędrak
Informację aktualizował:Michał Kajda
Data aktualizacji:19.11.2019 13:37