OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) zwołuję XII sesję Rady Gminy Lubin.

Sesja odbędzie się w dniu 28 października 2019 r. o godz. 15:00 w budynku przy ul. Księcia Ludwika I nr 3 w Lubinie.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 24 września 2019 r.

3. Uchwała w sprawie zakończenia działalności Gimnazjum w Lubinie prowadzonego przez

Gminę Lubin /proj. nr 133/ - inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

4. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagradzania oraz nagród nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionym w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Lubin /proj. nr 134/ - inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

5. Uchwała w sprawie uznania za pomnik przyrody /proj. nr 135/ - inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

6. Uchwała w sprawie wyboru ławników /proj. nr 136/ - inicjatywa Przewodniczącego

Rady Gminy Lubin

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie sesji

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Norbert Grabowski

 


 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o zwołaniu XII sesji Rady Gminy Lubin
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Michał Kajda
Data publikacji:22.10.2019 15:23
Wytworzył lub odpowiada za treść:Rada Gminy
Informację aktualizował:Michał Kajda
Data aktualizacji:22.10.2019 15:23