OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) zwołuję XI sesję Rady Gminy Lubin.

Sesja odbędzie się w dniu 24 września 2019 r. o godz. 15:00 w budynku przy ul. Księcia Ludwika I nr 3 w Lubinie.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 8 sierpnia 2019 r.

3. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Niemstów /proj. nr 120/ - inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

4. Uchwała w sprawie nadania nazwy ul. Fiołkowa we wsi Obora /proj. nr 121/ - inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

5. Uchwała w sprawie nadania nazwy ul. Rabatkowa we wsi Osiek /proj. nr 122/ - inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

6. Uchwała w sprawie nadania nazwy ul. Poziomkowa we wsi Osiek / proj. nr 123/ - inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

7. Uchwała w sprawie nadania nazwy ul. Malinowa we wsi Osiek /proj. nr 124/ - inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

8. Uchwała w sprawie nadania nazwy ul. Spokojna we wsi Siedlce /proj. nr 125/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

9. Uchwała w sprawie nadania nazw: ul. Akacjowa, ul. Brzozowa we wsi Krzeczyn Wielki /proj. nr 126/ - inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

10. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Lubin /proj. nr 127/ - inicjatywa Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Lubin.

11. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr V/68/2019 z dnia 18 marca 2019 r. dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację drogowego zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1233D w miejscowościach Miłoradzice i Raszówka /proj. nr 130/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

12. Uchwała zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin /proj. nr 128/ - inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

13. Uchwała zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2019 /proj. nr 129/ - inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

14. Uchwała zmieniająca uchwałę nr V/69/2019 z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację drogowego zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1223D w miejscowości Niemstów /proj. nr 131/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

15. Sprawozdanie z działalności Wójta.

16. Wolne wnioski.

17. Zamknięcie sesji

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Norbert Grabowski

 

 


 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o zwołaniu XI sesji Rady Gminy Lubin
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Michał Kajda
Data publikacji:18.09.2019 13:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:Monika Karaś
Informację aktualizował:Michał Kajda
Data aktualizacji:18.09.2019 13:56