OGŁOSZENIE

 

 

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 15 lipca 2019 r. na godz. 13:30 zwołane zostało posiedzenie Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Księcia Ludwika I nr 3 w Lubinie. (pok. nr 127).

 

 

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Karczowiska /proj. nr 98/.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Gola /proj. nr 99/.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Obora /proj. nr 101/.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Raszówka /proj. nr 102/.

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Obora /proj. nr 103/.

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Raszówka /proj. nr 104/.

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych /proj. nr 106/.

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi na terenie Gminy Lubin w zakresie pełnienia funkcji inwestora nad realizacją drogowego zadania inwestycyjnego /proj. nr 107/.

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Siedlce

/proj. nr 111/.

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Siedlce

/proj. nr 112/.

11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Siedlce

/proj. nr 113/.

12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Niemstów

/proj. nr 114/.

13. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju

Inwestycji i Działalności Komunalnej

 

/-/ Patryk Jarkowiec

 

 


 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Michał Kajda
Data publikacji:12.07.2019 13:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:Artur Jędrak
Informację aktualizował:Michał Kajda
Data aktualizacji:12.07.2019 13:40