OGŁOSZENIE

 

 

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 15 lipca 2019 r. na godz. 13:00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lubinie przy ul. Księcia Ludwika I nr 3, (pok. nr 127).

 

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie,

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

/proj. nr 115/

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację zadania pn. „Wykonanie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 335 w m. Krzeczyn Wielki” /proj. nr 100/.

3 .Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych /proj. nr 108/.

4.Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin /proj. nr 109 /.

5.Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającą budżet Gminy Lubin na rok 2019 /proj. nr 110/.

6. Sprawy różne.

 

Przewodniczący

Komisji Budżetu i Finansów

Rady Gminy Lubin

 

 

/-/ Jan Olejnik

 


 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Michał Kajda
Data publikacji:12.07.2019 13:39
Wytworzył lub odpowiada za treść:Artur Jędrak
Informację aktualizował:Michał Kajda
Data aktualizacji:12.07.2019 13:39