OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) zwołuję VIII sesję Rady Gminy Lubin.

Sesja odbędzie się w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 15:30 w budynku przy ul. Księcia Ludwika I 3 w Lubinie.

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 26 kwietnia 2019 r.

3. Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych

przez Gminę Lubin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych

mających siedzibę na obszarze Gminy Lubin /proj. nr 87/- inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

4. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej /proj. nr 88/- inicjatywa

Wójta Gminy Lubin.

5. Uchwała w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości,

rolnego, leśnego od osób fizycznych oraz wyznaczenia inkasentów i określenia

wysokości wynagrodzenia za inkaso /proj. nr 89/ - inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

6. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Krzeczyn Wielki /proj. nr 90/

- inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

7. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Krzeczyn Mały /proj. nr 91/

- inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

8. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Chróstnik /proj. nr 93/ - inicjatywa

Wójta Gminy Lubin.

9. Uchwała w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej /proj. nr 92/ - inicjatywa

Wójta Gminy Lubin.

10. Debata nad przedstawionym raportem o stanie gminy Lubin za rok 2018.

11. Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubin wotum zaufania /proj. nr 94/

- inicjatywa Przewodniczącego Rady Gminy.

12. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubin za rok 2018 /proj. nr 95/ – inicjatywa

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubin

13. Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubin absolutorium z wykonania budżetu

Gminy Lubin za rok 2018 /proj. nr 96/ - inicjatywa Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubin.

14. Wolne wnioski.

15. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Norbert Grabowski

 


 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o zwołaniu VIII sesji Rady Gminy Lubin
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Michał Kajda
Data publikacji:03.06.2019 17:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:Artur Jędrak
Informację aktualizował:Michał Kajda
Data aktualizacji:03.06.2019 17:01