OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) zwołuję VII sesję Rady Gminy Lubin.

Sesja odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2019 r. o godz. 15:00 w budynku przy ul. Księcia Ludwika I 3 w Lubinie.

 

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 29 marca 2019 r.

3. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń

wodociągowych i kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin

Sp. z o. o. na lata 2019 – 2022 /proj. nr 84/- inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

4. Uchwała w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości,

rolnego,leśnego od osób fizycznych oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości

wynagrodzenia za inkaso /proj. nr 82/- inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

5. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek,

przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców

zawodowych /proj. nr 83/- inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

6. Sprawozdanie z działalności Wójta.

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Norbert Grabowski

 


 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o zwołaniu VII sesji Rady Gminy Lubin
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Michał Kajda
Data publikacji:19.04.2019 14:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:Artur Jędrak
Informację aktualizował:Michał Kajda
Data aktualizacji:19.04.2019 14:08